Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 25.9.2003

ATRIAN LIETTUAN TEHDAS HARJAKORKEUDESSA

ATRIAN LIETTUAN TEHDAS HARJAKORKEUDESSA

Atria toteutti heinäkuussa liettualaisen liha-alan yrityksen, UAB Saltuvan, 
osakekaupan. Yrityksen nimi on nyt muutettu vastaamaan yrityksen tavaramerkkiä, 
UAB Vilniaus Mesa. Kauppa saatettiin loppuun elokuun lopussa. Yritys rakentaa 
parhaillaan nykyaikaista tuotantorakennusta Vilnaan, ja sen on määrä valmistua 
huhtikuun 2004 loppuun mennessä. Tulevan tehtaan pinta-ala on noin 7.500 m2. 
Tehdasprojektin toteutukseen yritys on saanut merkittävän investointituen. EU:n 
myöntämillä avustuksilla on tavoitteena saada uusien liittymämaiden parhaat 
elintarvikealan yritykset EU-hyväksytyiksi jäseniksi liittymisen alusta alkaen.

Osa liha-alan yrityksistä ei kuitenkaan pysy muutoksen mukana, eikä tule 
täyttämään EU-määräysten mukaisia vaatimuksia. Toimialan rakenteen uskotaan 
muuttuvan oleellisesti lähivuosina. Ainoana länsimaisessa omistuksessa olevana 
yrityksenä Atria pyrkii asteittain saavuttamaan vahvan jalansijan markkinoilla. 
Todennäköisesti tämä edellyttää myös lisää yrityskauppoja.

Parhaillaan Atria Yhtymä Oyj tekee selvitystä Venäjän markkinoista. Atrian 
tavoitteena on saada jalansija voimakkaasti kasvavilla Venäjän läntisen osan 
markkinoilla. Yrityksellä on pitkäaikaista kokemusta lihan ja lihavalmisteiden 
viennistä, mutta vahvan jalansijan saaminen edellyttää yhtiön käsityksen mukaan 
paikallista valmistusta. Markkinat Venäjällä kehittyvät tällä hetkellä 
voimakkaasti. Atrialla on riskien pienentämiseksi tavoitteena ottaa hankkeeseen 
mukaan yhteistyökumppani.

Atria odottaa tuloksensa hieman parantuvan

Viime vuonna toteutetun Samfoodin liiketoiminnan oston kautta Atrian asema 
Ruotsin markkinoilla vahvistui merkittävästi. Atria Yhtymä Oyj:n tytäryhtiö 
Lithells AB on Ruotsin toiseksi suurin alan yritys ja sen liikevaihdon odotetaan 
tänä vuonna nousevan 350 miljoonaan euroon. Samalla myös yrityksen tuloksen 
odotetaan muodostuvan edellisiä vuosia merkittävästi paremmaksi.

Atria Yhtymä Oyj:n tulosta on ollut voimakkaasti heikentämässä maailmanlaajuinen 
ylituotanto ja alhainen hintataso. Kuitenkin myönteisen   kulukehityksen sekä 
jalostetuotannon ja Ruotsin liiketoimintojen uskotaan mahdollistavan koko 
yritykselle viime vuotta paremman tuloksen. Teurastamoteollisuuden suhdanteen 
odotetaan paranevan lähiaikoina. Nousun merkit ovat jo nähtävissä Keski-
Euroopassa ja sen uskotaan heijastuvan koko markkinoiden myönteisenä 
hintakehityksenä viimeistään ensi vuoden alkupuoliskolla. Tällä  Atrialle 
suurena lihan käsittelijänä on iso merkitys. 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Seppo Paatelainen, puh. 0400 661 742.

Atria Yhtymä Oyj on nykyaikainen ja voimakkaasti kansainvälistyvä 
elintarvikealan yritys. Tuotemerkkimme ovat Atria, Chick ja Duke's sekä Sibylla, 
Lithells ja Forssan. Atria-konsernin liikevaihdon odotetaan v. 2003 nousevan 800 
milj. euroon, josta Ruotsin osuus on noin 350 milj. euroa. Palveluksessamme on 
keskimäärin 3700 henkilöä. Suurimmat Atria-konserniin kuuluvat yhtiöt ovat Atria 
Oy, Lithells AB, UAB Vilniaus Mesa sekä Liha ja Säilyke Oy. 
Atria-konserni on Suomen suurin liha-alan yritys ja suurin lihavalmisteiden 
valmistaja Pohjoismaiden ja Baltian alueella. 

ATRIA YHTYMÄ OYJ


Seppo Paatelainen
toimitusjohtaja

JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeisen tiedotusvälineet
Jaa

Takaisin uutishuoneeseen