Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 27.10.2010

Atria suunnittelee nautateurastuksen tehostamista ja investointia Kauhajoen nautateurastamolle

Atria suunnittelee nautateurastuksen tehostamista ja investointia Kauhajoen   
nautateurastamolle                               

Alustavan suunnitelman mukaan Atria Suomi käynnistää tehostamisohjelman, jonka 
tavoitteena on parantaa naudanteurastuksen ja -leikkuun tehokkuutta.      
Suunnitelman mukaan naudanteurastus- ja leikkuu voitaisiin keskittää      
Kauhajoelle. Suunnitelman toteutuessa Kuopion tuotantolaitoksen naudanteurastus-
ja leikkuutoiminnot siirrettäisiin Kauhajoen teurastamoon. Alustavan      
suunnitelman mukaan Kauhajoelle rakennettaisiin uutta nykyaikaista teurastus- ja
leikkuukapasiteettia, joka olisi valmis vuoden 2012 loppuun mennessä. Atrian  
nautateurastamot ovat tekniikaltaan osin jo vanhentuneita, ja tehokkuuden    
parantamiseksi tarvitaan merkittäviä investointeja laitteisiin ja tiloihin.   

Kuluvan syksyn aikana tapahtuneen rehujen hinnan nousun myötä on suomalainen  
naudanlihaketju kärsinyt kannattavuusongelmista. Markkinoilla oleva tuontiliha 
painaa kotimaisen naudanlihan hintoja alas. Ketjun kannattavuutta pyritään   
parantamaan karsimalla kustannuksia ja tehostamalla toimintoja.         

Suunniteltu ohjelma tähtää naudanteurastuksen tehostamiseen ja ylikapasiteetin 
purkamiseen. Henkilöstön kanssa aloitetaan suunnitelmaa koskevat yt-neuvottelut.
Suunnitellun ohjelman läpivienti merkitsisi noin 120 henkilötyövuoden      
vähentämistä vuoden 2012 loppuun mennessä. Ohjelmaan liittyvien vuosittaisten  
kustannussäästöjen arvioidaan olevan noin 5,0 miljoonaa euroa.         

Lisätietoja antaa Atria Suomi Oy:n toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p. 050   
2582.                                      


ATRIA OYJ                                    
Matti Tikkakoski                                
toimitusjohtaja                                 


JAKELU                                     
www.atriagroup.com                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen