Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 27.4.2007

ATRIA MYY SVENSK SNABBMAT FÖR STORKÖK AB:N EURO CATER A/S:LLE

Euro Caterin omistavat sen tytäryhtiön Dansk Caterin johto (50 %) ja Altor   
Rahasto II (50 %). Kaupan yhteydessä Svensk Snabbmatin johto myy osakkeensa Euro
Caterille ja samalla heistä tulee Euro Caterin omistajia.            

Svensk Snabbmat för Storkok AB on HoReCa-lähitukkuliike, jolla on 18      
toimipistettä kattaen koko Ruotsin. Atria on omistanut 57,2 prosenttia Svensk  
Snabbmatin osakkeista. Loput Svensk Snabbmatin osakkeista ovat yhtiön toimivan 
johdon omistuksessa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 147 miljoonaa euroa ja 
Q1/2007- jaksolta 47,4 miljoonaa euroa.                     

Svensk Snabbmat tuli osaksi Atria-konsernia vuonna 1997 Lithells AB:n      
yritysoston yhteydessä. Yhtiö on osana Atria-konsernia ollut erittäin menestyvä 
ja se on kasvanut voimakkaasti ja parantanut kannattavuuttaan jo kahdeksana   
peräkkäisenä vuotena. Osana Atria-konsernia yhtiö on myös vahvistanut asemaansa 
Ruotsin ravintolatukkutoimialalla osallistumalla aktiivisesti toimialan     
konsolidointikehitykseen. Svensk Snabbmat hankki vuonna 2006 omistukseensa   
Matgruppen för Storkök i Norr-ryhmän liiketoiminnat, minkä seurauksena Svensk  
Snabbmatin liiketoiminnat laajenivat kattamaan koko Ruotsin.          

Ravintoloiden tukkukauppa on sekä Ruotsissa että muualla Pohjoismaissa     
voimakkaassa rakennemuutoksessa, jossa pieniä yrityksiä on yhdistetty      
yrityskauppojen kautta suuremmiksi yksiköiksi. Alalla toimiminen edellyttää   
aktiivista osallistumista tähän kehitykseen. Svensk Snabbmatin liiketoiminta ei 
kuitenkaan kuulu Atrian ydinliiketoimintaan. Atria onkin aikaisemmin ilmoittanut
olevansa valmis luopumaan Svensk Snabbmatista, mikäli tilalle saadaan hankittua 
Ruotsista korvaavaa ydinliiketoimintaan kuuluvaa toimintaa. Kuluvan kevään   
aikana Atria on hankkinut omistukseensa Ruotsista elintarvikeyhtiö AB Sardusin, 
minkä johdosta Atriassa tehtiin päätös luopua Svensk Snabbmatin omistuksesta.  
Samalla Atria-konserni hyödyntää sen arvonnousun, joka Svensk Snabbmatissa on  
tapahtunut sen kehityttyä edellä mainituin tavoin osana Atria-konsernia. Atria 
kirjaa kaupasta 34 miljoonan euron voiton.                   

Atrian ja Euro Caterin välinen yrityskauppa on osa yllä mainittua        
rakennemuutosta, jossa Euro Cater tavoittelee merkittävää asemaa Ruotsin ja   
Pohjoismaiden ravintolatukkukaupassa. Euro Cater on jo aiemmin, vuonna 2006,  
hankkinut omistukseensa tanskalaisen, ravintolatukkuliiketoimintaa harjoittavan 
Dansk Cater-yhtiöryhmän, joka on Tanskan markkinajohtaja ruokapalveluissa. Euro 
Cater perustettiin vuonna 2006 ja sen omistavat Dansk Caterin toimiva johto (50 
%) ja Altor Rahasto II (50 %). Svensk Snabbmatin toimiva johto tulee kaupan   
myötä omistajaksi Dansk Cater A/S:ään.                     

Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää, että Euro Cater saa sille Ruotsin  
kilpailuviranomaisen luvan, minkä arvioidaan tapahtuvan noin 31.5.2007 mennessä.
Svensk Snabbmat yhdistellään Atria-konsernin konsolidoituun raportointiin kaupan
toteutumiseen saakka.                              

Atria on käyttänyt yrityskaupassa taloudellisena neuvonantajanaan HSH Corporate 
Finance-ryhmää, ja oikeudellisena neuvonantajaan on toiminut Roschier.     

Lisätietoja antaa Atria Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p. 050  
2582.                                      

Atria Yhtymä Oyj                                

Matti Tikkakoski                                
toimitusjohtaja                                 

JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi	                                  


LIITE:                                     

Svensk Snabbmatin tase per (milj. euroa) 31.3.2007 muodostui seuraavasti:    

			                                       
Varat		                                     
      Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    1,8           
      Liikearvo                 13,2           
      Vaihto-omaisuus              11,0           
      Myyntisaamiset ja muut saamiset      21,4           
      Rahat ja pankkisaamiset           1,6           
Varat yhteensä                    49,0           
			                                       
Oma pääoma ja velat		                              
      Oma pääoma                 9,6           
      Pitkäaikaiset velat            15,6           
      Lyhytaikaiset velat            23,8           
Oma pääoma ja velat yhteensä             49,0

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen