Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 29.4.2008

Atria Yhtymä Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Atria Yhtymä Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset             

Atria Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä     
Finlandia-talolla. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2007 tilinpäätöksen ja      
konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle,      
hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2007.               

Osinko 0,70 euroa osakkeelta                          

Yhtiökokous hyväksyi, että yhtiö jakaa vuodelta 2007 osinkoa 0,70 euroa     
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun     
täsmäytyspäivänä merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön     
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 5.5.2008 ja maksupäivä    
13.5.2008.                                   

Tilintarkastajan valinta                            

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajiksi valittiin seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti yhtiön nykyiset tilintarkastajat KHT  
Pekka Loikkanen ja KHT Eero Suomela sekä varatilintarkastajat KHT Markku Tynjälä
ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.                    

Omien osakkeiden hankkiminen                          

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset omien osakkeiden hankkimisesta ja  
luovuttamisesta ja osakeannista.                        

Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot                    

Yhtiökokous päätti valita uudelleen hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Pasi 
Ingalsuo, Veli Koivisto, Olavi Kuja-Lipasti, Teuvo Mutanen ja Timo Tuhkasaari  
jatkamaan tehtävässään, ja erovuorossa olevan Juhani Savolaisen tilalle     
valittiin Pekka Parikka (Karhula). Uutena hallintoneuvostoon valittiin Ari   
Pirkola (Pyhäjoki).                               

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio on 200    
euroa/kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 200 euroa, 
hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 3000 euroa kuukaudessa ja      
varapuheenjohtajan palkkio 1500 euroa kuukaudessa.               
                                        
Toiminimen muutos                                

Yhtiökokous hyväksyi, että yhtiön toiminimeä muutetaan muuttamalla       
yhtiöjärjestyksen 1 § kuulumaan seuraavasti: ”Yhtiön toiminimi on Atria Oyj,  
ruotsiksi Atria Abp ja englanniksi Atria Plc. Yhtiön kotipaikka on Kuopio.”   

ATRIA YHTYMÄ OYJ                                
Matti Tikkakoski                                
toimitusjohtaja                                 


JAKELU:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen