Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 24.10.2008

Lihamarkkinatilanne helpottui - Atrian tulos tyydyttävä

ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2008                  


LIHAMARKKINATILANNE HELPOTTUI - ATRIAN TULOS TYYDYTTÄVÄ             

- myyntivolyymit kasvoivat                           
- kannattavuus Suomessa ja Venäjällä parani alkuvuoteen verrattuna       
- myyntihinnat vahvistuivat                           
- strategisesti tärkeä yrityskauppa Moskovassa                 


Atria-konserni:                                 

                Q3/    Q3/    Q1-Q3/  Q1-Q3/      
Miljoonaa euroa        2008    2007    2008   2007   2007   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto          357,7   312,8   995,8  935,1 1.272,2   
Liikevoitto          17,2    19,3    34,6   81,3   94,5   
Operatiivinen liikevoitto*   18,2    19,9    36,1   47,7   61,4   
Operatiivinen liikevoitto %   5,1    6,4    3,6   5,1   4,8   
Voitto ennen veroja      14,0    16,1    25,1   69,3   80,6   
Osakekohtainen tulos      0,37    0,41    0,62   2,32   2,56   

* Operatiivinen liikevoitto = liiketoiminnasta muodostuva liikevoitto ilman   
merkittäviä kertaluonteisia eriä.                        


Katsaus Q3/2008                                 

Atria-konsernin Q3-kauden liikevaihto nousi edellisvuoden vastaavaan jaksoon  
verrattuna 14,4 prosenttia. Kannattavuus Q3-kaudella parani alkuvuoteen     
verrattuna, mutta jäi kuitenkin selvästi alle viime vuoden vastaavan jakson   
tason. Katsauskauden luvut sisältävät AB Ridderheims Delikatesser liiketoiminnot
1.7.2008 alkaen. AS Woro Kommertsin ja AS Vastse-Kuuste Lihatööstusin      
liiketoiminnot sisältyvät Q3-lukuihin 1.8.2008 alkaen.             
                                        
Myyntivolyymit ovat kasvaneet erityisesti Suomessa ja Venäjällä. Vahva kasvu  
yhdistettynä hyvään hintahallintaan paransi tulosta erityisesti Venäjällä.   

Skandinaviassa tulosta heikensi hinnankorotusten viivästyminen suhteessa    
raaka-ainehintojen nousuun. Myös Lätta Måltider -yksikön tappiollinen toiminta 
heikensi liiketoiminta-alueen tulosta.                     

Viron tulos oli epätyydyttävä. Raaka-ainehintojen nousu ja myynnin rakenne   
Valgassa heikensivät tulosta. Ostetut yritykset AS Woro Kommerts ja AS     
Vastse-Kuuste Lihatööstus tekivät positiiviset tulokset katsauskaudella.    

Katsauskaudella Atria ilmoitti laajentavansa liiketoimintaansa Venäjällä    
ostamalla Moskovan ja Pietarin alueilla toimivan OOO Campomos          
-lihanjalostusyhtiön. Kauppa toteutui 15.10.2008.                


Atria Suomi 1.1. - 30.9.2008                          

                Q3/    Q3/    Q1-Q3/  Q1-Q3/      
Miljoonaa euroa        2008    2007    2008   2007   2007   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto          208,3   187,4   591,7  545,7  749,6   
Liikevoitto          13,3    13,0    22,1   33,3   43,2   
Operatiivinen liikevoitto*   13,3    13,0    22,6   33,3   43,2   
Operatiivinen liikevoitto %   6,4    6,9    3,8   6,1   5,8   
                                        
Atria Suomen Q3-kauden liikevaihto kasvoi 11,2 prosenttia, liikevoitto oli   
hieman viime vuoden vastaavan jakson tasoa parempi. Myyntihinnat        
vähittäiskaupalle ovat nousseet viime vuoden joulukuusta lähtien 6 - 7     
prosenttia. Kansainvälisen sianlihan markkinatilanteen käännyttyä        
kysyntävoittoiseksi vientihinnat kohosivat ja Atria Suomen lihavienti lisääntyi 
Q3-kaudella.                                  

Kesäsesongin myynti onnistui hyvin, myyntivolyymit kasvoivat viime vuoden    
vastaavaan jaksoon verrattuna. Atria-merkillä myytävien tuotteiden       
markkinaosuudet vahvistuivat selvästi leivänpäällisissä, lihassa ja makkaroissa.
Atria oli selvä markkinajohtaja sekä A-luokan että perinteisten         
grillimakkaroiden segmenteissä kesäjaksolla. Siipikarjan lihan myynnissä ei   
onnistuttu täysin tavoitteiden mukaisesti. Sesongin onnistumiseen vaikutti myös 
hyvä toimitusvarmuus.                              

Suomessa sianlihan markkinatilanne on kääntynyt kesän ja syksyn aikana     
kysyntävoittoiseksi ja loppuvuoden aikana liharaaka-aineiden hinnoissa on    
nousupaineita. Alkuvuoden aikana toteutettu myyntihintojen korotus ei ole ollut 
riittävä kompensoimaan kohonneita raaka-aine- ja valmistuskustannuksia.     

Atria Suomen loppuvuoden tuloskehitykseen vaikuttavat olennaisesti       
kansainvälisen lihamarkkinatilanteen muutokset.                 


Atria Skandinavia 1.1. - 30.9.2008                       

                Q3/    Q3/    Q1-Q3/  Q1-Q3/      
Miljoonaa euroa        2008    2007    2008   2007   2007   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto          124,5   108,6   342,8  341,8  457,8   
Liikevoitto           3,9    6,7    15,6   49,4   54,9   
Operatiivinen liikevoitto*   4,9    6,7    16,6   14,6   20,5   
Operatiivinen liikevoitto %   3,9    6,2    4,8   4,3   4,5   
                                        

Atria Skandinavian vertailukelpoinen myynti kehittyi myönteisesti ja alkuvuoden 
operatiivinen liikevoitto oli viime vuoden vertailujaksoa parempi. Kesällä   
ostettu AB Ridderheims Delikatesser konsolidoitiin Atriaan 1.7.2008 alkaen.   

Leivänpäällisten, ruokamakkaroiden ja premium-juustojen markkinaosuudet     
vähittäiskaupassa pysyivät vakaina tai vahvistuivat hieman katsauskauden    
aikana(lähde: AC Nielsen).                           

Q3-jakson tulosta rasitti raaka-ainehintojen voimakas nousu. Katsauskauden   
aikana tehdyt myyntihintojen korotukset kompensoivat osittain kustannusnousun, 
ja loppuvuodelle on suunniteltu lisää hinnankorotuksia.             

Lätta Måltider -liiketoimintayksikön alkuvuoden liikevaihto ja -tulos olivat  
epätyydyttävällä tasolla. Katsauskaudella Atria Skandinavia aloitti       
tehostamisohjelman ja päätti keskittää voileipien ja salaattien valmistuksen  
Halmstadista Norrköpingiin. Järjestely koskee kaikkia Halmstadin tehtaan    
työntekijöitä, joista 50 vakituista. Tästä tehostamisohjelmasta aiheutui    
miljoonan euron suuruinen kertaluonteinen kustannus.              

Kesäkuussa 2008 ostetun Ridderheimsin liiketoimintojen integrointi ja uuden   
Atria Deli -liiketoimintayksikön muodostaminen etenee aikataulun mukaisesti.  


Atria Venäjä 1.1. - 30.9.2008                          

                Q3/    Q3/    Q1-Q3/  Q1-Q3/      
Miljoonaa euroa        2008    2007    2008   2007   2007   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto          22,7    15,6    58,3   48,7   65,6   
Liikevoitto           1,9    1,1    2,3   3,8   4,3   
Operatiivinen liikevoitto*   1,9    1,1    2,3   3,8   4,3   
Operatiivinen liikevoitto %   8,4    7,1    3,9   7,8   6,5   

Katsauskaudella Atria Venäjän myynti kasvoi voimakkaasti ja liikevoitto kääntyi 
kasvuun. Kannattavuutta paransi Q3-kaudella toteutetut merkittävät       
hinnankorotukset. Lihavalmisteiden markkinaosuudet ovat kehittyneet       
myönteisesti, ja OOO Pit Productin kokonaismarkkinaosuus Pietarin alueen    
modernissa vähittäiskaupassa on nyt lähes 27 prosenttia.            

Katsauskaudella Atria ilmoitti laajentavansa liiketoimintaansa ostamalla    
Moskovan ja Pietarin alueilla toimivan OOO Campomos -lihanjalostusyhtiön.    
Campomosin päätuotteita ovat lihavalmisteet ja pizzat. Campomosilla on     
tuotantolaitos ja logistiikkakeskus Moskovassa ja jakeluterminaali Pietarissa. 
Lisäksi yhtiöllä on uusi 2500 emakon yhdistelmäsikala. Campomosin        
päämarkkina-alue on Moskova, mutta sillä on myös hyvä asema Pietarissa ja    
eräissä muissa suurkaupungeissa. Campomosin liikevaihto vuonna 2007 oli noin 75 
miljoonaa euroa. Yhtiön 2000-luvun alun hyvä tuloskehitys on taantunut, ja yhtiö
on tehnyt tappiota viime vuosina. Yhtiöllä on moderni ja hyvässä kunnossa oleva 
tuotantolaitos. Kaupan kokonaisarvo (Enterprise Value) on 75 miljoonaa euroa.  
Venäjän kilpailuviranomainen vahvisti yrityskaupan 29.9.2008. Campomosin    
konsolidointi Atriaan tapahtui 15.10.2008 lukien. Atrian tavoitteena on, että  
Campomosin liikevoitto on positiivinen vuoden 2010 aikana.           

Gorelovon logistiikkakeskus otettiin käyttöön katsauskauden jälkeen lokakuussa 
ja samalla aloitettiin Pietarin keskustan logistiikkatoimintojen alasajo.    
Gorelovon lihavalmistetehtaan käyttöönotto siirtyy vuodelle 2009. Hankkeen   
urakoitsijana toimivan YIT Rakennus Oy:n mukaan käyttöönoton siirtyminen johtuu 
vesi- ja viemäriliittymän viivästymisestä.                   

Raaka-aineiden ja muiden kustannusten nousu jatkui katsauskaudella. Loppuvuoden 
aikana raaka-ainekustannusten arvioidaan nousevan edelleen, mikä lisää painetta 
uusiin hinnankorotuksiin asiakkaille.                      


Atria Baltia 1.1. - 30.9.2008                          

                Q3/    Q3/   Q1-Q3/  Q1-Q3/       
Miljoonaa euroa        2008    2007   2008   2007   2007   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto           9,6    6,4    21,5   20,6   26,7   
Liikevoitto          -0,9    -0,7    -3,1   -3,0   -4,4   
Operatiivinen liikevoitto*   -0,9    -0,1    -3,1   -1,8   -3,1   
Operatiivinen liikevoitto %  -9,4    -1,6   -14,4   -8,7  -11,6   


Atrian liikevaihto Virossa kasvoi merkittävästi edellisen vuoden Q3-kauteen   
verrattuna kesäkuussa tehtyjen yritysostojen johdosta. Uusien yritysten, AS Woro
Kommertsin ja AS Vastse-Kuuste Lihatööstusin, konsolidointi Atriaan tapahtui 1. 
elokuuta 2008 lukien.                              

Katsauskauden heikko tulos selittyy raaka-ainehintojen nousulla sekä myynnin  
rakenteella. Lihateollisuuden alempikatteisten tuotteiden myyntikehitys on ollut
parempi kuin lihavalmisteiden. Heinäkuussa ostetut yritykset AS Woro Kommerts ja
AS Vastse-Kuuste Lihatööstus tekivät positiiviset tulokset elo-syyskuun aikana. 

Kahden ostetun yrityksen liiketoimintojen integraatio Atriaan on edennyt    
suunnitelmien mukaisesti. Organisaatiota uudistettiin katsauskauden lopulla.  
Kaido Kaare nimitettiin Atria Viron toimitusjohtajaksi ja Kari Körkkö,     
nimitettiin Atria Baltian integraatiojohtajaksi. Kaido Kaare on aiemmin toiminut
AS Woro Kommertsin toimitusjohtajana. Kaido Kaare ja Kari Körkkö raportoivat  
tehtävissään Atria Baltian liiketoiminta-alueen johtaja Juha Gröhnille.     

Liiketoimintojen yhdistämisestä arvioidaan muodostuvan noin 2 miljoonan euron  
kustannussäästöt vuonna 2009. Merkittävimmät edut saadaan tehtaiden välisestä  
työnjaosta ja logististen järjestelmien yhtenäistämisestä.           

Yritysostojen myötä Atrian mahdollisuudet vahvistaa asemaansa Viron markkinoilla
paranivat merkittävästi. Atria Viron markkinaosuus on nyt leivänpäällisissä 22,4
% ja ruokamakkaroissa 30,6 % (Lähde: Nielsen, YTD 2008, Jan-Jul).        


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                       

Campomos-yrityskauppa vahvistettiin 15.10.2008, ja konsolidointi Atriaan    
tapahtui 15.10.2008 lukien.                           

Gorelovon logistiikkakeskus otettiin käyttöön katsauskauden jälkeen 13.10.2008, 
ja samalla suljetaan Pietarin keskustan logistiikkatoiminnot lokakuun loppuun  
mennessä.                                    

Atria Viro teki 20.10.2008 päätöksen keskittää teurastus- ja          
lihanleikkuutoiminnot Valgaan. Tulevaisuudessa Valgassa teurastetaan kaikille  
kolmelle lihanjalostustehtaalle Worossa, Vastse-Kuustessa ja Valgassa      
liharaaka-ainetta. Henkilömäärä Vastse-Kuusten teurastamolla vähenee 18     
henkilöllä, muut Vastse-Kuusten toiminnot säilyvät ennallaan.          


Investoinnit                                  

Lihavalmistetehtaan rakennustyöt ovat edelleen käynnissä Pietarissa.      
Investoinnin kokonaisarvo on noin 70 miljoonaa euroa.              

Katsauskauden investoinnit konsernissa olivat yhteensä 91,3 miljoonaa euroa.  


Henkilöstö                                   

Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 5.840 henkilöä (5.900). 

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain:                      

Atria Suomi      2.382 (2.342)                       
Atria Skandinavia   1.681 (1.772)                       
Atria Venäjä     1.291 (1.254)                       
Atria Baltia      486 ( 532)                       


Atria Oyj:n hallinto                              

Atria Oyj:n hallintoneuvosto on yhtiökokouksen jälkeisessä           
järjestäytymiskokouksessaan valinnut hallituksen erovuorossa olleet jäsenet   
Matti Tikkakosken ja Martti Selinin uudelleen.                 

Hallintoneuvoston uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Ari Pirkola, ja hallituksen
puheenjohtaja Martti Selin valittiin uudelleen.                 

Atria Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja  
Martti Selin, varapuheenjohtaja Timo Komulainen, jäsenet Tuomo Heikkilä, Runar 
Lillandt, Matti Tikkakoski ja Ilkka Yliluoma.                  


Rahoitus                                    

Rahoitusmarkkinoiden tilanne on heijastunut myös Suomen             
yritystodistusmarkkinaan. Atria on rahoittanut erääntyvät yritystodistukset   
pääasiassa käyttämällä nykyisiä luottolimiittejä, joita on käyttämättä noin 105 
miljoonaa euroa. Atria ei ole tehnyt kolmannella kvartaalilla uusia       
luottosopimuksia, joten lainamarginaalien nousu ei ole merkittävästi vaikuttanut
Atrian rahoituskuluihin.                            

Campomos-yrityskaupan kauppahinta maksettiin 15.10.2008 kassavaroilla.     
Ostettujen yritysten velat siirtyivät transaktion mukana.            

Korkotason ja lainamarginaalien nousu erityisesti Venäjällä tulevat jonkin   
verran nostamaan konsernin rahoituskustannuksia sen jälkeen, kun ostetut    
yritykset on konsolidoitu Atriaan.                       


Liiketoiminnan lähiajan riskit                         

Atrialle tärkeimmät raaka-aineiden hinnat ovat pysyneet korkealla ja      
hintakehityksen ennustettavuus on vaikea. Liharaaka-aineen kansainvälinen    
markkinatilanne on jonkin verran tasaantunut, mutta lähiajan hintakehitys on  
edelleen epävarma.                               

Campomos-yrityskauppa Venäjällä tuo mukanaan mahdollisuuksia, mutta myös    
riskejä. Toimenpiteet ostetun yhtiön tappiollisen toiminnan kääntämisestä    
voitolliseksi on aloitettu. Merkittävä riski Venäjällä on myös Pietarin     
Gorelovossa sijaitsevan lihavalmistetehtaan käyttöönoton viivästymisen vaikutus 
Atrian lähiajan kasvuun Venäjällä.                       

Kansainvälinen rahoitusmarkkinakriisi vaikuttaa myös Atrian riskeihin.     
Luottotappioiden ja asiakkaiden konkurssien todennäköisyys kasvaa, kun     
rahoituksen hinta on noussut ja saatavuus heikentynyt. Markkinakorkojen ja   
lainamarginaalien nousu vaikuttavat myös Atrian rahoituskustannuksiin.     


Tulevaisuuden näkymät                              

Atria-konsernin vuoden 2008 liikevaihdon arvioidaan kasvavan, mutta       
operatiivisen liikevoiton ennustetaan jäävän merkittävästi alle viime vuoden  
tason. Kansainvälisen lihamarkkinatilanteen muutokset aiheuttavat epävarmuutta 
kaikilla Atrian liiketoiminta-alueilla.                     

Maailmanlaajuinen talouden heikentymä voi jonkin verran vaikuttaa        
elintarvikkeiden kulutukseen ja kulutusrakenteeseen.              


Hallituksen voimassa olevat antivaltuudet                    

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä   
osakeannista, jossa voidaan antaa yhteensä enintään 10.000.000 kappaletta yhtiön
1,70 euron nimellisarvoisia uusia A-osakkeita.                 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin ehdoista.  
Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin     
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin sekä 
oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin 
huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden   
enimmäismäärästä.                                

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden   
yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen 
tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin   
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.                      

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka. Valtuutus ei kumoa voimassa olevaa     
hallituksen valtuutusta päättää rahastokorotuksesta.              

Yhtiökokous päätti 3.5.2007 valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai    
useammasta rahastokorotuksesta, joilla voidaan korottaa osakepääomaa enintään  
850.000 eurolla. Valtuutus on voimassa enintään viisi vuotta          
valtuutuspäätöksestä lukien.                          


Omien osakkeiden hankinta                            

Atria Oyj:n hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2008 myöntämän   
valtuutuksen nojalla hankkia enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia      
A-osakkeita. Valtuutuksen mukaisesti osakkeet hankitaan käytettäväksi      
vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa    
järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön           
kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, tai yhtiöllä   
pidettäväksi, muutoin luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.            

Osakkeet hankitaan hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä OMX
Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 29.9.2008 ja   
päättyy viimeistään 30.6.2009.                         


TUNNUSLUVUT                                   

milj. EUR               1-9/08      1-9/07     1-12/07 

Oma pääoma/osake, €          16,73       16,52      16,77 
Korolliset velat            407,4       332,5      321,9 
Taseen loppusumma           1081,4       994,8      1000,7 
Omavaraisuusaste, %           43,2       47,1       47,6 
Bruttoinvestoinnit           91,3       262,9      284,1 
Bruttoinvestoinnit                               
liikevaihdosta, %            9,1       28,1       22,3 
Henkilöstö keskimäärin         5,840       5,900      5,947 


Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet                     

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin     
mukaisesti. Yhteisö on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja 
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2007. Osavuosikatsauksessa  
esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.                   ATRIA OYJ                                    

KONSERNITASE                                  

Varat                                      
milj. EUR              30.9.08      30.9.07     31.12.07

Pitkäaikaiset varat                               
 Aineelliset käyttöomaisuus-                          
 hyödykkeet              486,8       443,4       455,6
 Liikearvo               162,8       149,4       151,8
 Muut aineettomat                                
 hyödykkeet               75,7       69,5       64,3
 Lainasaamiset                                 
 ja muut saamiset            46,7       42,8       43,6
 Sijoitukset               8,5        7,3        8,7

Yhteensä                780,5       712,4       724,0

Lyhytaikaiset varat                               
 Vaihto-omaisuus            104,8       92,8       87,3
 Myyntisaamiset                                 
 ja muut saamiset           170,4       147,1       153,8
 Rahat ja pankkisaamiset        25,7       42,5       35,6

Yhteensä                300,9       282,4       276,7

Varat yhteensä            1 081,4       994,8      1 000,7


Oma pääoma ja velat                               
milj. EUR              30.9.08      30.9.07     31.12.07

Oma pääoma                                   
 Emoyhtiön osakkeenomistajille                         
 kuuluva oma pääoma          465,7       467,0       474,1
 Vähemmistöosuudet            1,8        1,9        1,9

Oma pääoma yhteensä          467,5       468,9       476,0

Pitkäaikaiset velat                               
 Korolliset velat           165,4       272,8       194,1
 Laskennalliset                                 
 verovelat               45,0       45,0       42,8
 Muut korottomat velat          1,1        0,3        0,3

Yhteensä                211,5       318,1       237,2

Lyhytaikaiset velat                               
 Korolliset velat           242,0       59,7       127,8
 Ostovelat ja muut velat        160,4       148,1       159,7

Yhteensä                402,4       207,8       287,5

Velat yhteensä             613,9       525,9       524,7

Oma pääoma                                   
ja velat yhteensä          1 081,4       994,8      1 000,7KONSERNITULOSLASKELMA                              

milj. EUR               7-9/08  7-9/07  1-9/08  1-9/07 1-12/07

Liikevaihto              357,7  312,8  995,8  935,1 1 272,2
Kulut                 -328,7  -281,6  -925,3  -820,1 -1 133,2
Poistot                -11,8  -11,9  -35,9  -33,7  -44,5

Liikevoitto               17,2   19,3   34,6   81,3   94,5
* liikevaihdosta %            4,8   6,2   3,5   8,7   7,4

Rahoitustuotot ja -kulut        -3,7   -3,2  -10,1  -12,0  -14,3
Osuus osakkuusyhtiöiden                             
tuloksista                0,5        0,6        0,4

Voitto ennen veroja           14,0   16,1   25,1   69,3   80,6
* liikevaihdosta %            3,9   5,1   2,5   7,4   6,3

Tuloverot                -3,5   -4,3   -7,5   -9,7  -13,0

Tilikauden voitto            10,5   11,8   17,6   59,6   67,6
* liikevaihdosta %            2,9   3,8   1,8   6,4   5,3

Tilikauden voiton jakaantuminen:                        
Emoyhtiön omistajille          10,5   11,6   17,6   58,7   66,7
Vähemmistölle                   0,2        0,9   0,9
Yhteensä                10,5   11,8   17,6   59,6   67,6

Laimentamaton                                  
tulos/osake, €             0,37   0,41   0,62   2,32   2,56

Laimennusvaikutuksella oikaistu                         
tulos/osake, €             0,37   0,41   0,62   2,32   2,56


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                        

milj. EUR  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma       Vähem- Oma  
                                 mistön pääoma
                                 osuus  yht. 
      Osake- Yli-  Käyvän Sijoi- Muunto- Kerty- Yht.         
      pääoma kurssi- arvon  tetun  erot  neet             
          rahas- rahas- vapaan     voitto-           
          to   to   po:n      varat            
                  rahasto                   

Oma pääoma                                   
1.1.2007  39,3  138,5           0,7  128,1  306,6   5,8  312,4
                                        
Muuntoerot                 -1,3      -1,3  -0,1  -1,4
Muu muutos              0,2           0,2  -4,7  -4,5
Tilikauden                                   
voitto                       58,7  58,7   0,9  59,6
Osingon-                                    
jako                        -13,7  -13,7      -13,7
Osakeanti  8,8          110,2      -2,5  116,5      116,5

Oma pääoma                                   
30.9.2007  48,1  138,5      110,4  -0,6  170,6  467,0   1,9  468,9

Oma pääoma                                   
1.1.2008  48,1  138,5   1,9  110,5  -3,4  178,5  474,1   1,9  476,0

Muuntoerot                 -4,6      -4,6  -0,1  -4,7
Muu muutos         -1,8   0,2          -1,6      -1,6
Tilikauden                                   
voitto                       17,6  17,6      17,6
Osingon-                                    
jako                        -19,8  -19,8      -19,8

Oma pääoma                                   
30.9.2008  48,1  138,5   0,1  110,7  -8,0  176,3  465,7   1,8  467,5


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

milj. EUR               1-9/08      1-9/07      1-12/07

Liiketoiminta                                  
 Liiketoiminnan                                 
 rahavirta               45,7       61,7       92,3
 Rahoituserät ja verot         -23,5       -26,4       -28,4

Liiketoiminnan rahavirta yhteensä    22,2       35,3       63,9

Investoinnit                                  
 Aineelliset ja aineettomat                           
 hyödykkeet              -60,8       -61,9       -92,1
 Sijoitukset              -0,4       -0,9       -1,4
 Myydyt tytäryhtiöosakkeet                33,0       39,1
 Ostetut tytäryhtiöosakkeet      -35,5      -123,6      -124,6

Investointien rahavirta yhteensä    -96,7      -153,4      -179,0

Rahoitus                                    
 Maksullinen osakeanti                  116,5       116,5
 Lainojen nostot            130,7       254,2       304,1
 Lainojen maksut            -46,4      -232,1      -292,1
 Osinkojen maksut           -19,8       -13,7       -13,7

Rahoituksen rahavirta yhteensä     64,5       124,9       114,8

Rahavarojen muutos           -10,0        6,8       -0,3


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT                            

MAANTIETEELLISET                                

milj. EUR               7-9/08  7-9/07  1-9/08  1-9/07 1-12/07

Liikevaihto                                   
 Suomi                 208,3  187,4  591,7  545,7  749,6
 Skandinavia              124,5  108,6  342,8  341,8  457,8
 Venäjä                 22,7   15,6   58,3   48,7   65,6
 Baltia                 9,6   6,4   21,5   20,6   26,7
 Eliminoinnit              -7,4   -5,2  -18,5  -21,7  -27,5
Yhteensä                357,7  312,8  995,8  935,1 1 272,2

Liikevoitto                                   
 Suomi                 13,3   13,0   22,1   33,3   43,2
 Skandinavia               3,9   6,7   15,6   49,4   54,9
 Venäjä                 1,9   1,1   2,3   3,8   4,3
 Baltia                 -0,9   -0,7   -3,1   -3,0   -4,4
 Kohdistamattomat            -1,0   -0,8   -2,3   -2,2   -3,5
Yhteensä                17,2   19,3   34,6   81,3   94,5

Operatiivinen liikevoitto                            
 Suomi                 13,3   13,0   22,6   33,3   43,2
 Skandinavia               4,9   6,7   16,6   14,6   20,5
 Venäjä                 1,9   1,1   2,3   3,8   4,3
 Baltia                 -0,9   -0,1   -3,1   -1,8   -3,1
 Kohdistamattomat            -1,0   -0,8   -2,3   -2,2   -3,5
Yhteensä                18,2   19,9   36,1   47,7   61,4

Segmenttiraportointia tarkennettiin vuoden 2008 alusta niin, että jokainen   
liiketoiminta-alue: Suomi, Skandinavia, Venäjä ja Baltia muodostavat oman    
segmentin. Lisäksi konsernikulut ilmoitetaan erikseen erässä kohdistamattomat. 
Konsernikuluihin sisältyy pääasiassa henkilöstö- ja hallintokuluja sekä     
osakepalkkiojärjestelmästä aiheutuvia kustannuksia. Aikaisemmin konsernikulut  
ovat sisältyneet Suomi-segmentin lukuihin. Vertailutiedot on muutettu vastaamaan
nykyistä segmenttirakennetta.                          VASTUUT                                     


milj. EUR              30.9.08      30.9.07     31.12.07

Velat, joiden vakuudeksi on annettu                       
kiinnityksiä tai muita vakuuksia                        

 Lainat                                     
 rahoituslaitoksilta           6,0       61,5       13,5
 Eläkelainat               4,2        4,8        4,6
Yhteensä                10,2       66,3       18,1

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja                     
muut vakuudet                                  
 Kiinteistökiinnitykset         6,0       77,7       22,0
 Yrityskiinnitykset           6,3       27,5        2,2
Yhteensä                12,3       105,2       24,2

Taseeseen sisältymättömät vastuu-                        
sitoumukset                                   
 Takaukset                6,5        3,6        3,6


HANKITUT LIIKETOIMET                              

RIDDERHEIMS                                   

Atria Skandinavia keskittyy strategiansa mukaisesti korkeamman jalostusasteen  
tuotteisiin, mihin myös Ridderheimsin yritysosto tähtää. Yrityshankinnan myötä 
Atria vahvistaa asemaansa tuoreissa herkuttelutuotteissa,joka on tällä hetkellä 
yksi päivittäistavarakaupan nopeimmin kasvavista segmenteistä.         

Ridderheimsin toiminnot yhdistetään Atria Skandinavian liiketoimintayksikkö   
Falbygdens Ostin toimintoihin. Näistä muodostetaan Atria Deli          
liiketoimintayksikkö.                              

Yhdistyminen luo Pohjoismaiden monipuolisimman ja laadukkaimman tuoreiden    
herkuttelutuotteiden valikoiman ja kasvattaa molempien yritysten asemaa     
vientimarkkinoilla. Nykyisin Ridderheims vie tuotteitaan yhteentoista maahan,  
mutta kaupan myötä yrityksen edellytykset myynnin kasvuun Ruotsissa ja     
vienninlisäämiseen paranevat, sillä Atrialla on vahva asema ja jakeluverkosto  
Suomessa, Tanskassa, Baltian maissa ja Venäjällä. Samalla Ridderheimsin     
jakeluverkosto mahdollistaa Falbygdens Ostin tuotteiden viennin kasvun.     

Yrityskaupan myötä saavutetaan myös säästöjä, kun Ridderheimsin alihankkijoilta 
ostettavien tuotteiden valmistusta siirretään Atrian tehtaisiin.        

Ridderheims liikevaihto edellisellä tilikaudella oli 54,4 miljoonaa euroa ja  
liikevoitto 1,9 miljoonaa euroa.                        

                        Yhdistämisessä   Kirjanpito- 
                        kirjatut      arvot ennen 
                        käyvät arvot    yhdistämistä

Varat                                      
 Aineelliset käyttöomaisuus-                          
 hyödykkeet                        5,7        5,7
 Liikearvo                        12,0         
 Muut aineettomat hyödykkeet               10,5         
 Lyhytaikaiset varat                   8,0        8,0
 Rahavarat                        2,4        2,4
Varat yhteensä                      38,6       16,1

Velat                                      
 Laskennallinen verovelka                 3,0         
 Korolliset velat                     2,6        2,6
 Muut velat                        7,6        7,6
Velat yhteensä                      13,2       10,2

Nettovarat                        25,4        5,9

Kauppahinta                        25,4         
Rahavarat                         2,4         
Rahavirtavaikutus                     23,0         


VASTSE-KUUSTE LIHATÖÖSTUS JA WORO KOMMERTS                   

Yritysostoilla Atria täydentää ja laajentaa nykyistä tuotevalikoimaansa     
vähittäiskaupan asiakkailleen Virossa. AS Valga Lihatööstusin liiketoiminnat  
yhdessä Woron ja Vastse-Kuusten kanssa muodostavat Viron            
lihanjalostusmarkkinoiden toiseksi suurimman toimijan, jonka liikevaihto on noin
42 miljoonaa euroa. Toimintojen yhdistämisellä saavutetaan merkittäviä     
synergiahyötyjä ja vahvempi jalansija markkinoilla.               

Yhtiöiden liikevaihto edellisellä tilikaudella oli 18,6 miljoonaa euroa ja   
liikevoitto 0,9 miljoonaa euroa.                        

                        Yhdistämisessä   Kirjanpito- 
                        kirjatut      arvot ennen 
                        käyvät arvot    yhdistämistä

Varat                                      
 Aineelliset käyttöomaisuus-                          
 hyödykkeet                        4,8        4,8
 Liikearvo                        5,7         
 Muut aineettomat hyödykkeet               2,9         
 Lyhytaikaiset varat                   3,1        3,1
 Rahavarat                        2,6        2,6
Varat yhteensä                      19,1       10,5

Velat                                      
 Korolliset velat                     1,2        1,2
 Muut velat                        2,8        2,8
Velat yhteensä                       4,0        4,0

Nettovarat                        15,1        6,5

Kauppahinta                        15,1         
Rahavarat                         2,6         
Rahavirtavaikutus                     12,5         Laskelmat on tehty alustavana.                         


ATRIA OYJ                                    
Hallitus                                    

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p. 050 2582.        

JAKELU                                     
Nasdaq OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi                                  

Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme     
www.atria.fi/konserni.
osavuosikatsaus presentaatio 1-9_2008.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen