Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 22.12.2006

ATRIA VAHVISTAA OTETTAAN ARVOKETJUSTA HANKKIMALLA A-TUOTTAJAT OY:N

ATRIA VAHVISTAA OTETTAAN ARVOKETJUSTA HANKKIMALLA A-TUOTTAJAT OY:N

Atria Yhtymä Oyj on hankkinut allekirjoittamallaan sopimuksella A-Tuottajat Oy:n
osakekannan lähes kokonaisuudessaan. Kauppa yksinkertaistaa lihanhankinnan
rakenteita ja siten vahvistaa koko tuotantoketjun kilpailukykyä.

A-Tuottajat on teuraskarjan hankintaa harjoittava yhtiö, jonka liikevaihto vuonna
2005 oli noin 81,7 miljoonaa euroa ja oma pääoma noin 19,2 miljoonaa euroa
(31.12.2005). Atria hankkii lähes kaiken käyttämänsä sian-, naudan- ja
siipikarjanlihan A-Tuottajilta.

Kaupassa Atria hankki yhteensä 10.000.000 A-Tuottajien A-osaketta Itikka
osuuskunnalta ja Lihakunnalta. Kaupan jälkeen Atrialla on hallussaan noin 97,9 %
A-Tuottajien osakkeista ja 99,0 % äänistä. Ennen kauppaa Atria omisti noin 5,4 %
A-Tuottajien osakkeista ja 53,3 % äänistä. A-Tuottajat on konsolidoitu Atrian
konsernitilinpäätökseen vuodesta 2005 lukien.

Kauppa toteutettiin A-Tuottajien oman pääoman arvoon. Kauppahintana Atria maksoi
yhteensä 900.000 uutta A-osaketta ja 1.283.308,00 euroa rahaa. Osakkeet
tarjottiin merkittäväksi Atrian hallituksen päätöksellä perustuen yhtiön
varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2006 tekemään valtuutuspäätökseen. Sopimuksen
mukaan merkintähintana voitiin käyttää korkeampaa seuraavista:
kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa ajalla 7.12.2006-20.12.2006 tai
päätöskurssia 20.12.2006. Tällä perusteella merkintähinnaksi tuli 18,50 euroa
osakkeelta. Deloitte Corporate Finance Oy:n Atrian hallitukselle antaman
lausunnon mukaan kauppahinta on Atrian kannalta kohtuullinen. Osakeannin
seurauksena Atrian osakepääoma nousee 37.727.637,60 eurosta 39.257.637,60 euroon
ja A-osakkeiden määrä 12.988.747 kappaleesta 13.888.747 kappaleeseen. Uudet
osakkeet oikeuttavat osinkoon 31.12.2006 päättyvältä tilikaudelta ja ne otetaan
julkisen kaupankäynnin kohteeksi myöhemmin erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Lisätietoja antaa Atria Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, puh. 050
2582.


ATRIA YHTYMÄ OYJ
Matti Tikkakoski


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen