Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 30.9.2005

ATRIA KESKITTÄÄ SIAN TEURASTUKSEN NURMOON


ATRIA KESKITTÄÄ SIAN TEURASTUKSEN NURMOON

Atria Yhtymä Oyj on päättänyt keskittää Atria Oy:n sikateurastus- ja
leikkuutoiminnot Atrian Nurmon tuotantolaitokselle. Nurmossa aloitettiin
laajamittainen sikateurastamon ja siihen liittyvien navetta, jäähdytys- ja
varastotilojen laajennus ja peruskorjaus keväällä 2004. Investointi on 21 milj.
euron arvoinen ja on kokonaisuudessaan valmis huhtikuussa 2006.

Atrian kasvavat sianlihan käsittelymäärät tarvitsevat lisää nykyaikaista
kapasiteettia. Nurmon sikateurastamon kapasiteetti lähes kaksinkertaistuu, uuden
teurastamon käsittelykapasiteetti on noin 4000 sikaa päivässä. Tuotantolinja on
automatisoitu robotoinnin avulla. Uuden tekniikan avulla pystytään kiinnittämään
entistä enemmän huomiota teurastushygieniaan. Myös muulla käyttöön otettavalla
uudella tekniikalla varmistetaan liharaaka-aineen tuotelaatu ja tuotteiden
tuoteturvallisuus.

Atria käsittelee Kuopion tuotantolaitoksellaan noin 800 sikaa päivässä. Näin
pienten yksiköiden kannattavuus on EU-aikana tullut kyseenalaiseksi. Tästä
johtuen Kuopion tehtaalla aloitettiin YT-neuvottelut keväällä 2004, jotka nyt on
saatu päätökseen. Atrian hallituksen päätöksen mukaan sian teurastus ja leikkuu
lakkautetaan Kuopion tuotantoyksikössä. Tuotanto siirtyy Nurmon tehtaalle
alkuvuoden aikana. Tuotannon siirron seurauksena Kuopion tehtaalta irtisanotaan
68 työntekijää ja 50 määräaikaisen työntekijän työsuhde päättyy maaliskuun
loppuun mennessä. Kuopion tehtaalla työskentelee tällä hetkellä n. 350
työntekijää. Kuopion tehtaalle jää muutoksen jälkeen edelleen mm.
pohjoismaisittainkin mittava naudan teurastus- ja leikkuuyksikkö,
kestomakkaravalmistus ja lemmikkieläinruuan valmistusyksikkö.

Atria Yhtymä Oyj:n liikevaihto vuonna 2004 oli 834 milj. euroa. Konsernin
henkilöstömäärä on noin 4300. Suomen lisäksi Atrialla on tuotannollista toimintaa
Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa. Atria viimeistelee parhaillaan Venäjällä
Pietarin alueella sijaitsevan lihanjalostusyhtiön ostamista. Atria Yhtymä Oyj on
Suomen suurin liha-alan yritys ja suurin lihavalmisteiden valmistaja Itämeren
alueella.

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Seppo Paatelainen, p. 0400 661 742 ja
varatoimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684 224.


ATRIA YHTYMÄ OYJ


Seppo Paatelainen
toimitusjohtaja


JAKELU

www.atria.fi
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen