Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 15.12.2003

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI MERKITTY KO

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI MERKITTY KOKONAISUUDESSAAN

Atria Yhtymä Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 11.11.2003 päätetyn 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvan osakeannin merkintäaika 
päättyi 12.12.2003. Ensisijaisen merkintäetuoikeuden perusteella merkittiin yli 
99 prosenttia osakeannissa tarjottujen osakkeiden määrästä. Toissijaisen 
merkintäetuoikeuden perusteella tehtyjen merkintöjen määrä ylitti tarjolla 
olevien osakkeiden määrän. Osakeannissa osakkeita merkitsi noin 5.500 
sijoittajaa. 

Atria Yhtymä Oyj:n hallitus on hyväksynyt osakeannissa ensisijaisen 
merkintäetuoikeuden perusteella tehdyt merkinnät. Ensisijaisen 
merkintäetuoikeuden perusteella merkityt uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin  
kohteeksi omana lajinaan Helsingin Pörssin päälistalla 15.12.2003 alkaen. 

Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella tehtyjen merkintöjen määrä ylitti 
tarjolla olevien osakkeiden määrän. Osakkeet jaetaan niitä merkinneiden 
osakkeenomistajien kesken heidän täsmäytyspäivän 14.11.2003 mukaisen 
osakeomistuksensa suhteessa. Tarkemmat tiedot osakkeiden jakamisesta 
toissijaisen merkintäetuoikeuden nojalla tiedotetaan arviolta 18.12.2003.

Osakeannin johdosta Atrian osakepääomaa korotetaan 8.964.409,40 eurolla. Uusien 
osakkeiden rekisteröinnin jälkeen yhtiön osakepääoma on 35.857.637,60 euroa 
jakautuen 11.888.747 A-osakkeeseen ja 9.203.981 KII-osakkeeseen. Osakepääoman 
korotus merkitään kaupparekisteriin arviolta 22.12.2003 ja samalla päättyy 
ensisijaisen merkintäetuoikeuden perusteella merkittyjen osakkeiden noteeraus 
omana lajinaan Helsingin pörssissä. Uudet osakkeet noteerataan yhdessä vanhojen 
osakkeiden kanssa arviolta 23.12.2003 alkaen.

Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2003 alkaneelta tilikaudelta 
lukien. Osakkeet tuottavat muut oikeudet yhtiössä osakepääoman korottamisen 
rekisteröinnistä lukien.


ATRIA YHTYMÄ OYJ

Seppo Paatelainen
toimitusjohtaja

JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen