Tilintarkastajat

 

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

Tilintarkastajan tehtävänä on tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastus.

 

Tilintarkastaja antaa Atrian osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä, raportoi havainnoistaan säännöllisesti yhtiön hallitukselle ja yhtiön johdolle sekä esittää tarkastussunnitelman. Tilintarkastaja osallistuu hallituksen kokoukseen vähintään kerran vuodessa.

 

Atrian tilintarkastajkasi valittiin 25.4.2023 seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Marika Nevalainen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastuspalkkiot tilikaudella 2022
Vuonna 2022 konserni on maksanut PricewaterhouseCoopers Oy:lle tilintarkastuspalkkiota 346 000 euroa. Tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista on maksettu vuoden 2022 aikana 12 000 euroa.