Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 28.9.2009

Atria aloittaa laajan tehostamisohjelman Suomessa

Atria aloittaa laajan tehostamisohjelman Suomessa                

Atria Suomi käynnistää tehostamisohjelman, jolla se tavoittelee noin 5 miljoonan
euron vuosittaisia säästöjä kustannusrakenteessa. Säästöjen saavuttamiseksi   
tavoitteena on vähentää noin 125 henkilötyövuotta Suomen liiketoiminnoista.   
Tällä hetkellä Atrian Suomen toiminnoissa työskentelee noin 2250 henkilöä.   
Henkilöstövähennykset on suunniteltu toteutettavaksi määräaikaisen henkilöstön 
vähennyksillä, lomautuksilla, osa-aikaistamisella ja eläkejärjestelyillä sekä  
irtisanomisilla. Henkilöstövähennykset kohdistuvat kaikkiin henkilöstöryhmiin. 

Atria Suomen toiminta on kuluvana vuonna sujunut volyymikehitystä lukuun    
ottamatta suunnitelmien mukaisesti. Lähitulevaisuudessa ruokamarkkinoiden    
tilanne on kuitenkin kiristyvä volyymikasvun hidastumisen ja ruoan hintaan   
kohdistuvien paineiden vuoksi. Tästä syystä yhtiössä on todettu välttämättömäksi
käynnistää tehostamisohjelma pitkäaikaisen kilpailukyvyn turvaamiseksi.     

Lisäksi Atria suunnittelee käynnistävänsä tuottavuuden parantamiseen tähtääviä 
investointeja. Näistä merkittävin tulee olemaan Nurmon sikaleikkaamon      
uudistaminen.                                  

Toimintojen järjestelyitä koskevat yt-neuvottelut henkilöstön kanssa on     
käynnistetty tänään. Yt-neuvotteluiden yhteydessä selvitetään työntekijöiden  
mahdollisuudet uudelleensijoittumiseen Atria Suomen organisaatiossa.      

Lisätietoja antaa Atria Suomi Oy:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684224. 


ATRIA OYJ                                    
Matti Tikkakoski                                
toimitusjohtaja                                 


JAKELU                                     
www.atria.fi/konserni                              
Keskeiset tiedotusvälineet                           
Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen