Tavoitteet ja näkymät

ATRIA OYJ:N TALOUDELLISET TAVOITTEET

Liikevoitto

Omavaraisuusaste

Oman pääoman tuottoaste

Varojenjako tilikauden voitosta

 

MARKKINAA

NOPEAMPI KASVU

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2024 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan pienempi kuin edellisvuonna (49,6 miljoonaa euroa).

 

Vuoden 2024 toimintaympäristön odotetaan jatkuvan haastavana erityisesti kuluttajakäyttäytymisen osalta. Nurmon uuden siipikarjatehtaan rakentaminen ja asennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja tehdas on otettu kokonaisuudessaan käyttöön. Suorituskykyä optimoidaan vuoden 2024 aikana.

 

Haastava markkinatilanne ja uudelle siipikarjatehtaalle asetettujen tehokkuustavoitteiden saavuttaminen vaikuttavat vuoden tulokseen. Atrian hyvä markkina-asema, vahvat tuotemerkit ja hyvät asiakassuhteet sekä luotettavasti toimivat teolliset prosessit luovat kuitenkin edellytykset liiketoiminnan vakaudelle myös vuonna 2024.