Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 18.12.2003

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N TOISSIJAISEN MERKINTÄ

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N TOISSIJAISEN MERKINTÄETUOIKEUDEN PERUSTEELLA MERKITTYJEN 
OSAKKEIDEN JAKO

Atria Yhtymä Oyj:n hallitus on hyväksynyt osakeannissa toissijaisen 
merkintäetuoikeuden nojalla merkittyjen osakkeiden jaon sekä tehdyt merkinnät. 

Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella tehtyjen merkintöjen määrä ylitti 
tarjolla olevien osakkeiden määrän. Osakkeet on jaettu niitä merkinneiden 
osakkeenomistajien kesken heidän täsmäytyspäivän 14.11.2003 mukaisen 
osakeomistuksensa suhteessa. Kukin toissijaisia osakkeita merkinnyt 
osakkeenomistaja saa uusia osakkeita noin 3,7 prosenttia täsmäytyspäivän 
osakeomistuksestaan pyöristettynä lähimpään kokonaiseen osakkeeseen. 
Osakkeenomistaja saa uusia osakkeita kuitenkin enintään merkitsemänsä määrän. 
Osakkeita ei jaettu osakkeenomistajille, jotka omistivat alle 26 osaketta, koska 
liikkeeseen voidaan laskea vain kokonaisia osakkeita.

Osakkeenomistajan toissijaisesta merkinnästä suorittama merkintämaksu 
palautetaan siltä osin kun osakkeenomistaja ei saa merkitsemiään osakkeita, 
arviolta 23.12.2003. Hyväksytyistä toissijaisista merkinnöistä lähetetään 
merkitsijöille kirjallinen vahvistusilmoitus. Toissijaisen merkintäetuoikeuden 
perusteella merkityt osakkeet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustilille 
arviolta 22.12.2003 ja osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin 
Pörssissä arviolta 23.12.2003.

Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2003 alkaneelta tilikaudelta 
lukien. Osakkeet tuottavat muut oikeudet yhtiössä osakepääoman korottamisen 
rekisteröinnistä lukien.

ATRIA YHTYMÄ OYJ

Seppo Paatelainen
toimitusjohtaja

JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen