Atria.com logo
Lehdistötiedotteet | 04.10.2013

Vahva atrialainen työkulttuuri tukee pitkiä työuria - Atrialaiset viihtyvät työssään yli 63-vuotiaaksi

Atria käynnisti vuonna 2009 kattavan Varhaisen välittämisen -hankkeen, jonka tulokset näkyvät nyt monella rintamalla.

- Tuorein tilasto atrialaisten eläkkeelle siirtymisestä on erittäin rohkaiseva. Sen mukaan me jäämme eläkkeelle 2,3 vuotta myöhemmin kuin muut suomalaiset keskimäärin, kertoo Atria Suomen henkilöstöjohtaja Tapio Palolahti. Ikääntyvien kohdalla olemme panostaneet jokaisen työtekijän työkykyyn ja jaksamiseen. Haemme yhdessä työntekijöiden kanssa ratkaisuja, jotka auttavat jaksamaan pidempään töissä.

- Yli 58-vuotiaille työntekijöillemme suunnatun vapaaehtoisen senioriohjelman tavoitteena on edistää henkilökunnan jaksamista niin fyysisesti kuin henkisestikin. Tarjoamme henkilöstölle monenlaisia terveyttä edistäviä toimia. Senioriohjelmassa mukana olevat osallistuvat vuosittain kuntoutukseen ja heille tehdään kerran vuodessa terveystarkastus, kertoo Atria Suomen johtava työterveyslääkäri Timo Kinnunen.

Atrian panostuksilla on ollut monenlaisia positiivisia vaikutuksia työhyvinvointiin ja sen avulla on saavutettu myös selkeitä liiketoiminnallisia hyötyjä. Työkyvyttömyyseläkkeet ovat vähentyneet huomattavasti. Lisäksi investoinnit työsuojeluun, koulutukseen ja työsuojelujärjestelmään ovat tulleet takaisin sairauspoissaolojen aiheuttamien kulujen vähenemisenä. Työhyvinvointikyselyn ja henkilöstökyselyn tulokset kertovat myös, että atrialaiset kokevat työkykynsä ja työtehonsa paremmaksi kuin aiemmin.

Eläketurvakeskuksen kesällä julkaiseman tilaston mukaan suomalaisten eläkkeellesiirtymisikä on keskimäärin 60,9 vuotta. Atrian keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on vuoden 2013 puolivälissä 63,2 vuotta. Vuonna 2009 atrialaiset siirtyivät eläkkeelle keskimäärin 60,5-vuotiaana. Myönteisen kehityksen taustalla on määrätietoinen työ työhyvinvoinnin parantamiseksi yhdessä henkilöstön kanssa.

Lisätietoja antavat:

Henkilöstöjohtaja Tapio Palolahti, puh. 040 751 9351.

Johtava työterveyslääkäri Timo Kinnunen, puh. 040 484 2151.

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen