Atria.com logo
Lehdistötiedotteet | 27.10.2010

Atria suunnittelee nautateurastuksen tehostamista ja investointia Kauhajoen

Alustavan suunnitelman mukaan Atria Suomi käynnistää tehostamisohjelman, jonka 
tavoitteena on parantaa naudanteurastuksen ja -leikkuun tehokkuutta.           
Suunnitelman mukaan naudanteurastus- ja leikkuu voitaisiin keskittää           
Kauhajoelle. Suunnitelman toteutuessa Kuopion tuotantolaitoksen naudanteurastus-
ja leikkuutoiminnot siirrettäisiin Kauhajoen teurastamoon. Alustavan           
suunnitelman mukaan Kauhajoelle rakennettaisiin uutta nykyaikaista teurastus- ja
leikkuukapasiteettia, joka olisi valmis vuoden 2012 loppuun mennessä. Atrian   
nautateurastamot ovat tekniikaltaan osin jo vanhentuneita, ja tehokkuuden      
parantamiseksi tarvitaan merkittäviä investointeja laitteisiin ja tiloihin.    

Kuluvan syksyn aikana tapahtuneen rehujen hinnan nousun myötä on suomalainen   
naudanlihaketju kärsinyt kannattavuusongelmista. Markkinoilla oleva tuontiliha 
painaa kotimaisen naudanlihan hintoja alas. Ketjun kannattavuutta pyritään     
parantamaan karsimalla kustannuksia ja tehostamalla toimintoja.                

Suunniteltu ohjelma tähtää naudanteurastuksen tehostamiseen ja ylikapasiteetin 
purkamiseen. Henkilöstön kanssa aloitetaan suunnitelmaa koskevat yt-neuvottelut.
Suunnitellun ohjelman läpivienti merkitsisi noin 120 henkilötyövuoden          
vähentämistä vuoden 2012 loppuun mennessä. Ohjelmaan liittyvien vuosittaisten  
kustannussäästöjen arvioidaan olevan noin 5,0 miljoonaa euroa.                 

Lisätietoja antaa Atria Suomi Oy:n toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p. 050    
2582.                                                                          


ATRIA OYJ                                                                      
Matti Tikkakoski                                                               
toimitusjohtaja                                                                


JAKELU                                                                         
www.atriagroup.com                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                     
Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen