Atria Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallintoneuvosto, jonka valitsee yhtiökokous. Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 18 ja enintään 21 jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvosto kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuodessa. Hallintoneuvoston tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa ja Atria yhtiöjärjestyksessä. Hallintoneuvoston tehtävät ovat:

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa;
  • antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä; ja
  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta.

 

Hallitus on arvioinut, että kaikki hallintoneuvoston jäsenet ovat riippuvaisia Atriasta, sillä joko he ovat päätoimisia maanviljelijöitä, joilla on, tai he kuuluvat toimivaan johtoon toisessa yrityksessä, jolla on, kyseisen yrittäjän/yrityksen kannalta merkittävä asiakkuus-, toimittajuus- tai yhteistyösuhde Atria -konsernin kanssa.


Kaikki hallintoneuvoston jäsenet kuuluvat merkittävän osakkeenomistajan Itikka osuuskunnan, merkittävän osakkeenomistajan Lihakunnan tai Osuuskunta Pohjanmaan Lihan hallitukseen tai hallintoneuvostoon. Hallitus on arvioinut, että ne Atrian hallintoneuvoston jäsenet, jotka samanaikaisesti ovat yhtiön merkittävien osakkeenomistajien Itikka osuuskunnan tai Lihakunnan hallituksen jäseniä, ovat merkittävästä osakkeenomistajasta riippuvaisia. Yksinomaan merkittävän osakkeenomistajan hallintoneuvoston jäsenyyttä ei ole pidetty riippuvaisuutta aiheuttavana.


Yhtiöllä on hallintoneuvosto, koska yhtiön omistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmaisseet pitävänsä nykyistä yhtiöjärjestyksen mukaista hallintoneuvostoon perustuvaa mallia hyvänä, koska se tuo laajakantoista näkemystä yhtiön toimintaan ja päätösten tekemiseen. Yhtiö katsoo, että sen liiketoiminnan ymmärtäminen edellyttää hallintoneuvoston jäseniltä syvällistä perehtymistä ja sitoutumista lihaliiketoimintaan. 

 

Atria Oyj:n hallintoneuvosto kokoontui 4 kertaa vuonna 2023 ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 98,75 %.

 

Nimi

Syntynyt

Jäsen alkaen

Koulutus

Päätoimi

Osallistuminen kokouksiin

Osakeomistus 31.12.2023

Juho Anttikoski

1970

2009

 

Maanviljelijä

4/4

4 000

Mika Asunmaa

1970

2005

 

Maanviljelijä

4/4

11 000

Jyrki Halonen

1961

2019

Maatilateknikko

Maanviljelijä

4/4

250

Mika Herrala

1974

2021

FM, biofysiikka

Maanviljelijä

4/4

100

Veli Hyttinen

1973

2010

Agrologi

Maanviljelijä

4/4

1 500

Pasi Ingalsuo

1966

2004

Agrologi

Maanviljelijä

4/4

4 000

Jaakko Isomäki

1979

2023

Agrologi

Maanviljelijä

3/3

372

Jussi Joki-Erkkilä

1977

2016

 

Maatalous-yrittäjä

3/4

0

Marja-Liisa Juuse

1963

2015

 

Maanviljelijä

4/4

250

Juha Kiviniemi

1972

2010

Agronomi

Maanviljelijä

4/4

300
määräysvaltayhtiö 184

Risto Lahti

1990

2020

ETK

Toimitusjohtaja

4/4

57

Ari Lajunen

1975

2013

Agronomi

Maanviljelijä

4/4

0

Vesa Lapatto

1968

2020

Agrologi

Maitotilayrittäjä

4/4

0

Juha Nikkola

1976

2018

Agronomi

Maanviljelijä

4/4

100

Mika Niku

1970

2009

 

Maanviljelijä

4/4

300

Ari Pöyhönen

1970

2020

Agronomi

Maanviljelijä

4/4

1000

Suvi Rantala

1977

2022

Tradenomi

Maanviljelijä

3/3

määräysvaltayhtiö 518

Risto Sairanen

1960

2013

 

Maanviljelijä

4/4

0

Ola Sandberg

1981

2018

Agrologi

Maanviljelijä

4/4

90

Juha Savela

1977

2023

Ylioppilas

Maatalousyrittäjä

3/3

1000

 

Lisätietoa hallintoneuvoston palkkioista löydät alla olevista linkistä:

 

Palkkiojärjestelmät

 
MAR (Market Abuse Regulation) -asetus EU:ssa pvm. 3.7.2016
3.7.2016 voimaan tulleen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 ("MAR"), seurauksena Sisäpiirirekisteri -sivustolla olevia tietoja ei päivitetä 3.7.2016 jälkeen.