Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 27.1.2006

ATRIA JA HK RUOKATALO SUUNNITTELEVAT YHTEISTYÖTÄ KALKKUNALIIKETOIMINNASSA

ATRIA JA HK RUOKATALO SUUNNITTELEVAT YHTEISTYÖTÄ KALKKUNALIIKETOIMINNASSA

Suomen suurimmat kalkkunalihanjalostajat Atria ja HK Ruokatalo ovat aloittaneet
selvitykset yhteistyön käynnistämisestä kotimaisen kalkkuna-tuotannon
turvaamiseksi. Tavoitteena on lisätä kotimaisen kalkkunatuotantoketjun
kannattavuutta toimijoiden yhteistyön kautta.

Kalkkunaliiketoiminta on nykyisellään tappiollista. Ketjun toimintoja
kehittämällä pystytään nostamaan kapasiteetin käyttöastetta ja alentamaan
yksikkökustannuksia, mikä parantaisi kotimaisen kalkkunanlihan kilpailukykyä
tuontilihaa vastaan. Näin kehittäminen koituu viime kädessä kuluttajan hyödyksi.
Atria ja HK Ruokatalo hakevat aktiivisesti erilaisia kehittämismalleja ja
-toimenpiteitä kalkkunaliiketoiminnan tehostamiseksi.

Atria ja HK Ruokatalo ovat Suomen suurimmat kalkkunatalot. Atrian markkinaosuus
tuorekalkkunassa on 38,6 prosenttia ja HK Ruokatalon 17,9 prosenttia (Lähde: A.C.
Nielsen 2005). Atrian tuotemerkki on Atria, HK Ruokatalon merkkinä on Kariniemen.
Kaikkiaan Suomessa teurastettiin vuonna 2005 noin 14 miljoonaa kiloa kalkkunaa.
Tuonnin osuus on noussut 16 prosenttiin kokonaismarkkinoista.


ATRIA YHTYMÄ OYJ

Seppo Paatelainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa johtaja Merja Leino p. 040 5801210.


JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi


Jaa

Takaisin uutishuoneeseen