Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 17.7.2006

ATRIAN ARVO-OSUUKSIKSI VAIHTAMATTOMIEN OSAKKEIDEN MYYMINEN

ATRIAN ARVO-OSUUKSIKSI VAIHTAMATTOMIEN OSAKKEIDEN MYYMINEN

Atria Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 3.5.2005 myydä yhteisellä arvo-
osuustilillä olevat arvo-osuusjärjestelmään siirtämättömät yhtiön osakkeet niiden
omistajien lukuun. Arvo-osuusjärjestelmään oli 15.7.2006 päättyneeseen
määräaikaan mennessä siirtämättä yhteensä 24594 A-sarjan osaketta. Näiden
osakkeiden määrä on noin 0,19 prosenttia A-sarjan osakkeiden lukumäärästä ja noin
0,11 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä.

Atria Yhtymä Oyj on nyt päättänyt myydä nämä osakkeet niiden omistajien lukuun
julkisessa kaupankäynnissä ja tallettaa myynnistä saatavat varat, joista
vähennetään ilmoittamisesta ja myynnistä aiheutuvat kulut, Itä-Suomen
lääninhallitukseen.

15.7.2006 jälkeen osakkeita ei voi enää siirtää arvo-osuusjärjestelmään, vaan
yhteistilillä olevien osakkeiden omistaja tai muu oikeudenhaltija on oikeutettu
vain osakkeitaan vastaavaan osuuteen osakkeiden myyntitulosta. Osakkeenomistajan
tai muun oikeudenhaltijan on esitettävä vaatimus varoista ja luovutettava
osakekirjat ja mahdolliset saantoselvitykset OP-ryhmään kuuluvien Osuuspankkien
tai Helsingin OP Pankin arvopaperikonttoreissa tai suoraan Itä-Suomen
lääninhallituksessa. Osuus maksetaan Itä-Suomen lääninhallitukseen talletetuista
varoista edellä mainittujen asiakirjojen esittämistä vastaan. Oikeus osakkeiden
myynnistä saatuihin varoihin vanhenee voimassa olevan lain mukaan kymmenessä
vuodessa varojen tallettamisesta lääninhallitukseen.

Lisätietoja antaa Atria Yhtymä Oyj:n talousjohtaja Erkki Roivas, puh. 0400
160893.


ATRIA YHTYMÄ OYJ

Erkki Roivas
talousjohtaja


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen