Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 31.1.2013

Atria Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle


Atria Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

 
Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2012 asettama nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2012. Palkkiot ja kokouskulujen korvaukset ovat olleet seuraavat:
- kokouskorvaus 300,00 per kokous
- työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300,00 euroa
- hallituksen puheenjohtajan palkkio 4.400 euroa kuukaudessa
- varapuheenjohtajan palkkio 2.200 euroa kuukaudessa
- hallituksen jäsenen palkkio 1.700 euroa kuukaudessa
- matkustuskorvaus valtion matkustussäännön mukaan (VR:n Ekstra-luokassa)

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten valinnasta

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan 3 jäsentä erovuoroisten jäsenten (Komulainen ja Romanainen) ja eroavan jäsenen tilalle (Heikkilä).

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen erovuorossa oleva Maisa Romanainen. Loput kaksi ehdokasta vahvistetaan ja tiedotetaan myöhemmin.

Atria Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta

JAKELU
www.atriagroup.com
Keskeiset tiedotusvälineet
Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen