Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 15.1.2013

Atria Oyj:n nimitystoimikunta muodostettu


Atria Oyj:n nimitystoimikunta muodostettu

Atria Oyj:n yhtiökokouksen päättämään nimitystoimikuntaan on valittu seuraavat henkilöt:
- maanviljelijä Ari Pirkola, Atria Oyj:n hallintoneuvoston puheenjohtaja, osuuskunta Lihakunnan hallituksen varapuheenjohtaja, Lihakunnan edustaja
- maanviljelijä Henrik Holm, Osuuskunta Pohjanmaan Lihan hallintoneuvoston puheenjohtaja, Pohjanmaan Lihan edustaja
- agronomi Esa Kaarto, Atria Oyj:n hallituksen jäsen, Itikka osuuskunnan puheenjohtaja, Itikka osuuskunnan edustaja
- salkunhoitaja Kim Fors, Veritas Eläkevakuutuksen edustaja
- asiantuntijajäsen agrologi Seppo Paavola, Atria Oyj:n hallituksen puheenjohtaja


Esa Kaarto valittiin toimikunnan puheenjohtajaksi.

Yhtiökokouksen 3.5.2012 tekemän päätöksen mukaan nimitystoimikuntaan valitaan seuraavaa yhtiökokousta edeltävän marraskuun alun tilanteen mukaan osakkeenomistajat tai näiden edustajat, jotka omistavat KII-sarjan osakkeita, sekä suurin sellainen A-sarjan osakkeenomistaja, joka ei omista KII-sarjan osakkeita, tai tällaisen osakkeenomistajan edustaja. Itikka osuuskunta, Lihakunta ja Osuuskunta Pohjanmaan Liha ovat KII-sarjan osakkeenomistajia. A-sarjan suurimmista osakkeenomistajista Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen Työeläkeosakeyhtiö Varma eivät halunneet nimittää edustajaansa nimitystoimikuntaan.

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Atria Oyj

Heikki Kyntäjä
talousjohtaja


JAKELU
www.atriagroup.com
Keskeiset tiedotusvälineet
Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen