Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 08.11.2007

ATRIA-KONSERNIN TULOSKEHITYS JATKUI MYÖNTEISENÄ

ATRIA-KONSERNIN TULOSKEHITYS JATKUI MYÖNTEISENÄ

- Konsernin liikevaihto oli 935,1 Me (805,0 Me), kasvua 16,2 %
- Liikevoitto (EBIT) oli 81,3 Me (23,7 Me)
- Operatiivinen liikevoitto oli 47,7 Me (23,7 Me)
- Osakekohtainen tulos oli 2,32 euroa (0,58 euroa)


Atria-konserni:

               Q3/    Q3/     Q1-Q3/   Q1-Q3/
Miljoonaa euroa        2007    2006     2007    2006   2006
-------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto          312,8   281,7    935,1   805,0 1.103,3
Liikevoitto          19,3    12,7     81,3    23,7   41,5
Vertailukelpoinen operatiivinen
liikevoitto          19,9    12,7     47,7    23,7   33,5
Operatiivinen liikevoitto %   6,4    4,5     5,1    2,9   3,0
Voitto ennen veroja      16,1    10,6     69,3    19,6   34,6
Osakekohtainen tulos      0,41    0,33     2,32    0,58   1,15

Katsaus Q3/2007

Atria-konsernin Q3-kauden liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat voimakkaasti
edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna (liikevaihdon kasvu 11,0 % ja
operatiivisen liikevoiton kasvu 56,7 %). Katsauskauden operatiivinen
liikevoitto oli 19,9 miljoonaa euroa.

Suomessa Atrian Q3:n liikevaihto kasvoi 8,1 prosenttia viime vuoden vastaavaan
jaksoon verrattuna ollen 187,4 miljoonaa euroa (173,4 Me). Vertailukelpoinen
operatiivinen liikevoitto kasvoi 12,2 miljoonaan euroon (11,4 Me).
Katsauskaudella Atria Suomi Oy neuvotteli Pouttu Oy:n kanssa Liha-Pouttu Oy:n
koko osakekannan ostamisesta. Kaupan kohteena olivat Liha-Pouttu Oy:n
lihanhankinta-, teurastus- ja lihaleikkuutoiminnot. Kilpailuvirasto hyväksyi
yrityskaupan 21.9.2007 ja osakekauppa vahvistettiin 1.10.2007.

Skandinaviassa (Ruotsi ja Tanska) Q3-kauden liikevaihto oli 108,6 miljoonaa
euroa (87,8 Me). Operatiivinen liikevoitto kasvoi 6,7 miljoonaan euroon (3,4
Me). Katsauskaudella Atria Skandinavia on edennyt Sardusin toimintojen
yhdistämisessä Atrian toimintoihin suunnitelman mukaisesti. Atria Skandinaviaan
muodostettiin seitsemän tulosyksikköä. Lisäksi Atria Skandinavia julkaisi noin
yhden miljoonan euron investoinnin valmisruokatuotantoon Malmössä.
Katsauskauden jälkeen kerrottiin Sardus Lätta Måltider -yksikössä
toteutettavasta tehostamisohjelmasta.

Venäjällä Q3-kaudella jatkettiin neuvotteluita uusien asiakkuuksien saamiseksi
Moskovasta sekä muista suurkaupungeista. Katsauskauden liikevaihto laski, koska
Atria Venäjä pidättäytyi hintakilpailuun osallistumisesta. Kustannusrakenne on
nyt oleellisesti edellisvuotta alempana kevään aikana toteutetuista
tehostamistoimista johtuen. Q3-kauden tulos oli selkeästi viime vuoden
vastaavan jakson tulosta parempi, ollen 1,1 miljoonaa euroa (-0,7 Me).

Baltiassa operatiivisen liikevoiton kehitys on jatkunut myönteisenä Liettuan
tehtaan lopettamisesta sekä Virossa tehdyistä tehostamistoimista johtuen. Q3-
kauden operatiivinen liikevoitto parani selkeästi, ollen -0,1 miljoonaa euroa (-
1,4 Me).


Atria Suomi


               Q3/    Q3/     Q1-Q3/   Q1-Q3/
Miljoonaa euroa        2007    2006     2007    2006   2006
------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto         187,4   173,4     545,7   506,2  686,1
Liikevoitto          12,2    11,4     31,1    22,7   34,0
Vertailukelpoinen operatiivinen
liikevoitto          12,2    11,4     31,1    22,7   32,2
Operatiivinen liikevoitto %  6,5    6,6      5,7    4,5   4,7


Alkuvuosi Atrian edustamilla ruokailutuotemarkkinoilla on jatkunut hyvänä -
markkinoiden yhteenlaskettu arvomääräinen kasvu on ollut 5,4 prosenttia.
Yhdeksän kuukauden jälkeen alan voimakkaimmin kasvavana tuoteryhmänä on
jatkanut kuluttajapakattu siipikarja (+18,0%).

Atria merkin kehitys on jatkunut markkinoiden kehitykseen nähden voimakkaana.
Atria merkin kokonaiskasvu vuoden alusta on ollut +12,1 % (alan kasvu +5,4 %)
arvossa ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana. Atria merkillä valmistettujen
tuotteiden kehitys on ollut markkinoiden kasvua voimakkaampaa kaikissa
tuoteryhmissä (Nielsen vkot 1-39/07). Atrian toimittajaosuus yhdeksän kuukauden
jälkeen on 30,5 %, ja näin ollen Atria on vahvistanut edelleen
markkinajohtajuuttaan tämän vuoden aikana.

Kesäsesonki sujui loppuun saakka Atrialta hyvin. Perustuotteiden ja uutuuksien
menestys johti siihen, että markkinaosuutemme kasvoi kaikissa muissa
tuoteryhmissä paitsi ruokamakkaroissa, mutta Atria säilytti kuitenkin
grillimakkaroiden markkinajohtajuuden kesän aikana (touko-elokuu). Erityisen
hyvin Atria onnistui jakson aikana uutuustuotteiden lanseerauksessa,
siipikarjatuoteryhmässä ja kesän grillilihojen myynnissä. Suomessa
Atria-merkillä myytävät tuotteet ovat aina kotimaisesta liharaaka-aineesta
valmistettuja kaikissa tuoteryhmissä.

Uuden logistiikkakeskuksen käyttöönotto on sujunut suunnitelmien mukaisesti,
mikä vaikutti osaltaan kesän toimitusten onnistumiseen. Toimintojen
kustannustehokkuutta on edelleen kyetty parantamaan.

Katsauskaudella Atria Suomi Oy neuvotteli Pouttu Oy:n kanssa Liha-Pouttu Oy:n
koko osakekannan ostamisesta. Kaupan kohteena olivat Liha-Pouttu Oy:n
lihanhankinta-, teurastus- ja lihaleikkuutoiminnot. Kilpailuvirasto hyväksyi
yrityskaupan 21.9.2007 ja osakekauppa vahvistettiin 1.10.2007.

Kaupan ulkopuolelle jäi kuluttajapakatun lihan pakkaaminen. Kaupan yhteydessä
Atria ja Pouttu tekivät yhteistyösopimuksen koskien lihan toimituksia Atrialta
Jaloste-Pouttu Oy:lle. Kaupan myötä Atria lisää kustannustehokkuutta
lihanhankinnassa ja leikkuutoiminnoissa hankintavolyymien kasvaessa 140
miljoonasta kilosta noin 155 miljoonaan kiloon. Atria Suomi Oy:n liikevaihdon
ennakoidaan kasvavan kaupan johdosta noin 25 miljoonaa euroa vuodessa, josta 
noin 5 miljoonaa euroa kohdistuu Q4/2007-kaudelle.


Atria Skandinavia
               Q3/    Q3/    Q1-Q3/   Q1-Q3/
Miljoonaa euroa        2007    2006    2007    2006   2006
------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto         108,6    87,8    341,8   240,4   336,4
Liikevoitto          6,7    3,4    49,4    5,7   15,1
Operatiivinen liikevoitto   6,7    3,4    14,6    5,7    7,4
Operatiivinen liikevoitto %  6,2    3,9     4,3    2,4    2,2

Huom. AB Sardus sisältyy lukuihin 1.4.2007 lähtien ja Svensk Snabbmat för
Storkök AB sisältyi lukuihin 31.5.2007 asti.

Liikevaihto katsauskaudella kasvoi 23,7 prosenttia ja operatiivinen liikevoitto
lähes kaksinkertaistui viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
Operatiiviseen liikevoittoon katsauskaudella sisältyy jonkin verran
integrointiin liittyviä kuluja. Katsauskauden aikana Atria lisäsi merkittävästi
markkinointipanostustaan strategisiin tavaramerkkeihinsä.

Alan kasvu Atrian edustamissa tuoteryhmissä on alkuvuoden aikana ollut
voimakkainta leikkeleissä (+7 %) sekä tuoreissa valmisruuissa (+6,5 %). Atria
on samanaikaisesti kasvattanut omaa markkinaosuuttaan sekä leikkeleissä että
pasteijatuotteissa. Erityisesti leivänpäällisissä sekä salaatti- ja
voileipätuoteryhmissä Atrialla on vahva markkina-asema. Ruokamakkaratuoteyhmä
on kehittynyt tasaisesti ja Atria on markkinakakkonen noin 13 prosentin
markkinaosuudellaan. Tulevaisuudessa Atria Skandinavian painopistealueita ovat
leivänpäälliset, valmisruoka, delikatess-tuotteet ja ruokamakkarat.

Atria osti keväällä AB Sardusin, jonka yhdistäminen Atria Skandinavian
toimintoihin aloitettiin huhtikuussa heti kaupan vahvistumisen jälkeen.
Yhdistymisestä saatavat synergiaedut ovat vähintään 10 miljoonaa euroa.
Atria Skandinavian liiketoiminnot jaettiin seitsemään tulosyksikköön:

- Atria Chark & Deli (lihavalmisteet ja valmisruoka vk-asiakkaille)
- Atria Foodservice (lihavalmisteet ja valmisruoka suurkeittiöille)
- 3-Stjernet (leivänpäälliset Tanskassa)
- Sardus Lätta Måltider (voileivät ja salaatit)
- Falbydens Ost (erikoisjuustot)
- Sardus Foodpartner (pakasteet suurkeittiöille)
- Atria Concept (Sibylla pikaruokakonsepti)

Katsauskauden jälkeen Atria Skandinavia ilmoitti kannattavuuden
parantamisohjelmasta Sardus Lätta Måltider -tulosyksikössä. Salaattien ja
voileipien tuotanto keskitetään Norrköpingin ja Halmstadin tehtaille ja
tuotanto Tukholman tehtaalla lopetetaan. Irtisanominen koskee
58 työntekijää Tukholmassa, 24 työntekijää Halmstadissa ja 15 työtekijää
Norrköpingissä.

Sardus Lätta Måltider -yksikölle, jossa on tehostamistoimien jälkeen yhteensä
noin 170 työntekijää, jää jakelukeskus Tukholman alueelle.

Atria Skandinavia teki lokakuun alussa pitkäaikaisen sopimuksen tuoreen
valmisruoan toimittamisesta ICA:lle Ruotsissa. Sopimuksen johdosta Atria
investoi noin miljoona euroa valmisruokatuotantoon Fosien tehtaalle Malmöön.
Valikoimaan kuuluu valmiita aterioita, jotka on kehitetty yhteistyössä ICA:n
kanssa ja ne markkinoidaan ICA tuotemerkillä.


Atria Venäjä
               Q3/    Q3/     Q1-Q3/   Q1-Q3/
Miljoonaa euroa       2007    2006     2007    2006   2006
------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto         15,6    20,4     48,7    54,1   74,1
Liikevoitto          1,1    -0,7     3,8    -2,3   -2,7
Vertailukelpoinen operatiivinen
liikevoitto          1,1    -0,7     3,8    -2,3   -2,7
Operatiivinen liikevoitto %  7,1    -3,4     7,8    -4,3   -3,6

Venäjällä Q3-kaudella jatkettiin neuvotteluita uusien asiakkuuksien saamiseksi
Moskovasta sekä muista suurkaupungeista. Edellisvuoden vastaavaan jaksoon
verrattuna tulos parani merkittävästi, koska keväällä korotettiin myyntihintoja
ja kustannusrakenne alentui Pietarin keskustan tehtaan sulkemisen myötä.

Uusien leivänpäällisten myynnin kasvu on jatkunut myönteisenä. Katsauskauden
liikevaihto laski, koska Atria Venäjä pidättäytyi hintakilpailuun
osallistumisesta, mikä johti myös markkinaosuuden lievään laskuun Pietarin
alueella.

Raaka-aineiden hinnat ja palkkakustannukset nousivat jonkin verran
katsauskaudella. Tämän lisäksi markkinointiin panostettiin merkittävästi
enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla.

Atria Baltia
               Q3/    Q3/     Q1-Q3/   Q1-Q3/
Miljoonaa euroa       2007    2006     2007    2006   2006
-------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto          6,4    7,8     20,6    22,8   30,5
Liikevoitto         -0,7    -1,4     -3,0    -2,4   -4,9
Vertailukelpoinen operatiivinen
liikevoitto         -0,1    -1,4     -1,8    -2,4   -3,4
Operatiivinen liikevoitto % -1,6   -17,9     -8,7   -10,5   -11,1


Toteutettujen hinnankorotusten ja onnistuneen kesäsesongin ansiosta liikevoiton
kehityssuunta katsauskaudella on edelleen myönteinen, mutta toimintojen
kannattavuus on yhä epätyydyttävällä tasolla. Katsauskaudella teollisten
toimintojen ja alkutuotannon kustannustehokkuutta parannettiin edelleen
käynnissä olevalla (8 milj. €) investointiohjelmalla.

Liettuan toimintojen alasajosta aiheutui katsauskaudella 0,6 miljoonan euron
kertaluonteinen kustannuserä.

Katsauskauden jälkeen Atria Baltian ja Venäjän toimintoja organisoitiin
uudelleen. Atria Baltian toiminnot siirtyivät Juha Gröhnin vastuualueeseen
1.11.2007 alkaen. Hän jatkaa edelleen Atria Suomi Oy:n toimitusjohtajana ja
Atria Yhtymä Oyj:n varatoimitusjohtajana. Juha Ruohola jatkaa Atrian Venäjän
toimintojen johtajana ja OOO Pit-Productin toimitusjohtajana.

Atria Baltian toiminnot on keskitetty Viroon. Uudeksi maajohtajaksi ja AS Valga
Lihatööstusin sekä UAB Vilniaus Mesan toimitusjohtajaksi on nimitetty
elintarvikeinsinööri Kari Körkkö 1.11.2007 alkaen. Ennen Atrialle siirtymistään
Körkkö toimi 10 vuoden ajan Raisio Yhtymä Oyj:n Puolan toimintojen
toimitusjohtajana. Körkkö raportoi tehtävässään Juha Gröhnille.

Henkilöstö

Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 5 900 henkilöä (5 659).

Katsauskauden jälkeen nimitettiin KTM Jarmo Lindholm Atria-konsernin
tuotekehityksestä ja tuoteryhmähallinnasta vastaavaksi johtajaksi ja konsernin
johtoryhmän jäseneksi. Nimitys tulee voimaan 1.12.2007 lähtien.

Investoinnit

Nurmon logistiikkakeskuksen investointi on täysin valmis ja on otettu kokonaan
käyttöön. Kokonaisuudessaan logistiikkakeskuksen investointi on arvoltaan 38
miljoonaa euroa. Atria Suomen investointien arvo kaudella oli yhteensä 5,9
miljoonaa euroa.

Uuden tuotantolaitoksen ja logistiikkakeskuksen rakennustyöt ovat käynnissä
Pietarissa Gorelovon alueella. Uusi tehdas valmistuu vuoden 2008 loppuun
mennessä. Investoinnin kokonaisarvo on noin 70 miljoonaa euroa.

Ruotsissa Atria tulee investoimaan Malmössä sijaitsevan Fosien tehtaan
valmisruokatuotantoon noin miljoona euroa. Atria Skandinavia teki lokakuun
alussa pitkäaikaisen sopimuksen tuoreen valmisruoan toimittamisesta ICA:lle
Ruotsissa. Kokonaisuudessaan Atria Skandinavian investoinnit katsauskaudella
olivat noin 4 miljoonaa euroa.

Q3-kauden bruttoinvestoinnit konsernissa olivat yhteensä 20,9 miljoonaa euroa.

Suurimmat osakkeenomistajat

30.9.2007       Kappaletta
           A-sarja  KII-sarja Yht. %
--------------------------------------------------
Nimi
1. Itikka Osuuskunta 2.327.801 4.914.281 25,62
2. Lihakunta     3.221.797 4.020.200 25,62
3. Odin Norden    1.692.600       5,99
4. Skandinaviska   1.541.482       5,45
  Enskilda Banken
5. Pohjanmaan Liha   480.038  269.500  2,65
6. Odin Förvaltnings AS 741.714       2,62
7. Nordea Pankki    732.717       2,59
  Suomi Oyj
8. OP-Suomi Arvo    493.300       1,75
9. Veritas Eläke-    281.500       1,00
  vakuutusosakeyhtiö
10. Keskinäinen eläke- 220.700       0,78
  vakuutusyhtiö ILMA30.9.2007       Ääntä
           A-sarja  KII-sarja Yht. %
---------------------------------------------------
Nimi
1. Itikka Osuuskunta 2.327.801 49.142.810 46,33
2. Lihakunta     3.221.797 40.202.000 39,08
3. Pohjanmaan Liha   480.038  2.695.000 2,86
4. Odin Norden    1.692.600       1,52
5. Skandinaviska   1.541.482       1,39
  Enskilda Banken
6. Odin Förvaltnings AS 741.714       0,67
7. Nordea Pankki    732.717       0,66
  Suomi Oyj
8. OP-Suomi Arvo    493.300       0,44
9. Veritas Eläke-    281.500       0,25
  vakuutusosakeyhtiö
10. Keskinäinen eläke- 220.700       0,20
  vakuutusyhtiö ILMA


Arvopaperimarkkinalain mukaiset ilmoitukset omistuksen muutoksesta

Julius Baer Investment Management LLC:n ja Julius Baer International Equity
Fundin omistusosuudet yhteensä yhtiössä ovat 9.10.2007 annetun ilmoituksen
mukaisesti 5,02 prosenttia osakepääomasta ja 1,28 prosenttia äänimäärästä.

Atria Yhtymä Oyj:n hallinto

Katsauskauden jälkeen ETM Leena Saarinen ilmoitti eroavansa 22.10.2007 Atria
Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsenyydestä ottaessaan vastaan Tradeka Oy:n
toimitusjohtajan tehtävän.

Atria Yhtymä Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen
puheenjohtaja Martti Selin, varapuheenjohtaja Timo Komulainen, jäsenet Tuomo
Heikkilä, Runar Lillandt, Matti Tikkakoski ja Ilkka Yliluoma.

Hallituksen voimassa olevat antivaltuudet

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä
voidaan antaa enintään yhteensä 10.000.000 kappaletta yhtiön 1,70 euron
nimellisarvoisia A-osakkeita.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta
rahastokorotuksesta, joilla voidaan korottaa osakepääomaa enintään 850.000
eurolla.

Yhtiökokous päätti, että valtuutukset ovat voimassa enintään viisi
vuotta valtuutuspäätöksestä lukien.

Hallituksen osakeantivaltuutus koskee sekä maksullista että maksutonta
osakeantia. Osakeanti voi olla myös suunnattu, jos siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy tai maksuttoman suunnatun annin ollessa kyseessä,
yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava
taloudellinen syy.

Maksutonta osakeantia koskevaa valtuutusta voidaan käyttää lähinnä ylimmän
johdon osakepalkkiojärjestelmän toteuttamisen yhteydessä.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ehdoista, kuten siitä,
kenellä on oikeus merkitä osakkeita sekä osakkeesta maksettavasta määrästä.

Valtuutus on voimassa enintään viisi vuotta valtuutuspäätöksestä lukien.
Valtuutuksesta on käytetty yhteensä 5.175.000 kappaletta yhtiön A-osakkeita.

Tulevaisuuden näkymät

Suomi:
Q4/2007-kauden liikevaihto kasvaa edellisvuodesta. Katsauskauden tulos jäänee
jonkin verran edellisvuoden vastaavan jakson operatiivisesta tuloksesta,
johtuen kotimaisten liharaaka-aineiden hintojen noususta. Neuvottelut
myyntihintojen nostamisesta vuoden 2008 alusta ovat meneillään.

Skandinavia:
Q4/2007-kauden liikevaihto tulee kasvamaan edellisvuodesta. Myös Ruotsissa
raaka-ainehinnat ovat nousussa ja neuvottelut myyntihintojen korotuksista ovat
käynnissä. Katsauskauden operatiivinen tulos tulee olemaan edellisvuoden
vastaavaa jaksoa parempi. Kertaluontoisia kuluja, johtuen Lätta Måltider -
yksikön tehostamistoimenpiteistä, tullaan kirjaamaan Q4/2007-jaksolle.

Venäjä:
Q4/2007-kauden aikana liikevaihdon odotetaan kasvavan verrattuna Q3/2007, koska
toimitukset Moskovaan lisääntyvät ja myynti Pietarin ja Moskovan ulkopuolisille
alueille käynnistyy. Tämän lisäksi kasvatamme markkinointipanostuksiamme
Pietarin alueella. Q3/2007 aikana arvioidut markkinointikustannukset uusien
asiakkuuksien osalta eivät toteutuneet täysimääräisesti ja ne siirtyvät
osittain Q4/2007 kaudelle. Arvioimme Venäjän Q4/2007 tuloksen olevan
positiivinen ja kauden Q4/2006 tulosta parempi.

Baltia:
Q4/2007-kauden liikevaihdon Virossa uskotaan olevan edellisen vuoden vastaavan
jakson tasolla. Operatiivisen liikevoiton Baltiassa oletetaan paranevan
merkittävästi edellisvuodesta Liettuan toiminnan lopettamisen sekä Virossa
tehtyjen tehostamistoimenpiteiden vuoksi. Katsauskaudella lanseerataan
ensimmäisenä Viron markkinoilla uudelleen suljettavat leivänpäällistuotteet.


Corporate Governance

Corporate Governance -suositukset, poikkeukset niistä samoin kuin näihin
suosituksiin liittyvät henkilötiedot on julkaistu kotisivuillamme
www.atria.fi/konserni.

Sisäpiiriläisten kaupankäynnin rajoitus

Hallitus on kokouksessaan 27.6.2007 päättänyt, että sisäpiirin
kaupankäyntirajoitukset ovat seuraavat:
Ajanjakso, jonka aikana sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön
osakkeilla on 14 vuorokautta ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteen
julkaisemista. Kaupankäyntirajoitus tulee myös sisäpiiriläisten holhottaville
ja arvopaperilain 1. luvun 5.pykälässä tarkoitetuille määräysvaltayhteisöille.

Hiljainen kausi

Atria-konsernin sijoittajasuhdeviestinnässä on otettu käyttöön hiljainen kausi,
mikä tarkoittaa, että Atria ei anna lausuntoja taloudellisesta tilastaan kolme
viikkoa ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätösten julkaisemista.


TUNNUSLUVUT

milj. EUR               1-9/07      1-9/06      1-12/06

Oma pääoma/osake, €          16,52       12,47       13,28
Korolliset velat            332,5       238,7       244,2
Korolliset saamiset           50,9       43,8       44,6
Omavaraisuusaste, %           47,1       44,0       42,8
Bruttoinvestoinnit
pysyviin vastaaviin          262,9       53,1       89,0
Bruttoinvestoinnit
liikevaihdosta, %            28,1        6,6        8,1
Henkilöstö keskimäärin         5 900       5 659       5 740


Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti. Yhteisö on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2006. Osavuosikatsauksessa
esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.


ATRIA YHTYMÄ OYJ -KONSERNI


KONSERNITASE

Varat
milj. EUR              30.9.07      30.9.06     31.12.06

Pitkäaikaiset varat
 Aineelliset käyttöomaisuus-
 hyödykkeet              443,4       353,9       362,8
 Liikearvo               149,4       53,2       57,7
 Muut aineettomat
 hyödykkeet               69,5       22,4       33,3
 Lainasaamiset
 ja muut saamiset            7,1        6,4        6,9
 Sijoitukset               7,3        6,6        6,3

Yhteensä                676,7       442,5       467,0

Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus            92,8       61,8       63,4
 Myyntisaamiset
 ja muut saamiset           182,8       157,4       165,8
 Rahat ja pankkisaamiset        42,5       14,0       35,4

Yhteensä                318,1       233,2       264,6

Varat yhteensä             994,8       675,7       731,6


Oma pääoma ja velat
milj. EUR              30.9.07      30.9.06     31.12.06

Oma pääoma
 Emoyhtiön osakkeenomistajille
 kuuluva oma pääoma          467,0       276,7       306,6
 Vähemmistöosuudet            1,9       20,4        5,8

Oma pääoma yhteensä          468,9       297,1       312,4

Pitkäaikaiset velat
 Korolliset velat           272,8       166,2       165,4
 Laskennalliset
 verovelat               45,0       23,0       26,9
 Eläkevelvoitteet            0,3        0,3        0,3

Yhteensä                318,1       189,5       192,6

Lyhytaikaiset velat
 Korolliset velat            59,7       72,5       78,8
 Ostovelat ja muut velat        148,1       116,6       147,8

Yhteensä                207,8       189,1       226,6

Velat yhteensä             525,9       378,6       419,2

Oma pääoma
ja velat yhteensä           994,8       675,7       731,6


KONSERNITULOSLASKELMA

milj. EUR               7-9/07  7-9/06  1-9/07  1-9/06 1-12/06

Liikevaihto              312,8  281,7  935,1  805,0 1 103,3
Kulut                 -281,6  -260,2  -820,1  -755,2 -1 024,0
Poistot                -11,9   -8,8  -33,7  -26,1  -37,8

Liikevoitto               19,3   12,7   81,3   23,7   41,5
* liikevaihdosta %            6,2   4,5   8,7   2,9   3,8

Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista                             0,8   0,4
Rahoitustuotot ja -kulut        -3,2   -2,1  -12,0   -4,9   -7,3

Voitto ennen veroja           16,1   10,6   69,3   19,6   34,6
* liikevaihdosta %            5,1   3,8   7,4   2,4   3,1

Tuloverot                -4,3   -2,9   -9,7   -6,3   -8,6

Tilikauden voitto            11,8   7,7   59,6   13,3   26,0
* liikevaihdosta %            3,8   2,7   6,4   1,7   2,4

Tilikauden voiton jakaantuminen:
Emoyhtiön omistajille          11,6   7,2   58,7   12,7   25,1
Vähemmistölle              0,2   0,5   0,9   0,6   0,9
Yhteensä                11,8   7,7   59,6   13,3   26,0

Laimentamaton
tulos/osake, €             0,41   0,33   2,32   0,58   1,15

Laimennusvaikutuksella oikaistu
tulos/osake, €             0,41   0,33   2,32   0,58   1,15


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. EUR      Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   Vähem- Oma
                                 mistön pääoma
                                 osuus  yht.
          Osake- Yli-  Muut  Muunto- Kerty- Yht.
          pääoma kurssi- rahas- erot  neet
              rahas- tot       voitto-
              to           varat

Oma pääoma
1.1.2006       35,8  104,4      -0,9  115,5  254,8  20,2  275,0
Muuntoerot                  0,9       0,9  -0,4   0,5
Tilikauden voitto                  12,7  12,7  0,6  13,3
Osingonjako                     -12,6  -12,6     -12,6
Osakeanti       1,9  19,0              20,9      20,9

Oma pääoma 
30.9.2006      37,7  123,4       0,0  115,6  276,7  20,4  297,1

Oma pääoma 
1.1.2007       39,3  138,5       0,7  128,1  306,6  5,8  312,4
Muuntoerot                  -1,3      -1,3  -0,1  -1,4
Muu muutos              0,2           0,2  -4,7  -4,5
Tilikauden voitto                  58,7  58,7  0,9  59,6
Osingonjako                     -13,7  -13,7     -13,7
Osakeanti       8,8      110,2      -2,5  116,5     116,5

Oma pääoma 
30.9.2007      48,1  138,5  110,4  -0,6  170,6  467,0  1,9  468,9


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR               1-9/07      1-9/06      1-12/06

Liiketoiminta
 Liiketoiminnan
 rahavirta               61,7       20,0       62,2
 Rahoituserät ja verot         -26,4       -8,9       -14,5

Liiketoiminnan rahavirta        35,3       11,1       47,7

Investoinnit
 Aineelliset ja aineettomat
 hyödykkeet              -61,9       -53,2       -63,5
 Sijoitukset              -0,9       -1,2       -2,1
 Myydyt tytäryhtiöosakkeet       33,0                10,7
 Ostetut tytäryhtiöosakkeet      -123,6                -16,1

Investointien rahavirta        -153,4       -54,4       -71,0

Rahoitus
 Maksullinen osakeanti         116,5       20,9       20,9
 Lainojen nostot            254,2       94,2       99,7
 Lainojen maksut           -232,1       -62,6       -66,0
 Osinkojen maksut           -13,7       -12,6       -13,0

Rahoituksen rahavirta         124,9       39,9       41,6

Rahavarojen muutos            6,8       -3,4       18,3


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT

MAANTIETEELLISET

milj. EUR               7-9/07  7-9/06  1-9/07  1-9/06 1-12/06

Liikevaihto
 Suomi                 187,4  173,4  545,7  506,2  686,1
 Skandinavia              108,6   87,8  341,8  240,4  336,4
 Venäjä                 15,6   20,4   48,7   54,1   74,1
 Muut                  6,4   7,8   20,6   22,8   30,5
 Eliminoinnit              -5,2   -7,7  -21,7  -18,5  -23,8
Yhteensä                312,8  281,7  935,1  805,0 1 103,3

Liikevoitto
 Suomi                 12,2   11,4   31,1   22,7   34,0
 Skandinavia               6,7   3,4   49,4   5,7   15,1
 Venäjä                 1,1   -0,7   3,8   -2,3   -2,7
 Muut                  -0,7   -1,4   -3,0   -2,4   -4,9
Yhteensä                19,3   12,7   81,3   23,7   41,5

Vertailukelpoinen
operatiivinen liikevoitto
 Suomi                 12,2   11,4   31,1   22,7   32,2
 Skandinavia               6,7   3,4   14,6   5,7   7,4
 Venäjä                 1,1   -0,7   3,8   -2,3   -2,7
 Muut                  -0,1   -1,4   -1,8   -2,4   -3,4
Yhteensä                19,9   12,7   47,7   23,7   33,5


VASTUUT

milj. EUR              30.9.07      30.9.06     31.12.06

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä tai muita vakuuksia
 Lainat
 rahoituslaitoksilta          61,5       81,1       90,4
 Eläkelainat               4,8        6,7        7,0
Yhteensä                66,3       87,8       97,4

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja
muut vakuudet
 Kiinteistökiinnitykset         77,7       77,8       83,6
 Yrityskiinnitykset           27,5       43,9       44,2
 Muut vakuudet             40,1       46,2       52,6
Yhteensä                145,3       167,9       180,4

Taseeseen sisältymättömät vastuu-
sitoumukset
 Käyttämättömät
 limiitit                86,9       102,6       104,7
 Takaukset                3,6       19,8       27,8


HANKITUT LIIKETOIMET

Konserni hankki omistukseensa 1.4.2007 ruotsalaisen AB Sardusin. Hankinta 
liittyy osana Atrian pyrkimykseen kehittyä Itämeren alueen johtavaksi
elintarvikeyritykseksi. Elintarviketeollisuus on parhaillaan rakennemuutoksen
ja yhdentymiskehityksen kohteena, ja suuria toimijoita on rajallinen määrä.
Atrian ja Sardusin yhdistäminen vahvistaa molempien yhtiöiden kykyä vastata
yhdentyvien markkinoiden asettamiin uusiin haasteisiin. Yhdessä yhtiöt muodos-
tavat vahvemman ja toisiaan täydentävän toimijan, jolla on laaja valikoima
vahvoja tuotemerkkejä. Yhdistymisen odotetaan tuottavan synergiaetuja mm.
tuotekehityksessä, hankinnassa, logistiikassa, tuotannossa ja markkinoinnissa.
Laajempi tuotevalikoima ja synergiaedut muodostavat kasvun päätekijät, jotka
vahvistavat kummankin yhtiön tuotemerkkejä ja tuoteryhmiä.

Sardusin liikevaihto vuonna 2006 oli 229,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto
8,9 miljoonaa euroa. 

                        Yhdistämisessä   Kirjanpito-
                        kirjatut      arvot ennen
                        käyvät arvot    yhdistämistä

Varat 
 Aineelliset käyttöomaisuus-
 hyödykkeet                       54,3       54,3
 Liikearvo                        92,2       43,1
 Muut aineettomat hyödykkeet               53,8        3,5
 Rahoitusvarat                      0,9        0,9
 Vaihto-omaisuus                     25,9       25,9
 Saamiset                        31,2       31,2
 Rahavarat                        4,0        4,0
Varat yhteensä                      262,3       162,9

Velat
 Laskennallinen verovelka                22,4        9,6
 Korolliset velat                    81,3       81,3
 Muut velat                       31,0       31,0
Velat yhteensä                      134,7       121,9

Nettovarat                        127,6       41,0

Kauppahinta                       127,6
Rahavarat                         4,0
Rahavirtavaikutus                    123,6

Laskelma on tehty alustavana.


ATRIA YHTYMÄ OYJ
Hallitus


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p. 050 2582.


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi

Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme
www.atria.fi/konserni.

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen