Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 25.3.2009

Arvopaperimarkkinalain mukainen ilmoitus omistusoikeuden muutoksesta

Arvopaperimarkkinalain mukainen ilmoitus omistusoikeuden muutoksesta      
                                        
Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme, että Atria Oyj on 
saanut Artio Global Management LLC yhtiön ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta
yhtiössä.                                    
                                        
Artio Global Management LLC yhtiön omistus Atria Oyj:n osakepääomasta on    
20.3.2009 tehdyillä osakekaupoilla alittanut viiden (5) prosentin rajan. Artio 
Global Management LLC:n ilmoituksen mukaisesti sen omistusosuus Atriassa on   
seuraava:                                    
                                        
Artio Global Management LLC omistus yhteensä:                  
- Omistettujen Atrian A-osakkeiden lukumäärä: 1.409.752             
- Omistusosuus: 4,99 % osakepääomasta ja 1,27 % äänimäärästä          
                                        
Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja yhteisötunnus:              
Artio Global Management LLC, New York, yritystunnus 43-2047412.         
                                        
Atria Oyj:n rekisteröity osakepääoma muodostuu yhteensä 28.267.728 kpl:sta   
osakkeita. Osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on 111.103.557 kpl.       
                                        
                                        
ATRIA OYJ                                    
                                        
Matti Tikkakoski                                
toimitusjohtaja                                 
                                        
                                        
                                        
JAKELU                                     
Nasdaq OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen