Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 17.12.2009

Atria tarkentaa vuoden 2010 Venäjän tulosennustettaan

Atria tarkentaa vuoden 2010 Venäjän tulosennustettaan              

Atria on aiemmin kertonut Atria Venäjän tulostavoitteesta, että se pyrkii    
saamaan Moskovassa sijaitsevan lihanjalostusyhtiö Campomosin liiketuloksen   
voitolliseksi vuoden 2010 aikana. Hyvästä tuloskehityksestä huolimatta ei    
Campomosin eikä Atria Venäjän koko vuoden liiketulos nouse voitolliseksi vielä 
vuonna 2010.                                  

Campomosin tuloskehitys on vuoden 2009 aikana ollut positiivinen ja tämän    
kehityksen ennustetaan jatkuvan. Vuoden 2009 aikana aloitettuja Campomosin   
tuotteisiin liittyviä markkinointi- ja myyntipanostuksia tehostetaan entisestään
ensi vuoden aikana.                               

Atria Venäjä panostaa voimakkaasti myös alkutuotannon kehittämiseen ja tuotannon
kapasiteetin lisäämiseen. Atria on käynnistänyt Venäjällä merkittävän hankkeen 
tanskalaisten yhteistyökumppanien kanssa paikallisen sianlihan saannin     
turvaamiseksi. Investoinnit sianlihantuotantoon ja vuoden alussa valmistuva uusi
tehdas Gorelovossa vahvistavat Atria Venäjän kilpailukykyä tulevaisuudessa.   
Vuoden 2010 aikana kiinteät kustannukset nousevat Gorelovon tehtaan       
käyttöönotosta johtuen noin 4 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi uuden      
tuotantolaitoksen ylösajosta aiheutuu jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia. 

Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p. 050 2582.  


Atria Oyj                                    
Matti Tikkakoski                                
toimitusjohtaja                                 

Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen