Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 12.3.2007

Atria julkistaa tarjousasiakirjan Sardusin osakkeenomistajille

Tätä tiedotetta ei saa julkistaa tai muuten levittää Yhdysvaltoihin, Kanadaan, 
Australiaan tai Japaniin taikka muihin maihin, joissa julkistaminen edellyttäisi
muita kuin Ruotsin lainsäädännön mukaisia toimenpiteitä. Tarjousta ei tehdä   
missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi 
kiellettyä tai edellyttäisi Ruotsin lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden   
lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.  


Atria julkistaa tarjousasiakirjan Sardusin osakkeenomistajille         

Atria Yhtymä Oyj:n välillisesti täysin omistama tytäryhtiö Atria Meat & Fast  
Food Aktiebolag ('Atria') on 19. helmikuuta 2007 julkistanut Aktiebolaget    
Sardusin (publ.) ('Sardus') osakkeenomistajille julkisen käteisostotarjouksen  
('Tarjous') 115 Ruotsin kruunun osakekohtaisesta hinnasta. Tarjoukseen ei liity 
ehtoja, ja se on Sardusin hallituksen suosittelema.               

Atria julkistaa tänään Tarjousta koskevan tarjousasiakirjan. Tarjousasiakirja  
sekä ilmoituslomake lähetetään Sardusin osakkeenomistajille, joiden omistus on 
suoraan rekisteröity Ruotsin Arvopaperikeskukseen (VPC). Näitä asiakirjoja ei  
tulla kuitenkaan levittämään USA:han, Kanadaan, Australiaan eikä Japaniin.   
Tarjousasiakirja on nähtävillä myös Atrian kotisivuilla www.atria.se ja Mangold 
Fondkommissionin kotisivuilla www.mangold.se.                  

Tarjouksen hyväksymisaika alkaa keskiviikkona 14. maaliskuuta 2007 ja päättyy  
keskiviikkona 4. huhtikuuta 2007.                        

9. maaliskuuta 2007 mennessä Atria on hankkinut 7 907 400 Sardusin osaketta,  
mikä vastaa 78,2 % yhtiön osakkeista. Atria on jättänyt Ruotsin         
kilpailuviranomaiselle (Konkurrensverket) Sardusin enemmistöosuuden hankinnan  
hyväksymistä koskevan ilmoituksen.                       

Helsingissä, 12. maaliskuuta 2007     Tukholmassa, 12. Maaliskuuta 2007  
Atria Yhtymä Oyj              Atria Meat & Fast Food Aktiebolag  
Hallitus                  Hallitus               Lisätietoja tarjouksesta antavat:                        

Matti Tikkakoski, toimitusjohtaja, Atria Yhtymä Oyj               
Puh: 050 25 82                                 

Christer Åberg, toimitusjohtaja, Atria Sverige AB sekä Atria Meat & Fast Food AB
Puh: +46 70 3906 100

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen