Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 09.10.2007

Arvopaperimarkkinalain mukainen ilmoitus omistusoikeuden muutoksesta

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme, että Atria Yhtymä 
Oyj on saanut Julius Baer Investment Management LLC:n ilmoituksen omistusosuuden
muutoksesta yhtiössä.                              
                                        
Julius Baer Investment Management LLC:n ja Julius Baer International Equity   
Fundin yhteenlaskettu omistus Atria Yhtymä Oyj:n osakepääomasta on 4.10.2007  
tehdyillä osakekaupoilla ylittänyt viiden (5) prosentin rajan. Julius Baer   
Investment Management LLC:n ilmoituksen mukaisesti omistusosuudet yhtiössä ovat 
seuraavat:                                   
                                        
Julius Baer Investment Management LLC:n (asiakkaidensa lukuun) ja Julius Baer  
International Equity Fundin omistus yhteensä:                  
- Omistettujen Atrian A-osakkeiden lukumäärä: 1.419.987             
- Omistusosuus: 5,02 % osakepääomasta ja 1,28 % äänimäärästä          
                                        
Julius Baer Investment Management LLC:n (asiakkaidensa lukuun) omistus:     
- Omistettujen A-osakkeiden lukumäärä: 507.480                 
- Omistusosuus: 1,79 % osakepääomasta ja 0,46 % äänimäärästä          
                                        
Julius Baer International Equity Fundin (neuvonantajanaan Julius Baer Investment
Management LLC) omistus:                            
- Omistettujen A-osakkeiden lukumäärä: 912.507                 
- Omistusosuus: 3,23 % osakepääomasta ja 0,82 % äänimäärästä          
                                        
Osakkeenomistajien täydellinen nimi ja yhteisötunnus:              
Julius Baer Investment Management LLC, yhteisötunnus 43-2047412         
Julius Baer International Equity Fund, yhteisötunnus 13-3732995         
                                        
Atria Yhtymä Oyj:n rekisteröity osakepääoma muodostuu yhteensä 28.267.728    
kpl:sta osakkeita. Osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on 111.103.557 kpl.   
                                        
                                        
ATRIA YHTYMÄ OYJ                                
                                        
Matti Tikkakoski                                
toimitusjohtaja                                 
                                        
                                        
                                        
JAKELU:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen