Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 03.3.2008

VUOSIKOOSTE PÖRSSITIEDOTTEISTA 2007

Atria Yhtymä Oyj julkaisi vuonna 2007 yhteensä 45 pörssitiedotetta. Seuraavassa 
on esitetty niiden otsikot. Tiedotteet löytyvät kokonaisuudessaan        
Atria-konsernin internetsivuilta osoitteesta www.atria.fi/konserni > Tiedotteet 
> Pörssitiedotteet > Tiedotearkisto 2007                    

13.2.: Kimmo Lautanen eroaa Atrian palveluksesta                
19.2.: Atria tekee ehdottoman julkisen käteistarjouksen kaikista Sardusin    
osakkeista                                   
27.2.: Atria Yhtymä Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2006          
27.2.: Vuosikooste pörssitiedotteista 2006                   
12.3.: Atria julkistaa tarjousasiakirjan Sardusin osakkeenomistajille      
21.3.: Atria keskittää tuotantoaan Pietarissa Sinyavinoon ja Gorelovoon     
29.3.: Yhtiökokouskutsu                             
2.4.: Ruotsin kilpailuviranomainen hyväksynyt Sardusin enemmistöosuuden     
hankinnan                                    
5.4.: Atrialla 97,8 prosenttia Sardusin osakkeista ja äänistä          
13.4.: AB Sardusin hallituksen ja tilintarkastajan nimittäminen, päätös listalta
poistamisesta sekä muutoksia raportointiaikataulussa              
16.4.: Tulos Sardusin osakkeita koskevasta tarjouksesta             
17.4.: Atria Yhtymä Oyj:n vuosikertomus 2006 julkaistu             
18.4.: AB Sardus (PUBL):n yhtiökokouksen päätökset ja noteerauksen päättyminen 
24.4.: Sardus-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007          
25.4.: Sardus AB:n toimitusjohtaja siirtyy uusiin tehtäviin           
27.4.: Atria Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2007            
27.4.: Atria myy Svensk Snabbmat för Storkök AB:n Euro Cater A/S:lle      
3.5.: Atria Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 3.5.2007            
4.5.: Tomas Back Atrian talousjohtajaksi (CFO)                 
11.5.: Christer Åberg nimitetty AB Sardusin toimitusjohtajaksi         
16.5.: Arvopaperimarkkinalain mukainen ilmoitus omistuksen muuttumisesta    
18.5.: Atria Yhtymä Oyj aloittaa osakeannin                   
21.5.: Atria Yhtymä Oyj julkistaa osakeantiesitteen               
31.5.: Atria Yhtymä Oyj:n osakeannin toteuttaminen, antihinta ja allokaatio   
31.5.: Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden 
muutoksesta                                   
1.6.: Atria Yhtymä Oyj:n osakepääoman korotus merkitty kaupparekisteriin    
5.6.: Atria Yhtymä Oyj:n osakepääoman korotus merkitty kaupparekisteriin    
8.6.: Järjestäjä on merkinnyt Atria Yhtymä Oyj:n osakeannin lisäosakkeet    
11.6.: Atria Yhtymä Oyj:n osakepääoman korotus merkitty kaupparekisteriin    
26.6.: Atria keskittää tuotannon Baltiassa Viroon, Liettuan tuotantolaitos   
suljetaan                                    
28.6.: Henkilövalintoja Atria Yhtymä Oyj:n hallinnossa             
28.6.: Atria Yhtymä Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden           
kannustinjärjestelmästä                             
2.7.: Atria Yhtymä Oyj:n osakeannin stabilointiaika päättynyt          
10.8.: Atria Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2007            
16.8.: Arvopaperimarkkinalain mukainen ilmoitus omistusoikeuden muutoksesta   
21.8.: Atria ostaa Liha-Pouttu Oy:n hankinta-, teurastus- ja          
lihanleikkuutoiminnot                              
24.9.: Kilpailuviranomainen hyväksyi Atrian Liha-Pouttu Oy:n oston       
8.10.: Atria tehostaa toimintaansa Ruotsissa Sardus Lätta Måltider       
-liiketoimintayksikössä                             
9.10.: Arvopaperimarkkinalain mukainen ilmoitus omistusoikeuden muutoksesta   
15.10.: Atria Baltian ja Venäjän toimintoja organisoidaan uudelleen       
22.10.: Leena Saarinen eroaa Atria Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsenyydestä    
1.11.: Muutoksia Atria-konsernin johtoryhmässä                 
2.11.: Atria uudelleen järjestelee Seinäjoella Itikanmäen aluetta        
8.11.: Atria Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2007            
21.12.: Atria Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaukset vuonna 2008 ja ennakkotiedot   
vuodelta 2007                                  

ATRIA YHTYMÄ OYJ                                

Matti Tikkakoski                                
toimitusjohtaja                                 

JAKELU:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen