Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 02.2.2012

Atria Oyj lakkauttaa osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ja korvaa sen uudella pitkän tähtäimen palkitsemisjärjestelmällä

Atria Oyj lakkauttaa osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ja korvaa sen uudella pitkän tähtäimen palkitsemisjärjestelmällä

Atria Oyj:n hallitus on päättänyt lakkauttaa konsernin avainhenkilöille suunnatun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän. Järjestelmä ei ole enää käytössä vuonna 2012. Kannustinjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2007, ja asiasta tiedotettiin pörssitiedotteella 28.6.2007.

Palkkio osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella on maksettu osittain yhtiön A-osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattoi palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Kannustinjärjestelmästä on luovutettu yhtiön hallussa olevia omia A-osakkeita maksutta yhteensä 38 540 kpl yhtiön avainhenkilöille. Luovutetuista osakkeista on palautunut yhtiölle takaisin yhteensä 4 750 osaketta.

Uudessa konsernin avainhenkilöille suunnatussa pitkän tähtäimen palkitsemisjärjestelmässä on kolme vuoden mittaista jaksoa; 2012, 2013 ja 2014 ja koko järjestelmän ansaintajakso päättyy 31.12.2014. Ansaintajaksolta ansaitun palkkion määrä todetaan asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella ansaintajakson päättymisen jälkeen. Järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden ansaita rahapalkkioita ansaintajaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Järjestelmän mahdollinen tuotto koko ansaintajaksolla perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS).  Järjestelmässä maksettavat rahapalkkiot koko järjestelmän ansaintajaksolla 2012-2014 ovat enintään 4,5 miljoonaa euroa. Uuteen pitkän tähtäimen palkitsemisjärjestelmään kuuluu 40 Atria konsernin avainhenkilöä.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684224.

ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja


JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen