Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 16.4.2004

ATRIA YHTYMÄ OYJ INVESTOI SIKATEURASTAMO

ATRIA YHTYMÄ OYJ INVESTOI SIKATEURASTAMON LAAJENNUKSEEN NURMOSSA

Suomen suurin liha-alan yritys ja Pohjoismaiden ja Baltian alueen suurin 
lihavalmisteiden valmistaja Atria Yhtymä Oyj on päättänyt investoida Nurmossa 
sijaitsevan  sikateurastamon ja siihen liittyvien navetta-, jäähdytys- ja 
varastotilojen laajennukseen ja peruskorjaukseen.  Syyskuussa 2004 alkavan 
rakennustyön on tarkoitus olla kokonaisuudessaan valmis käyttöönotettavaksi 
keväällä 2006. Investointi maksaa runsaat 21 miljoonaa euroa, ja se tuo mukanaan 
merkittäviä toiminnallisia kustannussäästöjä. Investoinnin syynä on 
tuotantokapasiteetin loppuminen, tavoite saada hyödynnettyä viimeisintä 
teknologiaa ja saavuttaa kustannussäästöt.

Sikalinjan investointityöt tehdään useassa vaiheessa. Rakennustyöt käynnistyvät 
tämän vuoden syyskuussa.  Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan uusi tainnuttamo 
ja navetta, jotka valmistuvat maaliskuussa 2005. Rakennustöiden toinen vaihe 
valmistuu vuoden 2006 alussa. Toisessa vaiheessa keskitytään teurastamon 
saneeraukseen. Koko projekti on valmis keväällä 2006.

Atrian Nurmon tuotantolaitoksella on nykyaikaista tuotantotilaa noin 120.000 m2, 
josta suurin osa on rakennettu 1990-luvulla ja sen jälkeen. Nurmoon rakentaminen 
alkoi vuonna 1976 pakkasvaraston rakentamisella. Nykyinen sikateurastamo 
valmistui vuonna 1982. Uusi teurastamo oli silloiseen tilanteeseen erittäin 
nykyaikainen ja tämän jälkeen linjalla on käsitelty yli 9 miljoonaa sikaa. 
Nurmon tuotantolaitoksella käsitellään n. 2200 sikaa päivässä. Nyt tämän linjan 
uudistaminen on tullut ajankohtaiseksi. 

Atria käsittelee Kuopion tuotantolaitoksellaan noin 700 sikaa päivässä. Näin 
pienten yksiköiden kannattavuus on EU-aikana tullut kyseenalaiseksi. Tästä 
johtuen uuden tehtaan valmistumisen jälkeen Kuopion sikateurastus tultaneenkin 
keskittämään Nurmoon.

Nyt uudistettava sikateurastamo käsittää rakennettavaa uutta tuotantotilaa 6300 
m2 ja entistä tilaa saneerataan 5100 m2.  Uudistustyö käsittää  navetta-, 
tainnutus-, jäähdyttämö- ja varastotilat, itse tuotantolinjat sekä laboratorion. 
Laajennuksen tavoitteena on nostaa sikalinjan kapasiteettia ja turvata 
jatkossakin korkealaatuinen tuoteturvallisuus uuden, nykyaikaisen teknologian 
avulla. Käsittelykapasiteetti nousee oleellisesti, nykyisen 295 sian tuntiteho 
nousee 600 sikaan tunnissa. Tuotantolinja automatisoidaan robotoinnin avulla. 
Uuden tekniikan avulla pystytään kiinnittämään entistä enemmän huomiota 
teurastushygieniaan. Myös muulla käyttöön otettavalla uudella tekniikalla 
varmistetaan liharaaka-aineen tuotelaatu ja tuotteiden tuoteturvallisuus.


Suomessa sianlihantuotanto on nousussa, tuotantomäärä kasvoi viisi prosenttia 
vuonna 2003 edellisvuoteen verrattuna. Atrian sianlihan hankinta kasvoi 
seitsemän prosenttia. Sianlihan kulutus kasvoi kolme prosenttia. Sianlihan 
tuonti pieneni yhden prosentin ja suomalaisen sianlihan vienti lisääntyi 32,7 
prosenttia vuonna 2003 edellisvuoteen verrattuna.(Lähde: Lihamarkkinakatsaus 
tammi-joulukuu 2003, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy) 

Atrian sianlihan hankinta ja käsittelymäärät ovat kasvaneet tasaisesti. Tämän 
vuoden sian käsittelymäärän arvioidaan olevan yli 64 miljoonaa kiloa, kun 
vastaava määrä oli viime vuonna 60,7 milj.kg ja viisi vuotta sitten 55,9 
milj.kg. Kun Atria-tavaramerkin tuotteet valmistetaan  ainoastaan  kotimaisesta 
lihasta, menee huomattava osa lihasta omaan valmistetuotantoon. Atria on lisäksi 
merkittävä lihan myyjä sekä kotimaan tukkumarkkinoilla että viennissä. 
Vientimarkkinoilla toimiminen asettaa tuotantolaitokselle ja lihan käsittelylle 
tiukat laatuvaatimukset.

Nurmossa uuden tuotantolinjan vaikutukset henkilöstöön ovat vähäiset. Lihan 
jatkokäsittely lisää kuitenkin työntekijätarvetta. Kuopiosta mahdollinen sian 
teurastamisen lopettaminen vähentäisi 125  työntekijää. Kuopion tehtaalla 
työskentelee tällä hetkellä 350 henkeä. 

Atria tutkii parhaillaan tuotannollisen toiminnan aloittamista Venäjällä. Tällä 
hetkellä Atrian liikevaihdosta lähes puolet tulee Suomen rajojen ulkopuolelta. 
Tavoite on edelleen lisätä Itämeren ympäristössä olevien maiden osuutta 
tuotannollisessa toiminnassa. Nyt suunniteltu sikateurastamon investointi ei 
millään tavalla vaikuta näihin etenemissuunnitelmiin.


ATRIA YHTYMÄ OYJ


Seppo Paatelainen
toimitusjohtaja


JAKELU  		

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen