Atria.com logo
Lehdistötiedotteet | 18.11.2013

Atria Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano

Atria Oyj:n pörssitiedote 18.11.2013
Atria Oyj:n yhtiökokouksen päättämään nimitystoimikuntaan on valittu seuraavat henkilöt:

- agrologi Timo Komulainen, Lihakunnan edustaja
- maanviljelijä Henrik Holm, Pohjanmaan Lihan edustaja
- maanviljelijä Juho Anttikoski, Itikka osuuskunnan edustaja
- osakesijoitusjohtaja Timo Sallinen, Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Varman edustaja
- asiantuntijajäsen agrologi Seppo Paavola, Atria Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään 1.2.2014.

Nimitystoimikuntaan valitaan seuraavaa yhtiökokousta edeltävän marraskuun alun tilanteen mukaan osakkeenomistajat tai näiden edustajat, jotka omistavat KII-sarjan osakkeita, sekä suurin sellainen A-sarjan osakkeenomistaja, joka ei omista KII-sarjan osakkeita, tai tällaisen osakkeenomistajan edustaja. Mikäli suurin A-sarjan osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle A-sarjan osakkeenomistajalle. Itikka osuuskunta, Lihakunta ja Osuuskunta Pohjanmaan Liha ovat KII-sarjan osakkeenomistajia.

Atria Oyj
Heikki Kyntäjä
talousjohtaja

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen