Osakkeenomistajat

KII-osakesarjan omistus

 

Yhtiöllä on KII- ja A-osakesarjat. Jokainen KII-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kymmenellä (10) äänellä ja jokainen A-osake yhdellä (1) äänellä. A-osakesarja on julkisen kaupankäynnin kohteena.

 

KII-osakesarjan omistus   kpl
Itikka osuuskunta   4 914 281
Lihakunta 4 020 200
Osuuskunta Pohjanmaan liha     269 500