Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 31.3.2008

Atria tehostaa toimintaansa Suomessa

Atria käynnistää laajan tehostamisohjelman toimintojensa            
uudelleenjärjestelemiseksi Suomessa. Järjestelyiden arvioidaan tuovan noin 4  
miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Samalla aloitetaan        
yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut koskien toimintojen           
uudelleenjärjestelyjä Atrian Forssan tuotantolaitoksella, Liha-Pouttu Oy:n   
teollisissa toiminnoissa ja hankinnassa sekä A-Tuottajat Oy:n ja A-Rehu Oy:n  
toiminnoissa. Yt-menettelyssä neuvotellaan yhteensä noin 230 henkilön      
vähentämisestä edellä mainituissa toiminnoissa. Uudelleenjärjestelyillä pyritään
kustannus- ja tuotantotehokkuuden parantamiseen.                

Alustavan suunnitelman mukaan Atrian Forssan tuotantolaitoksen logistiset    
toiminnot ja lihavalmistetuotanto siirrettäisiin Nurmoon ja käynnistetään    
selvitys joidenkin toimintojen ulkoistamisesta. Forssan ateriatuotannossa    
investoidaan tuotannon automatisointeihin. Yt-neuvottelut koskevat koko Atria  
Forssan tuotantolaitoksen henkilöstöä. Henkilöstömäärän arvioidaan vähenevän  
nykyisestä 173:stä noin 80:een.                         

Vuonna 2007 Atria hankki omistukseensa Liha-Pouttu Oy:n teurastus- ja      
leikkuutoiminnot sekä Liha-Pouttu Oy:n lihanhankintatoiminnot. Atria on toiminut
vuokratiloissa, jotka ovat Pouttu Oy:n omistuksessa. Tehostamisohjelmassaan   
Atria suunnittelee Kannuksessa toimivan naudanteurastuksen ja leikkuun     
siirtämistä Atrian Kauhajoen ja Kuopion tuotantolaitoksiin. Sianteurastus ja  
leikkuu siirrettäisiin Atrian Nurmon tehtaalle. Lisäksi Liha-Pouttu Oy:n    
lihanhankintatoiminnot ja A-Tuottajat Oy:n toiminnot yhdistetään. Yt-neuvottelut
koskevat koko Liha-Pouttu Oy:n, A-Tuottajat Oy:n ja A-Rehu Oy:n henkilöstöä.  
Henkilöstömäärän arvioidaan vähenevän edellä mainituissa toiminnoissa noin 140 
henkilöllä. Nurmon tuotantolaitoksen kapasiteetin käyttöastetta nostetaan,   
eivätkä tehostamistoimet siitä johtuen sisällä merkittäviä investointeja.    

Mahdollisten järjestelyiden myötä syntyy Atria Suomen toisiin tuotantolaitoksiin
noin 60 uutta työpaikkaa ja henkilöstön nettovähennys on noin 170.       
Yt-neuvotteluiden kohteena olevalle henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus siirtyä
työhön muihin Atrian tuotantolaitoksiin Suomessa.                

Lisätietoja antaa Atria Suomi Oy:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684224. 

ATRIA YHTYMÄ OYJ                                

Matti Tikkakoski                                
toimitusjohtaja                                 


JAKELU:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen