Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 07.4.2004

ATRIA YHTYMÄ OYJ TIEDOTTAA TOIMITUSJOHTA

ATRIA YHTYMÄ OYJ TIEDOTTAA TOIMITUSJOHTAJANSA ELÄKE-EHDOT

Atria Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja Seppo Paatelainen on toiminut vuodesta 1988 
lähtien silloisen Itikka Lihabotnia Oy:n ja sittemmin v. 1991 muodostetun Atria 
Oy:n (nyt Atria Yhtymä Oyj) toimitusjohtajana.

Hänen eläke-ehtoihinsa kuuluu normaali eläke hänen täyttäessään 62 vuotta. 
Vuorineuvos Seppo Paatelainen saavuttaa 62 vuoden eläkeiän helmikuussa 2006.

ATRIA YHTYMÄ OYJ

Seppo Paatelainen
toimitusjohtaja

JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineetJaa

Takaisin uutishuoneeseen