Verkkopalveluita koskeva tietosuojaseloste

 

Muokattu viimeksi: 13.3.2024

 

Tämä verkkopalveluita koskeva Tietosuojaseloste auttaa verkkopalveluidemme käyttäjiä (”Sinä” tai ”Käyttäjä”) ymmärtämään, mitä henkilötietoja ja muita tietoja Atria Suomi Oy ja Atria Oyj (”Atria” tai ”me”) keräävät verkkopalveluissaan, ja miten käsittelemme näitä tietoja. Tämä Tietosuojaseloste on osa Atrian verkkopalveluiden käyttöehtoja, jotka ovat luettavissa osoitteessa www.atria.com. Tätä Tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkien Atrian verkkopalveluiden käyttöön. Jos verkkopalveluiden käyttäjä ei hyväksy tätä Tietosuojaselostetta taikka Atrian verkkopalveluiden käyttöehtoja, verkkopalveluita ei tule käyttää.

 

1 Rekisteriasioiden yhteystiedot

Atria

PL 900, Atriantie 1, Nurmo

60060 ATRIA

Puhelinnumero: 020 472 8111

Sähköposti: tietosuoja@atria.com

 

2 Mitä tietoja käsittelemme ja mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste?

Atria kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat relevantteja tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi. Tällaisia tietoja ovat erityisesti:

 • ·         Käyttäjätilin tunnistetiedot ja rekisteröintipäivä
 • ·         Käytettävä selain, käyttöjärjestelmä, laitemalli, IP-osoite, yhteyden muodostamisaika ja yhteyden kesto
 • ·         Verkkosivut, joilta olet siirtynyt verkkosivustollemme, tarkastelemasi sivut kaikki muut toiminta verkkosivustollamme, kuten tiedot verkkosivustoillamme olevien linkkien, ikonien ja kuvien klikkauksista sekä muut tekemäsi valinnat, käyttämäsi hakusanat sekä sivustot, joille olet siirtynyt
 • ·         Evästeet ja muut tunnistetiedot
 • ·         Evästeiden käyttöön pyydettyä suostumustilaasi koskevat tiedot
 • ·         Kolmansilta osapuolilta saatavat tiedot. Atria hankkii yhteystietoja ja muita henkilötietoja mediakontakteista ja vaikuttajista eri lähteistä, kuten Cisionilta. Tarkempaa tietoa siitä, miten Cision tällaisia tietoja kerää ja käyttää saat tutustumalla Cisionin tietosuojailmoitukseen täällä.
 • ·         Uutiskirjeemme ja pörssitiedotteidemme tilaajien nimi ja sähköpostiosoite

 

Osana verkkopalveluitaan Atria voi käsitellä henkilötietoja, jotka liittyvät 

·         verkkopalveluiden käyttämiseen

 • verkkopalveluiden tarjoamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen
 • verkkopalveluiden suojaamiseen roskapostilta, väärinkäytöksiltä, petoksilta, haavoittuvuuksilta ja muilta teknisiltä uhilta taataksemme verkkopalveluiden turvallisuuden
 • verkkopalveluiden käytön tilastoimiseen
 • verkkopalveluiden käyttäjien tavoittamiseen
 • Atrian muiden tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen
 • verkkopalveluiden sekä muiden Atrian tuotteiden ja palveluiden markkina- ja muiden tutkimusten ja raporttien tekemiseen
 • käyttäjien tulkitsemiseen osuvamman palvelun ja sisällön tarjoamiseksi
 • uutiskirjeiden ja pörssitiedotteiden lähettämiseen niiden tilaajille
 • mainonnan kohdentamiseen verkkosivujemme kävijöille

·         Evästeiden käyttöä koskevan suostumustilan hallinnoimiseksi ja suostumustilaa koskevan tiedon välittämiseksi Googelle ja muille käyttämillemme verkkoanalytiikka- ja mainontapalveluiden tarjoajille.

Henkilötietojen käsittely yllä yksilöityihin tarkoituksiin perustuu Atrian oikeutettuun etuun, käyttäjän erilliseen nimenomaiseen suostumukseen, sekä kanssasi olevan sopimuksen täytäntöönpanemiseen.

 

3 Ketkä voivat käsitellä tietojasi ja luovutammeko niitä kolmansille tahoille?

Atria ei julkaise käyttäjien henkilötietoja verkkopalveluissaan. Verkkopalveluiden Käyttäjä voi sen sijaan itse saattaa julkiseksi tietoja Atrian verkkosivustojen käytöstä, esimeriksi jättämällä kommentteja Atrian verkkopalveluihin.

 

Atria voi käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita verkkopalveluidensa tarjoamiseksi, ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja suojaamiseksi, sekä viestinnällisiin tarkoituksiin siinä määrin kuin se on tarpeellista.

 

Atria hyödyntää keräämiensä henkilötietojen käsittelyssä esimerkiksi IT-palveluita, konsultointi-, tai markkinointipalveluita tarjoavia yrityksiä. Nämä kumppanit voivat toimia henkilötietojen käsittelijöinä ohjeidemme mukaisesti, jolloin sitoutamme heidät sopimuksilla olemaan käyttämättä tietojasi omiin tarkoituksiinsa, mutta he voivat toimia myös palvelun toteuttamiseen tarvittavien henkilötietojen osalta erillisinä, itsenäisinä rekisterinpitäjinä.

 

Atrian verkkosivuilla voi olla linkkejä sekä upotuksia kolmansien palveluntarjoajien sisältöön, sekä niiden omiin käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin. Hyväksyessäsi Atrian markkinointiin käytettävien evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden tallentamisen päätelaitteellesi, sosiaalisen median palvelut, kuten Youtube, Facebook, Instagram voivat kerätä ja hyödyntää näin saamiaan tietoja omiin tarkoituksiinsa. sosiaalisen median kanavissa tekemiemme sisältöpäivitysten seurannan. Tykkääminen ja kommentointi edellyttää kirjautumista kyseisiin sosiaalisen median palveluihin. Atrian verkkosivuilla voi olla myös linkkejä kolmansien palveluntarjoajien omiin käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin. Atria ei ole vastuussa sosiaalisen median palveluiden tai muiden itsenäisesti toimivien kolmansien palveluntarjoajien henkilötietojen suojauskäytännöistä, vaan suosittelemme, että tutustut niiden sisältöön sekä sovellettaviin sopimusehtoihin kunkin palveluntarjoajan omalla alustalla tai Atrian verkkosivuilleen lisäämän linkin kautta.

 

Erityisissä poikkeustilanteissa Atria voi joutua luovuttamaan henkilötietoja kolmansille osapuolille tilanteissa, jossa voimassa oleva laki tai asetus taikka muu viranomaisen määräys niin vaatii, taikka verkkopalveluiden käyttöehtojen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä verkkopalveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

 

Atria voi myös luovuttaa henkilötietoja mahdollisen yrityskaupan tai liiketoimintakaupan yhteydessä, jossa Atria tai sen liiketoiminta tai näiden osa myydään tietojen vastaanottajalle. 

 

4 Siirrämmekö henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle?

Siirrämme henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mikäli se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai tietojen teknisen ylläpidon vuoksi. Silloin, kun henkilötietoa käsitellään EU:n tai ETA:n ulkopuolella, huolehdimme siitä, että EU:n tietosuoja-asetuksessa asetetut tietojen siirron edellytykset täyttyvät. Tällöin Atria huolehtii muun muassa siitä, että sen keräämiä tietoja siirretään vain sellaisiin kolmansiin maihin tai tahoille, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on todennut riittäväksi tai, että alihankkija on sitoutunut Euroopan komission henkilötietojen käsittelyä koskeviin mallilausekkeisiin, sekä tarvittaessa huolehtinut riittävistä teknisistä lisäsuojatoimenpiteistä.

 

5 Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu Atrian tietoturvapolitiikan mukaisesti asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen käsittelyltä.

 

Tietoturva on prosessi tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden turvaamiseen. Atrialla tietoturvaa hoidetaan konsernin tietoturvapolitiikan mukaisesti. Tietoturvapolitiikka koskee kaikkea tieto-omaisuutta ja niihin liittyviä prosesseja, joita Atria hallinnoi tai käsittelee. Tämä koskee niin Atriaan ja sen henkilöstöön, kuin myös sen kumppaneihin ja asiakkaisiin liittyvää tietojenkäsittelyä. Atrian järjestelmien ja prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla ja ne on suojattu tietomurtoja sekä palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

 

Henkilötietoja ylläpidetään suojatulla palvelimella. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain Atrian työntekijöille sekä Atrian yhteistyökumppaneille, joille Atria on antanut tätä varten nimenomaisen valtuutuksen. Rekisteriä suojataan asianmukaisesti alan standardien mukaisesti sekä teknisten ja organisatoristen suojausjärjestelmien avulla. Vaikka Atria tekee parhaansa keräämiensä tietojen suojaamiseksi, se ei voi taata tietojen olevan ehdottomalla varmuudella turvassa niitä käsitellessä, lähetettäessä taikka säilytettäessä. Atria tulee ilmoittamaan verkkopalveluissaan taikka muiden palveluidensa kautta mahdollisista tietoturvauhkista, jotka vaarantavat henkilötietojesi turvallisuuden. Atria voi myös tilapäisesti sulkea verkkopalvelut henkilötietojesi suojaamiseksi. 

 

Atrian henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina.

 

Säilytämme verkkopalveluidemme käyttäjien henkilötietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä Tietosuojaselosteessa määritellyt käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voimme säilyttää kauemmin siltä osin, kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien toteuttamiseksi.

 

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

 

6 Evästeet ja muut käytön seurantatyökalut 

Eväste on pieni tiedosto, jonka verkkosivusto tallentaa sivuston vierailijan selaamiseen käyttämälle laitteelle, ja jonka vierailijan käyttämä selain tarjoaa verkkosivustolle joka kerta tämän vieraillessa sivustolla uudelleen. Käyttäjä hyväksyy evästeiden tai niihin verrattavien teknologioiden käytön saapuessaan sivustolle. Evästeiden avulla sivusto voi esimerkiksi ylläpitää istuntoa (sivuston yksittäinen käyttökerta) sen käytön ajan. Käyttäjän päätelaitteelle siirretyt evästeet eivät myöskään mahdollista osallistujan kiintolevyllä olevien tietojen tutkimista.  

 

Atria käyttää evästeitä tai niihin verrattavia teknologioita tunnistaakseen ja seuratakseen verkkosivustonsa vierailijoita, heidän verkkopalveluiden käyttöä sekä käyttötottumuksia parantaakseen verkkopalveluiden laatua, mukautuvuutta ja tarjotakseen suosituksia, sekä kehittääkseen verkkopalveluita edelleen ja kohdentaakseen markkinointia. Verkkopalvelut voivat sisältää kolmansien osapuolten mainoksia tai aineistoa, jotka saattavat tallentaa omia evästeitään verkkosivustomme käyttäjän päätelaitteelle, taikka saattavat käyttää muita seurantatyökaluja. Huomaa, että näiden kolmansien osapuolten evästeistä mahdollisesti lähetetään tietoja myös EU:n ulkopuolelle. Tällaisiin kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojakäytäntöjä, eikä Atria vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä. 

 

7 Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Atrian rekisterissä olevat tiedot. Kun Käyttäjä haluaa käyttää tarkistusoikeuttaan, tulee hänen lähettää pyyntö osoitteeseen tietosuoja@atria.com. Käyttäjällä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. Atria tekee edellä mainittuja toimenpiteitä myös omasta aloitteestaan. Käyttäjällä on myös oikeus tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista, vastustaa henkilötietojen käsittelyä tai pyytää henkilötietojensa siirtoa toiseen järjestelmään.

 

Siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on myös oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Sinulla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta Atrian mainossähköposteja noudattamalla tällaisissa viesteissä olevia ohjeita postituslistalta poistamiseksesi. Mikäli päätät olla vastaanottamatta mainossähköposteja, Atria voi edelleen lähettää sinulle ei-mainonnallisia asiakasviestejä, kuten sähköposteja koskien käyttäjätiliäsi tai verkkopalveluidemme tarjoamista.

 

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on oikeutettu etu. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

 

Mikäli huomaat henkilötietojen käsittelyssämme puutteita tai lainvastaisuuksia, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle tietosuoja@om.fi

 

8 Muutokset tähän Tietosuojaselosteeseen 

Saatamme päivittää tätä Tietosuojaselostetta aika ajoin, ja ilmoitamme muutoksista tällä sivulla. Kun muutamme selostetta, muutamme myös laatimispäivämäärää, jona muutokset tulevat voimaan. Mikäli muutokset ovat olennaisia, ilmoitamme niistä myös verkkosivustoillamme. Jatkamalla verkkopalveluidemme käyttöä tällaisen muutoksen jälkeen katsomme, että olet hyväksynyt muuttuneet Tietosuojaselosteen ehdot.  

 

Evästeiden hallinta

Kun vierailet verkkosivustollamme ensimmäisen kerran, hyväksyt välttämättömien evästeiden käytön. Muiden evästeiden ja vastaavien teknologioiden käyttö edellyttää, että annat nimenomaisen suostumuksesi niiden käyttöön evästeilmoituksessamme. Tämän jälkeisillä vierailuilla selaimesi lukee tietokoneelle tallennetun evästeen ja välittää tiedot takaisin sivustolle.

 

Voit hallita evästeiden käyttöä koskevaa suostumustilasi Evästeilmoituksesta Atrian verkkosivustolla. 

 

Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ja siitä, miten voit olla meihin yhteydessä saat yllä olevasta tietosuojaselosteesta.  

 

Ole hyvä ja ilmoita hyväksymistunnuksesi ja -päivämäärä, kun otat meihin yhteyttä liittyen hyväksymiseesi.

 

Lupasi koskee seuraavia toimialueita: www.atria.com