Välkommen till webbplatsen Kött på tallriken!

Här kan du läsa mer om kött som del av mångsidig kost, matens miljöpåverkan, inhemsk köttproduktion samt hanteringen av köttråvara och livsmedelshygien.

Webbplatsen består av fyra olika teman. Du kan navigera mellan dessa genom att klicka på länkarna i menyn på startsidan. Webbplatsen fungerar både på datorn och mobilen.

Varje tema innehåller visuella uppgifter, kortfattad info och aktiverande uppgifter.

Du kan testa dina kunskaper genom att svara på frågorna i miniquizet om olika ämnen eller frågorna i miniatyrbilderna.

Vill du omsätta det du har lärt dig i praktiken? Det är bara att sätta igång och laga goda måltider!

Vad är Kött på tallriken?

VAD ÄR KÖTT PÅ TALLRIKEN?

Kött på tallriken -materialpaketet behandlar inhemsk köttproduktion och -konsumtion.

Kött på tallriken för grundskolans högre klasser:
Bekanta dig med webbplatsen, ladda ned ett separat läspaket med tillhörande uppgifter eller pröva på tio recept som lämpar sig för undervisningen i huslig ekonomi eller för matlagning hemma! Med materialet kan man bekanta sig med kött som del av en mångsidig kost, matens miljöpåverkan, inhemsk köttproduktion samt hantering av köttråvaror och livsmedelshygien. Materialet är ämnat för undervisningen i huslig ekonomi. Materialet är gratis för skolor och lärare.

Kött på tallriken för grundskolans lägre klasser:
Ladda ned det separata läspaketet med tillhörande uppgifter eller bekanta dig med de korta videorna! Materialet som är framställt för att stödja grundskolelärarnas arbete behandlar köttets roll på tallriken, köttets resa till tallriken och hållbar köttproduktion. Materialet är ämnat för undervisningen i omgivningslära. Materialet är gratis för skolor och lärare.

Materialet tillhandahålls av Atria Finland. Länkarna till materialet finns nedan på den här sidan.