Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 21.10.2013

Atria luopuu Venäjällä sianlihan alkutuotannosta ja Moskovan tuotannollisista toiminnoista - panostukset Pietarin toimintoihin jatkuvat


Atria luopuu Venäjällä sianlihan alkutuotannosta ja Moskovan tuotannollisista toiminnoista - panostukset Pietarin toimintoihin jatkuvat

Atria luopuu kannattamattomasta sianlihan alkutuotannosta Campofarmin maatilalla. Tuotanto sikatilalla lopetetaan mahdollisimman nopeasti.

Lisäksi Campomosin Moskovassa sijaitseva teollinen tuotanto ja oma logistiikkayksikkö lopetetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Pizzan tuotanto siirretään Gorelovon tehtaalle Pietariin, jonne tehdään 4,6 miljoonan euron investoinnit. Myynti Moskovassa jatkuu edelleen Campomos-tuotemerkillä.

Atria kirjaa 25,0 miljoonaa euroa kertaluontoisia kuluja

Sianlihan alkutuotannosta luopumisen ja Moskovassa sijaitsevan tuotannollisen toiminnan lopettamisen johdosta Atria kirjaa kertaluontoisia kuluja yhteensä 25,0 miljoonaa euroa, josta liikevoittoon kohdistuu 17,4 miljoonaa euroa.

Kertaluonteisista kuluista kirjataan arvonalentumisina käyttöomaisuuteen 14,3 miljoonaa euroa, laskennallisiin verosaamisiin 7,6 miljoonaa euroa ja muihin varoihin 1,1 miljoonaa euroa. Yhteensä 23,0 miljoonan euron arvonalentumiskirjauksilla ei ole kassavirtavaikutusta ja ne kohdistuvat Q3/2013-kaudelle. Lisäksi toimintojen lopettamiseen liittyvänä kuluvarauksena kirjataan 2,0 miljoonaa euroa, joka kohdistuu Q4/2013-kaudelle.

Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684 224.

ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen