Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 22.10.2003

ATRIAN OSAKEANTI

ATRIAN OSAKEANTI

Atria Yhtymä Oyj antaa yhtiön tänään julkistamaan ylimääräisen yhtiökokouksen 
koollekutsumiseen liittyen seuraavan tiedotteen:

Atria Yhtymä Oyj hakee mahdollisuuksia edetä edelleen hallitusti kotimaan ja 
kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisessä ja siten muodostua entistä 
vahvemmaksi toimijaksi Itämeren ympärillä olevalla markkina-alueella. Tätä 
varten Atrian hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yritys 
nostaisi osakepääomaa uusmerkinnän avulla. Tällöin nykyiset A- ja KII-osakkeiden 
omistajat voisivat merkitä uusia osakkeita siten, että kolmella A- tai KII-
osakkeella voisi merkitä yhden A-osakkeen hintaan 5 euroa/osake. Osakeannilla on 
tarkoitus kerätä enintään 26,4 milj. euroa omaa pääomaa.

Atria muodostui 1990-luvun alussa kolmen alueellisen yrityksen yhteenliittymänä. 
Voimakkaiden rakennemuutosten ja uusinvestointien avulla yritys muodostui varsin 
kilpailukykyiseksi ja sai vahvan jalansijan kotimarkkinoilla. Useiden 
yritysostojen avulla Atrialla on tänä päivänä vahva kotimarkkina-asema myös 
Ruotsissa ja se on suurin lihavalmisteiden valmistaja ja markkinoija 
Pohjoismaiden ja Baltian alueella.

Atria otti merkittävän jalansijan Suomen rajojen ulkopuolella vuonna 1997, kun 
yritys osti Ruotsista lihavalmiste-, pikaruoka-, ja 
lähitukkukauppaliiketoimintaa harjoittavan Lithells AB:n. Yritys on oston 
jälkeen kasvanut voimakkaasti. Viime kesänä Lithells AB osti Ruotsin 
markkinoilla toimivan Samfood AB:n liiketoiminnan. Tämä sisälsi lihavalmisteita, 
valmisruokaa ja pikaruokaliiketoimintaa, jotka hyvin täydensivät yrityksen 
aikaisempaa toimintaa. Nyt yritysten toiminnot on onnistuneesti integroitu 
yhteen ja Lithells-konserni tekee jo tältä vuodelta varsin hyvän taloudellisen 
tuloksen. Yrityksellä on lähes 25 %:n osuus Ruotsin lihavalmisteiden 
valmistuksesta ja sen Örebron lähellä oleva Sköllerstan tehdas on suurin 
lihavalmistetehdas Ruotsissa. Ruotsin liiketoimintojen osuus on noin 40 % Atria-
konsernin liikevaihdosta.

Tänä kesänä Atria osti Liettuasta lihavalmisteyrityksen, UAB Saltuvan, 
osakekannan. Sen tavaramerkki VMK on maassa hyvin tunnettu ja yrityksen nimi 
muutettiin tavaramerkkiä vastaavaksi UAB Vilniaus Mesaksi. Yritys rakentaa 
parhaillaan ensi keväänä valmistuvaa uutta tehdasta,  mihin se on saanut EU:n 
Sapard-rahastolta merkittävän investointiavustuksen. Atrian tavoitteena on 
nousta Baltian suurimmilla markkinoilla merkittävimmäksi liha-alan toimijaksi 
lähivuosina. Tämä todennäköisesti edellyttää myös uusia yritysostoja.

Parhaillaan Atria tutkii mahdollisuuksia tuotannollisen toiminnan aloittamiseksi 
Venäjän läntisillä alueilla. Mahdollinen hanke toteutetaan todennäköisesti 
yhdessä paikallisen yhteistyökumppanin kanssa.

Kotimaassa Atrian tulosta on tänä vuonna painanut maailmanlaajuinen sianlihan 
voimakas ylituotanto ja alhainen hintataso. Kuitenkin muiden liiketoimintojen 
tulosten paranemisen ja myönteisen kustannuskehityksen myötä yrityksen kolmen 
vuosineljänneksen tulos muodostuu viime vuotta paremmaksi. Myös koko vuoden 
tuloksen odotetaan paranevan. Niin sanotun sikasyklin odotetaan kääntyvän ensi 
vuoden alkupuolella, millä on Atrialle maan suurimpana lihan käsittelijänä suuri 
merkitys. Koska Atria-tavaramerkin tuotteet sisältävät ainoastaan Suomessa 
tuotettua lihaa, 141-neuvottelutuloksella on suuri merkitys myös Atrian 
lihaliiketoiminnan kehittymiselle tulevaisuudessa.

Atria-konsernin liikevaihto oli viime vuonna 707 milj. euroa ja tulos ennen 
satunnaisia eriä ja veroja 20,4 milj. euroa. Osinkoja Atria on jakanut viime 
vuosina noin puolet tuloksestaan. Tänä vuonna konsernin liikevaihdon odotetaan 
nousevan runsaaseen 800 milj. euroon.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Seppo Paatelainen, puh. 0400 661 742.

Atria Yhtymä Oyj on nykyaikainen ja voimakkaasti kansainvälistyvä 
elintarvikealan yritys. Tuotemerkkimme ovat Atria, Chick ja Duke's sekä Sibylla, 
Lithells ja Forssan. Atria-konsernin liikevaihdon odotetaan v. 2003 nousevan 800 
milj. euroon, josta Ruotsin osuus on noin 350 milj. euroa. Palveluksessamme on 
keskimäärin 3900 henkilöä. Suurimmat Atria-konserniin kuuluvat tuotannolliset 
yhtiöt ovat Atria Oy, Lithells AB, UAB Vilniaus Mesa sekä Liha ja Säilyke Oy.  
Atria-konserni on Suomen suurin liha-alan yritys ja suurin lihavalmisteiden 
valmistaja Pohjoismaiden ja Baltian alueella. 

ATRIA YHTYMÄ OYJ

Seppo Paatelainen
toimitusjohtaja

JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen