Atria-konsernin johtoryhmä

Atria-konsernilla on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa liiketoiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa. Johtoryhmän tehtäviin lukeutuu muun muassa strategisten suunnitelmien laadinta ja niiden jalkauttaminen, merkittävien hankkeiden ja organisatoristen muutosten käsittely sekä konsernin riskienhallintatoimenpiteiden läpikäynti ja toteuttaminen omilla vastuualueillaan.  

Vuonna 2023 johtoryhmä kokoontui yhdeksän kertaa.

johtoryhmä2023.PNG

Johtoryhmä

Atria Suomi - Mika Ala-Fossi
Atria Ruotsi - Jarmo Lindholm
Atria Tanska - Lise Østergaard

Atria Viro - Olle Horm