Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 05.7.2004

POLARFARMI OY:N JA SUURUSREHU OY:N TOIMI

POLARFARMI OY:N JA SUURUSREHU OY:N TOIMINTOJEN UUDELLEENJÄRJESTELY

Atria-konserni, Itikka osuuskunta ja Lihakunta perustavat valtakunnallisen 
nauta- ja sikarehuja markkinoivan yhtiön A-Rehu Oy:n, joka aloittaa toimintansa 
1.9.2004. Samalla Lihakunnan omistaman Polarfarmi Oy:n ja Itikan omistaman 
Suurusrehu Oy:n vastaavat liiketoiminnot lakkaavat. Atria omistaa 52 %, 
Lihakunta ja Itikka kumpikin 24% A-Rehu Oy:n osakkeista.  Nykyiset Suurusrehu 
Oy:n ja Polarfarmi Oy:n työntekijät jatkavat A-Rehu Oy:ssä. Vuonna 2003 
Polarfarmi Oy:n ja Suurusrehu Oy:n yhteenlaskettu liikevaihto oli 29 miljoonaa 
euroa.

Uudelleenjärjestelyn kautta A-Rehu Oy:n toimintaedellytykset valtakunnallisena 
rehuyhtiönä vahvistuvat. Toiminta tehostuu ja kilpailukyky paranee, kun samaan 
yhtiöön kootaan jo olemassa oleva rehumarkkinoinnin ja ruokintaneuvonnan 
osaaminen ja tietotaito. Uudelleenjärjestelyjen mukanaan tuomalla toiminnan 
kustannustehokkuudella pyritään turvaamaan suomalaisen lihan- ja maidontuotannon 
kilpailukyky tulevaisuudessakin. Uudessa yhtiössä työntekijät pystyvät paremmin 
keskittymään ja kehittämään erikoisosaamistaan tuottajien erikoistuessa eri 
tuotannonaloihin.

Nykyisiin Suurusrehu Oy:n ja Polarfarmi Oy:n asiakas- ja yhteistyösopimuksiin 
uudelleenjärjestelyllä ei ole vaikutusta.

Perustamisvaiheessa A-Rehu Oy:n toimitusjohtajana toimii Itikka osuuskunnan ja 
Lihakunnan toimitusjohtaja Reijo Flink. Uuden yhtiön hallituksen puheenjohtaja 
on Timo Komulainen Nurmeksesta. Yhtiön kotipaikka on Seinäjoki.

ATRIA YHTYMÄ OYJ

Seppo Paatelainen
toimitusjohtaja

JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen