Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 18.7.2006

ATRIAN ARVO-OSUUKSIKSI VAIHTAMATTOMAT OSAKKEET MYYTY

ATRIAN ARVO-OSUUKSIKSI VAIHTAMATTOMAT OSAKKEET MYYTY

Atria Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 3.5.2005 myydä yhteisellä arvo-
osuustilillä olevat arvo-osuusjärjestelmään siirtämättömät yhtiön osakkeet niiden
omistajien lukuun. Arvo-osuusjärjestelmään oli 15.7.2006 päättyneeseen
määräaikaan mennessä siirtämättä yhteensä 24594 A-sarjan osaketta. Näiden
osakkeiden määrä on noin 0,19 prosenttia A-sarjan osakkeiden lukumäärästä ja noin
0,11 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Nämä osakkeet on myyty
17.7.2006  Helsingin Pörssin välityksellä. Myynnistä saadut varat, joista on
vähennetty ilmoittamisesta ja myynnistä aiheutuneet kulut, on talletettu Itä-
Suomen lääninhallitukseen.

15.7.2006 jälkeen osakkeita ei voi enää siirtää arvo-osuusjärjestelmään, vaan
yhteistilillä olevien osakkeiden omistaja tai muu oikeudenhaltija on oikeutettu
vain osakkeitaan vastaavaan osuuteen osakkeiden myyntitulosta. Osakekohtainen
osuus myyntitulosta on 16,76 euroa.

Osakkeenomistajan tai muun oikeudenhaltijan on esitettävä vaatimus varoista ja
luovutettava osakekirjat ja mahdolliset saantoselvitykset OP-ryhmään kuuluvien
Osuuspankkien tai Helsingin OP Pankin arvopaperikonttoreissa tai suoraan Itä-
Suomen lääninhallituksessa. Osuus maksetaan Itä-Suomen lääninhallitukseen
talletetuista varoista edellä mainittujen asiakirjojen esittämistä vastaan.
Oikeus osakkeiden myynnistä saatuihin varoihin vanhenee voimassa olevan lain
mukaan kymmenessä vuodessa varojen tallettamisesta lääninhallitukseen.

Lisätietoja antaa Atria Yhtymä Oyj:n talousjohtaja Erkki Roivas, puh. 0400
160893.


ATRIA YHTYMÄ OYJ

Erkki Roivas
talousjohtaja


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen