Atria.com logo
Lehdistötiedotteet | 25.5.2011

Arvopaperimarkkinalain mukainen ilmoitus omistusoikeuden muutoksesta

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme, että Atria Oyj on
saanut ODIN Forvaltning AS:n ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta yhtiössä.

ODIN Forvaltning AS:n yhteenlaskettu omistus Atria Oyj:n osakepääomasta on
24.5.2011 tehdyillä osakekaupoilla alittanut viiden (5) prosentin rajan. ODIN
Forvaltning AS:n ilmoituksen mukaisesti omistusosuudet yhtiössä ovat seuraavat:

ODIN Forvaltning AS:n omistus yhteensä:
- Omistettujen Atrian A-osakkeiden lukumäärä: 1 119 206
- Omistusosuus: 3,96 % osakepääomasta ja 1,01 % äänimäärästä

Osakkeenomistajien täydellinen nimi ja yhteisötunnus:
ODIN Forvaltning AS, yhteisötunnus 957486657

Atria Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 28 267 728 osakkeesta, joista A-sarjan
osakkeita on 19 063 747 ja KII-sarjan osakkeita 9 203 981 kappaletta. Kukin
A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja KII-sarjan osake kymmenen (10) ääntä,
joten Atrian Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 111 103
557 ääntä.

ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtajaJAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.atriagroup.com

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen