Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 16.5.2007

Arvopaperimarkkinalain mukainen ilmoitus omistuksen muuttumisesta

Julius Baer Investment Management LLC:n ja Julius Baer International Equity   
Fundin yhteenlaskettu omistus Atria Yhtymä Oyj:n osakepääomasta on 11.5.2007  
tehdyillä osakekaupoilla ylittänyt viiden (5) prosentin rajan. Julius Baer   
Investment Management LLC:n ilmoituksen mukaisesti omistusosuudet yhtiössä ovat 
seuraavat:                                   

Julius Baer Investment Management LLC:n (asiakkaidensa lukuun) ja Julius Baer  
International Equity Fundin omistus yhteensä:                  
- Omistettujen Atrian A-osakkeiden lukumäärä: 1.236.388             
- Omistusosuus: 5,35 % osakepääomasta ja 1,17 % äänimäärästä          

Julius Baer Investment Management LLC:n (asiakkaidensa lukuun) omistus:     
- Omistettujen A-osakkeiden lukumäärä: 483.958                 
- Omistusosuus: 2,09 % osakepääomasta ja 0,46 % äänimäärästä          

Julius Baer International Equity Fundin (neuvonantajanaan Julius Baer Investment
Management LLC) omistus:                            
- Omistettujen A-osakkeiden lukumäärä: 752.430                 
- Omistusosuus: 3,26 % osakepääomasta ja 0,71 % äänimäärästä          

Osakkeenomistajien täydellinen nimi ja yhteisötunnus:              
Julius Baer Investment Management LLC, yhteisötunnus 43-2047412         
Julius Baer International Equity Fund, yhteisötunnus 13-3732995         

Atria Yhtymä Oyj:n rekisteröity osakepääoma muodostuu yhteensä 23.092.728    
kpl:sta osakkeita. Osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on 105.928.557 kpl.   


Atria Yhtymä Oyj                                

Matti Tikkakoski                                
toimitusjohtaja                                 

                                        

JAKELU:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen