Meidän kaikkien yhteinen juttu

Laatu on yksi Atrian toiminnan kulmakivistä. Vuonna 2021 aloitettu Laadun Ykkönen -projekti tähtää kokonaisvaltaiseen laadun kehittämiseen.

– Tavoitteena on kirkastaa sidosryhmiemme, erityisesti kuluttajien ja asiakkaiden mielikuvaa Atriasta laadun ykkösenä. Haluamme, että Atriasta tulee mieleen sana laatu, ja haluamme olla asiakkaidemme tärkein kumppani, kertoo laatujohtaja Seija Pihlajaviita.

Uudet toimintamallit siirtyvät pikkuhiljaa käytännön työhön, ja ne näkyvät kaikkien Atrialaisten arjessa.

Laadun Ykkösen syntysanat lausuttiin jo noin kymmenen vuotta sitten, kun henkilökunnalta kysyttiin, mitkä asiat he kokevat tärkeiksi. Laatu nousi asioista ykköseksi, ja siihen alettiin satsata lisää paukkuja. Laadun parantamiseksi onkin tehty valtavasti työtä kaikilla osa-alueilla alkutuotannosta markkinointiin.

– Laadusta on tullut koko tuotantoketjun yhteinen asia, ja kaikki laadun parantamisen eteen tehdyt toimenpiteet alkutuotannosta kuluttajalle sidotaan yhdeksi kokonaisuudeksi.

 

"Laadusta on tullut koko tuotantoketjun yhteinen asia."

 

Atriasta tulee mieleen laatu

Menestys edellyttää laatua ja laadukasta tekemistä.  Asiakkaat ja kuluttajat ovat tähänkin asti voineet luottaa siihen, että tuotteet ovat turvallisia ja laadukkaita, mutta nyt laatukäsite viedään uudelle tasolle.

Seijan mukaan kyse on laatukulttuurin luomisesta Atrialle. Laatukulttuurissa on kyse positiivisesta suhtautumisesta laatuun ja laadun tekemiseen.

– Siihen tarvitaan meitä kaikkia, sillä laatu on meidän kaikkien tekemisestä kiinni. Laadulla tarkoitetaan sekä tuotelaatua että koko toiminnan laatua, mutta myös sitä, että jokainen Atrialainen voi luottaa siihen, että asiat tehdään laadukkaasti.

 

Laatujohtaja Seija Pihlajaviita sanoo laadun olevan menestystekijä, jota kukaan ei voi ottaa Atrialta pois.

Laatuvartteja ja tulostaulu

Jatkossa halutaan selvittää, miten henkilökunta kokee Atrialaisen laadun. Tulossa on myös koulutusta ja laatuvartteja sekä Laadun Ykkönen -tulostaulu.

– Rakennamme toimintamallin, joka mahdollistaa sen, että henkilökunta voisi helposti ja matalalla kynnyksellä kertoa kehitysideoita ja havaintoja. Jatkuvaa seurantaa varten kehitetään tulostaulu. Tarkoitus on, että henkilöstö näkee, miten eri osa-alueilla kehitytään.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun jokainen Atrialainen voi seurata laadun kehitystä yhdestä ja samasta tulostaulusta. Tulostaulun takana on kymmeniä, eri osastoilla käytettäviä mittareita.

Laadukas tekeminen tarkoittaa myös tehokasta tekemistä, mikä näkyy toimintavarmuudessa.

– Kun tehdään kerralla oikein ja laadukkaasti, ei synny ylimääräisiä, kustannuksia aiheuttavia virheitä. Se tekee koko tuotantoprosessista sujuvan ja tehokkaan, Seija summaa.

 

"Kun tehdään kerralla oikein ja laadukkaasti, ei synny ylimääräisiä, kustannuksia aiheuttavia virheitä."

 

Laadun edistäminen näkyy jokaisessa työtehtävässä.

– Toimintamallista pyritään saamaan sellainen, että kaikki tekevät työtään vakiintuneiden työohjeiden mukaan, ja reagoivat aina heti, kun havaitsevat jotain laatupoikkeamaa. Kyse ei ole kyttäämisestä tai pomottamisesta, vaan kollektiivista huolehtimista. Mitä nopeammin laatupoikkeama saadaan kiinni ja pysäytettyä, sitä vähemmän tulee ”sähläyskustannuksia”.

Laatu ei siis ole vain laatuorganisaation ja esimiesten asia, vaan se on jokaisen Atrialaisen vastuulla.

 

Jokaista tarvitaan

Seija kuvailee laatua menestystekijäksi, jota kukaan ei voi ottaa Atrialta pois.

– Laatu ja sen vaaliminen on tärkeää varsinkin näinä aikoina, kun maailma on täynnä monenlaisia haasteita. Me Atrialaiset yhdessä voimme vaikuttaa tuottamaamme laatuun. Ei siis kukaan pelkästään yksin. Siksi tässä tarvitaan yhteisöllisyyttä ja yhteen hiileen puhaltamista.

 

"Me Atrialaiset yhdessä voimme vaikuttaa tuottamaamme laatuun. Ei siis kukaan pelkästään yksin."

 

Atrialla on käytössään useita erilaisia laatustandardeja. Sen sijaan laatukulttuuria ei voi standardisoida. Siihen on yksi selkeä syy.

– Siinä on mukana sielu ja ammattiylpeys. Jokaista meitä tarvitaan ja jokaisen rooli on tärkeä.

 

Teksti: Pirjo Latva-Mantila
Kuvat: Tuukka Kiviranta

 

Juttu on julkaistu alunperin Atrian Parempi mieli 2/2022 -henkilöstölehdessä.