Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 16.8.2007

Arvopaperimarkkinalain mukainen ilmoitus omistusoikeuden muutoksesta

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10 §:n mukaisesti ilmoitamme, että Atria Yhtymä 
Oyj on saanut Julius Baer Investment Management LLC:n ilmoituksen omistusosuuden
muutoksesta yhtiössä.                              
                                        
Julius Baer Investment Management LLC:n ja Julius Baer International Equity   
Fundin yhteenlaskettu omistus Atria Yhtymä Oyj:n osakepääomasta on 5.6.2007 ja 
11.6.2007 rekisteröityjen Atria Yhtymä Oyj:n osakeantiin liittyvän osakepääoman 
korotuksien johdosta alittanut viiden (5) prosentin rajan. Ilmoituksen     
viivästyminen johtuu siitä, että Atria Yhtymä Oyj:n osakepääoman korotus ei ole 
rekisteröitynyt osakkeenomistajan tietojärjestelmään.              

Julius Baer Investment Management LLC:n ilmoituksen mukaisesti omistusosuudet  
yhtiössä ovat seuraavat:                            
                                        
                                        
Julius Baer Investment Management LLC:n (asiakkaidensa lukuun) ja Julius Baer  
International Equity Fundin omistus yhteensä:                  
- Omistettujen Atrian A-osakkeiden lukumäärä: 1.325.758             
- Omistusosuus: 4,69 % osakepääomasta ja 1,19 % äänimäärästä          
                                        
Julius Baer Investment Management LLC:n (asiakkaidensa lukuun) omistus:     
- Omistettujen A-osakkeiden lukumäärä: 513.291                 
- Omistusosuus: 1,82 % osakepääomasta ja 0,46 % äänimäärästä          
                                        
Julius Baer International Equity Fundin (neuvonantajanaan Julius Baer Investment
Management LLC) omistus:                            
- Omistettujen A-osakkeiden lukumäärä: 812.467                 
- Omistusosuus: 2,87 % osakepääomasta ja 0,73 % äänimäärästä          
                                        
Osakkeenomistajien täydellinen nimi ja yhteisötunnus:              
Julius Baer Investment Management LLC, yhteisötunnus 43-2047412         
Julius Baer International Equity Fund, yhteisötunnus 13-3732995         
                                        
Atria Yhtymä Oyj:n rekisteröity osakepääoma muodostuu yhteensä 28.267.728    
kpl:sta osakkeita. Osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on 111.103.557 kpl.   
                                        
                                        
Atria Yhtymä Oyj                                
                                        
Matti Tikkakoski                                
toimitusjohtaja                                 
                                        
                                        
                                        
JAKELU:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen