Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 15.10.2010

Atria kirjaa arvonalentumistappioita Venäjän liikearvosta ja heikentää konsernin loppuvuoden ennustettaan

Atria kirjaa arvonalentumistappioita Venäjän liikearvosta ja heikentää konsernin
loppuvuoden ennustettaan                            

Atria Venäjän liikearvon arvonalentumistestauksen tuloksena yhtiön       
hallitus on päättänyt, että Atria Venäjä kirjaa yhteensä 10,4 miljoonan euron  
liikearvoon kohdistuvat arvonalennukset. Arvonalennuksilla ei ole        
rahavirtavaikutusta, ja ne kirjataan kauden Q3/2010 tulokseen kertaluonteisena 
eränä.                                     

Liharaaka-aineiden hinnat Venäjällä ovat nousseet elo-syyskuussa merkittävästi. 
Hintojen nousun arvioidaan jatkuvan voimakkaana koko loppuvuoden ajan, mikä   
edelleen heikentää Atria Venäjän tulosnäkymiä. Raaka-aineiden hintojen nousu  
pyritään siirtämään lopputuotteiden hintoihin, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti
Q4/2010 liikevaihdon kehitykseen.                        

Atria Venäjän arvonalentumistappioiden ja heikentyneen tulosnäkymän vuoksi   
konsernin koko vuoden 2010 liikevoiton arvioidaan olevan vuoden 2009      
liikevoittoa alhaisempi. Myös konsernin liikevaihdon ennustetaan jäävän jonkin 
verran viime vuoden tasosta. Aiemmin Atria on arvioinut koko konsernin     
liikevoiton ja liikevaihdon vuodelle 2010 olevan edellisvuoden tasolla.     

Atria julkaisee Q3/2010 tulosraportin 27.10.2010.                

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p.050 2582.         


ATRIA OYJ                                    
Matti Tikkakoski                                
toimitusjohtaja                                 


JAKELU                                     
Nasdaq OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atriagroup.com

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen