Miksi sijoittaa Atriaan?

Miksi sijoittaa Atriaan?

 

Atria on vakaasti kehittyvän toimialan arvostettu toimija, jolla on hyvät kannattavan kasvun edellytykset niin koti- kuin vientimarkkinoillakin. Atrian omistaja-arvon kasvua ja vakaata tuottoa tukevat Atrian toiminnan kolme peruspilaria: erinomainen kaupallinen osaaminen, tehokas toiminta sekä vastuullinen, kestävää arvoa kaikille sidosryhmille tuottava toimintapa.

 

Atrian kannattavan kasvun perusta on ruoan kasvava kysyntä. Lihan ja lihatuotteiden kokonaiskysyntä Suomessa ja Euroopassa lievästi kasvaa, kun siipikarjanlihan kasvava kulutus korvaa naudan- ja sianlihan kulutuksen vähentymistä. Globaalisti kaikkien lihalajien kysyntä kasvaa merkittävästi, eniten siipikarjanlihan. Lihan kysyntää ja kulutusta lisäävät väestönkasvu ja elintason nousu kehittyvissä maissa.

 

Atrian tuoteryhmien kokonaiskysyntä on vakaata keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Atrian monipuolinen tuotevalikoima sisältää ruokaa arkeen ja juhlaan, erilaisten kuluttajien ja asiakkaiden tarpeisiin. Pääosa Atrian tuoteryhmistä on lihapohjaisia, mutta valikoima sisältää myös lihattomia vaihtoehtoja.

 

Atria vastaa siipikarjanlihan kysynnän kasvuun historiansa suurimmalla, noin 160 miljoonan euron investoinnilla. Nurmon tehtaiden yhteyteen valmistuu vuonna 2024 uusi tuotantoyksikkö, joka kasvattaa siipikarjan tuotantokapasiteettia noin 40 prosenttia. Tämä vahvistaa tuntuvasti Atrian markkina- ja kilpailuasemaa niin koti- kuin vientimarkkinoilla. Suomen tuotannon ohella Atria vahvistaa siipikarjanlihan tuotantoa myös Ruotsissa.

 

Siipikarjanlihan ohella Atria hakee kasvua muissakin lihalajeissa. Yhtiö näkee kasvun mahdollisuuksia sekä uusissa tuotesegmenteissä että uusilla markkina-alueilla. Vientiasiakkuudet ovat vähittäiskaupan ja Foodservice-sektorin rinnalla Atrian kolmas päämyyntikanava. Vuonna 2023 Atria Suomi vei lihaa ja lihatuotteita 26 maahan. Tärkeimmät vientimarkkinat olivat Etelä-Korea, Tanska, Kiina, Ruotsi, Baltian maat ja Japani.

 

Vahvat markkina-asemat ja arvokkaat brändit

 

Atrian hyvän kilpailukyvyn ja kannattavan kasvun keskeinen elementti on yhtiön vahva markkina-asema eri liiketoiminta-alueilla.

 

Suomessa Atria on päätuotuoteryhmissään päivittäistavarakaupan markkinajohtaja 25,8 prosentin toimittajaosuudellaan (vuonna 2023). Yhtiö on myös Foodservice-sektorin markkinajohtaja noin 21 prosentin osuudella. Ruotsissa Atria on markkinakakkonen ruokamakkaroiden ja leivänpäällisten valmistajana ja markkinakolmonen tuoreissa kanatuotteissa. Tanskassa ja Virossa Atria on päätuoteryhmiensä toiseksi suurin toimija.

 

Atrian asemaa markkinoilla vahvistaa myös sen laaja ja arvostettu tuotemerkkisalkku. Atria Suomen johtava tuotemerkki on Atria. Se on yksi Suomen tunnetuimmista ja arvostetuimmista elintarvikebrändeistä. Atria Ruotsin tunnetuimpia brändejä ovat Lönneberga ja Sibylla, joista jälkimmäinen on myös Atria-konsernin kansainvälisin tuotemerkki. Virossa Atrian pääbrändi on Maks & Moorits. Atrian tanskalaisbrändejä ovat 3-Stjernet sekä luomubrändi Aalbæk Specialiteter, jolla on merkittävää kasvupotentiaalia myös vientimarkkinoilla.

 

Markkinoita nopeampaa kasvua

 

Atrian strategian yksi keskeinen tavoite on vahva taloudellinen suorituskyky. Tätä se pyrkii ylläpitämään markkinoita nopeammalla kasvulla. Samoin Atria ylläpitää vahvaa tasetta ja hyvää rahoitusasemaa sekä hyvää tuloksentekokykyä. Nämä kaikki ovat oleellisia osia Atrian kestävää arvonluontia ja palkitsevaa omistajuutta.

 

Atrian taloudelliset tavoitteet strategiakaudella 2021–2025:

  • Markkinoita nopeampi kasvu
  • Liikevoitto 5 prosenttia liikevaihdosta (2,8 % vuonna 2023)
  • Omavaraisuusaste 40 prosenttia (41,7 % v. 2023)
  • Oman pääoman tuotto (ROE) 10 prosenttia (7,3 % v. 2023)
  • Varojenjako tilikauden voitosta 50 prosenttia (61,2 % v. 2023)

 

Tutustu Atrian toimintaympäristön muutoksiin vastaavaan strategiaan.

Tutustu Atrian liiketoiminta-alueisiin