Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 18.4.2007

AB SARDUS (PUBL):N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA NOTEERAUKSEN PÄÄTTYMINEN

ATRIA YHTYMÄ OYJ


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, puh. 050 2582.

LIITE: AB SARDUS (publ):n tiedote 18.4.2007 (käännös Ruotsin kielestä)


TIEDOTE

- Atria omistaa 99 % AB Sardusin osakkeista.
- Sardusin osakkeen viimeinen kaupankäyntipäivä on 27.4.2007, minkä jälkeen
osake poistetaan Tukholman pörssistä. 

AB Sardusin 17.4.2007 pidetty vuosikokous päätti hallituksen ja
toimitusjohtajan ehdotuksen mukaisesti tilikaudelta 2006 jaettavasta 1,50
kruunun (3,00 kruunua) osakekohtaisesta osingosta. Osingonjaon täsmäytyspäivä
on 20.4.2007 ja VPC:n arvioidaan toteuttavan osingonmaksun 25.4.2007. 

Hallituksen puheenjohtajaksi ja uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Matti
Tikkakoski ja varapuheenjohtajaksi Ulf Brasen, joka valittiin hallitukseen
uudelleen. Lisäksi hallitukseen valittiin edelleen myös Elisabet Annell sekä
uusina hallituksen jäseninä Juha Gröhn, Pasi Luostarinen, Erkki Roivas ja Juha
Ruohola. 

Hallituksen jäsenille päätettiin suorittaa palkkiota yhteensä 350.000 kruunua,
josta 200.000 kruunua maksetaan varapuheenjohtajalle ja 150.000 yhtiökokouksen
valitsemalle riippumattomalle jäsenelle. 

Hallituksen työvaliokuntaan (arbetsutskott) kuuluvat Matti Tikkakoski
puheenjohtajana ja Ulf Brasen jäsenenä. Tarkastusvaliokunnan (revisionsutskott)
puheenjohtajana jatkaa Elisabet Annell ja Erkki Roivas toimii jäsenenä.
Riipumattomille jäsenille suoritetaan korvauksena 5.000 kruunua puolesta
päivästä ja 10.000 kruunua koko päivästä. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG
kaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Per
Bergmanin toimiessa päävastuullisena tilintarkastajana. 

Tukholmassa 17.4.2007
AB SARDUS (publ)
Hallitus

Lisätietoja antaa: Ulf Brasen, matkapuhelin +44 778 891 5444

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen