Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 20.5.2005

ATRIA INVESTOI LOGISTIIKKAKETJUUN


ATRIA INVESTOI LOGISTIIKKAKETJUUN

Atria Yhtymä Oyj on laajentamassa nykyistä logistiikkakeskustaan Nurmossa 37
miljoonan euron investoinnilla. Nykyinen osa huippunykyaikaista järjestelmää
valmistui vuonna 2001, ja nyt alkava laajennus otetaan käyttöön keväällä 2007.
Laajennus käsittää uutta tilaa 11.000 neliömetriä, 94.000 kuutiometriä. Samalla
se lähes kaksinkertaistaa nykyisen kapasiteetin.

Nyt toteutuvat logistiikkainvestoinnit ovat tulleet ajankohtaiseksi Atrian
voimakkaan myynnin kasvun seurauksena. Tällä hetkellä keskitetystä Nurmon
lähettämöstä toimitetaan tuotteita päivittäin noin puoli miljoonaa kiloa. Kasvun
lisäksi vaatimuksia kasvattaa kaupan ja suurtalouden asiakkaiden tarve yhä
yksilöllisemmistä ja yhä tihenevistä toimituksista ns. jatkuvan täydennyksen
periaatteella. Tämä merkitsee pienempiä kerrallaan toimitettavia toimituseriä ja
suurempia määriä kiertävissä muovisissa pakkauslaatikoissa tapahtuvia lähetyksiä.

Atria on pystynyt myös kotimaan markkinoilla jatkuvasti vahvistamaan asemaansa ja
parantamaan tuloskehitystään. Tähän ovat olleet vaikuttamassa monien muiden
tekijöiden lisäksi onnistuneet investoinnit nykyaikaisiin tuotanto- ja
logistiikkaratkaisuihin. Itämeren alueen suurimpana lihavalmisteiden valmistajana
Atria haluaa säilyttää sen toimialansa johtavan aseman logistiikassa ja
asiakaspalvelussa, mihin se vuonna 2001 toteutetuilla pitkälle viedyillä
automaatiojärjestelyillä pääsi. Atria valittiin pari vuotta sitten Suomen
logistiikkayritykseksi. Atria pyrkii erittäin kehittyneillä logistisilla
järjestelmillä myös siihen, että asiakkaat saavat tuotteensa tuoreena
välittömästi valmistuksen jälkeen. Tämä on erityisen tärkeä kaupalle, jossa
kuluttajan keskeinen vaade on tuotteiden tuoreus. Atria uskoo tämän olevan myös
yksi tärkeä kilpailukeino tuontituotteiden kanssa.

Atria on luvannut kertoa ennen kesälomakautta mahdollisesta etenemisestä
Venäjällä. Aikomuksena on saada asema Venäjän läntisessä osassa olevilla
lihavalmistemarkkinoilla. Pitkällä tähtäyksellä Atria näkee mahdollisena
saavuttaa merkittävä rooli Venäjän voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Venäjän
nykyaikaiset vähittäiskauppaketjut kehittyvät parhaillaan ripeästi, ja ne
lisäävät pitkälle jalostettujen lihatuotteiden kysyntää.

Atria Yhtymä Oyj:n ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 19,5
prosenttia ja myös tulos parani edellisestä vuodesta. Vuoden 2004 liikevaihto oli
833,7 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 33,7 miljoonaa euroa. Tänä vuonna
liikevaihdon odotetaan nousevan pitkälle yli 900 miljoonaan euroon.


Seppo Paatelainen
toimitusjohtaja
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi


Jaa

Takaisin uutishuoneeseen