Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 29.4.2009

Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset                

Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä        
Finlandia-talolla. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja      
konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle,      
hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2008.               

Osinko 0,20 euroa osakkeelta                          

Yhtiökokous hyväksyi, että yhtiö jakaa vuodelta 2008 osinkoa 0,20 euroa     
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun     
täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön        
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 5.5.2009 ja maksupäivä    
12.5.2009.                                   

Tilintarkastajan valinta                            

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.  
Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT  
Juha Wahlroosin.                                

Omien osakkeiden hankkiminen                          

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset omien osakkeiden hankkimisesta ja  
osakeannista.                                  

Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot                    

Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston kokoonpanoksi seuraavaa:          

Jäsen             Toimikausi päättyy                
Juha-Matti Alaranta             2012                
Juho Anttikoski               2010                
Mika Asunmaa                2010                
Lassi-Antti Haarala             2012                
Juhani Herrala               2010                
Henrik Holm                 2012                
Pasi Ingalsuo                2011                
Veli Koivisto                2011                
Olavi Kuja-Lipasti             2011                
Teuvo Mutanen                2011                
Mika Niku                  2012                
Seppo Paavola                2012                
Heikki Panula                2010                
Pekka Parikka                2011                
Ari Pirkola                 2010                
Marita Riekkinen              2010                
Juho Tervonen                2012                
Tomi Toivanen                2012                
Timo Tuhkasaari               2011                

yhteensä 19 jäsentä.                              


Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio on 250    
euroa/kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 250 euroa, 
hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 3000 euroa kuukaudessa ja      
varapuheenjohtajan palkkio 1500 euroa kuukaudessa.               

Yhtiöjärjestyksen muutos                            

Yhtiökokous hyväksyi, että yhtiö luopuu osakkeiden nimellisarvosta sekä muuttaa 
yhtiökokouksen kutsun toimittamisaikaa muuttamalla yhtiöjärjestyksen 3 §:n, 4  
§:n sekä 13 §:n kuulumaan seuraavasti:                     

3 § Osakkeiden nimellisarvo                           

Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.                        

4 § Osakesarjat                                 

A-sarjan osakkeilla on etuoikeus 0,17 euron osinkoon, minkä jälkeen KII-sarjan 
osakkeille suoritetaan osinkoa 0,17 euroon asti. Mikäli osinkoa on vielä    
jaettavissa tämän jälkeen, A- ja KII-sarjan osakkeilla on samanlaiset oikeudet 
osinkoon.                                    

Jokainen KII-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kymmenellä (10)    
äänellä ja jokainen A-osake yhdellä (1) äänellä.                

13 § Yhtiökokousten pitopaikka, kokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen     

Yhtiön yhtiökokoukset pidetään joko Kuopiossa tai Helsingissä. Kutsu      
yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2)   
kuukautta ennen yhtiökokouskutsussa määrättyä viimeistä ilmoittautumispäivää ja 
viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta heidän      
osoitteillaan postitetuilla kirjeillä tai ilmoituksella, joka julkaistaan    
ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.   
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava   
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla      
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.             


ATRIA OYJ                                    
Matti Tikkakoski                                
toimitusjohtaja                                 


JAKELU:                                     
Nasdaq OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen