Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 13.2.2014

Atria-konsernin liikevaihto kasvoi – Atria Venäjän järjestelyt painoivat tulostaATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2013

Atria-konsernin liikevaihto kasvoi – Atria Venäjän järjestelyt painoivat tulosta

1.1. – 31.12.2013
- Konsernin liikevaihto oli 1 411,0 miljoonaa euroa (1 343,6 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 19,7 miljoonaa euroa (30,2 milj. euroa), liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 37,0 miljoonaa euroa (30,7 milj. euroa).
- Atria Suomen liikevaihto kasvoi 67,3 miljoonaa euroa ja oli 886,8 miljoonaa euroa (819,5  milj. euroa).
- Atria Suomen liikevoitto oli 32,9 miljoonaa euroa (36,5 miljoonaa euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 31,8 miljoonaa euroa (37,0 miljoonaa euroa).
- Atria Skandinavian liikevoitto oli 12,2 miljoonaa euroa (8,2 milj. euroa), liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 13,2 miljoonaa euroa (8,2 miljoonaa euroa).
- Atria Venäjän liiketulos oli -21,0 miljoonaa euroa (-8,6 milj. euroa), liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli  -3,6 miljoonaa euroa (-8,6 milj. euroa).
 - Atria luopui sianlihan alkutuotannosta Venäjällä ja päätti lopettaa teollisen tuotannon Moskovassa. Järjestelyt johtivat yhteensä 25,0 miljoonan euron kertaluonteisiin kulukirjauksiin, joista 17,4 miljoonaa euroa kohdistuu liikevoittoon.
- Atria Baltian liiketulos oli 0,1 miljoonaa euroa (-1,5 milj. euroa).
- Konsernin omavaraisuusaste oli 42,2 prosenttia (41,5 %).

1.10. – 31.12.2013
- Konsernin liikevaihto oli 360,6 miljoonaa euroa (360,6 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 10,6 miljoonaa euroa (7,8 milj. euroa).
- Atria Suomen liikevoitto oli 9,1 miljoonaa euroa (11,0 miljoonaa euroa).
- Atria Skandinavian liikevoitto oli 5,7 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa).
- Atria Venäjän liiketulos oli -1,9 miljoonaa euroa (-3,9 milj. euroa), liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 0,1 miljoonaa euroa (-3,9 milj. euroa).
- Atria Venäjän toimintojen järjestelyyn liittyviä kertaluonteisia kuluja kirjattiin 2,0 miljoonaa euroa.
- Atria Baltian liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (-0,2 milj. euroa).
  Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4  
Milj. € 2013 2012 2013 2012  
Liikevaihto 360,6 360,6 1 411,0 1 343,6  
Liikevoitto 10,6 7,8 19,7 30,2  
Liikevoitto % 2,9 2,2 1,4 2,2  
Tulos ennen veroja 7,1 6,1 6,9 18,9  
Osakekohtainen tulos, € 0,33 0,18 -0,15 0,35  
Kertaluonteiset erät* -2,0 -0,5 -17,3 -0,5  

*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihin


Katsaus 1.10. – 31.12.2013

Atria-konsernin
loka-joulukuun liikevaihto oli 360,6 miljoonaa euroa (360,6 milj. euroa). Liikevoitto kasvoi 10,6 miljoonaan euroon (7,8 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 12,6 miljoonaa euroa (8,3 milj. euroa). Loka-joulukuun liikevoitto sisältää yhteensä 2,0 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja (0,5 milj. euroa).

Atria päätti luopua sianlihan alkutuotannosta ja Moskovan tuotannollisista toiminnoista. Arvonalentumisia kirjattiin Q3/2013 –kaudelle yhteensä 23,0 miljoonaa euroa, josta liikevoittoon kohdistui 15,4 miljoonaa euroa. Lisäksi toimintojen lopettamiseen liittyviä kertaluonteisia kuluja kirjattiin 2,0 miljoonaa euroa, jotka kohdistuivat Q4/2013 –kaudelle.

Atria Suomen loka-joulukuun liikevaihto oli 226,0 miljoonaa euroa (221,4 milj. euroa), jossa oli kasvua 4,6 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 9,1 miljoonaa euroa (11,0 milj. euroa). Liikevaihdon parannus johtui markkinaosuuksien vahvistumisesta ja myyntivolyymien kasvusta vähittäiskauppa-asiakkuuksissa. Atrian oman arvion mukaan Atrian kokonaismarkkinaosuus oli noin 27 prosenttia. Vähittäiskaupassa sekä tukku- ja teollisuusmarkkinassa vallinnut kireä markkinatilanne painoi liikevoiton kehitystä. Liharaaka-aineiden hinnat olivat edellisvuoden vastaavan jakson tasolla.

Atria Skandinavian loka-joulukuun liikevaihto oli 102,9 miljoonaa euroa (103,2 milj. euroa). Paikallisissa valuutoissa liikevaihto oli 2,1 prosenttia edellisvuotta suurempi. Liikevoitto oli 5,7 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa).
Liikevoiton kasvu johtui vakaina pysyneistä raaka-aineiden hinnoista ja paremmasta myynnin rakenteesta. Myynnin kehitys oli hyvä erityisesti Food Service- ja pikaruoka-asiakkuuksissa.

Atria Venäjän loka-joulukuun liikevaihto oli 30,6 miljoonaa euroa (32,8 milj. euroa). Paikallisessa valuutassa liikevaihto nousi 3,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos oli -1,9 miljoonaa euroa (-3,9 milj. euroa). Venäjän liiketoimintojen järjestelyyn liittyviä kertaluonteisia kuluja kirjattiin 2,0 miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja oli 0,1 miljoonaa euroa (-3,9 milj. euroa). Teollisen toiminnan kannattavuus parani toteutettujen kehittämistoimenpiteiden ansiosta.

Atria Baltian loka-joulukuun liikevaihto oli 7,9 miljoonaa euroa (8,8 milj. euroa). Toiminnan tehostamisen ansiosta liikevoitto parani 0,3 miljoonaa euroa ja oli 0,1 miljoonaa euroa (-0,2 milj. euroa).

Katsaus 1.1. – 31.12.2013

Atria-konsernin
tammi-joulukuun liikevaihto oli 1 411,0 miljoonaa euroa (1 343,6 milj. euroa), ja se kasvoi 67,4 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kertaluonteisten kulujen vuoksi konsernin liikevoitto heikkeni edellisvuodesta 10,5 miljoonaa euroa ja oli 19,7 miljoonaa euroa (30,2 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 37,0 miljoonaa euroa (30,7 milj. euroa).

Atria kirjasi Venäjän liiketoiminnoista kertaluonteisia kuluja yhteensä 25,0 miljoonaa euroa, josta liikevoittoon kohdistui 17,4 miljoonaa euroa. Atria Skandinavian liiketoiminnoista kirjattiin 1,0 miljoonan euron arvon alentuminen myydystä kiinteistöstä. Suomessa kirjattiin 1,1 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto, joka johtuu arvonalentumistappioiden peruuttamisesta myytävänä olleesta kiinteistöstä.

Atria laski maaliskuussa liikkeeseen 50 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan. Saadut varat käytettiin jälleenrahoitukseen ja konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. Laina-aika on viisi vuotta ja lainalle maksetaan 4,375 prosentin kuponkikorkoa. Joukkovelkakirjat ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta – investointien rahavirta) oli 54,1 miljoonaa euroa (49,7 milj. euroa) ja nettovelka oli 305,9 miljoonaa euroa (363,9 milj. euroa).

Atria Suomen tammi-joulukuun liikevaihto oli 886,8 miljoonaa euroa (819,5 milj. euroa), jossa oli kasvua 67,3 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 32,9 miljoonaa euroa (36,5 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy 1,1 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto, joka johtuu arvonalentumistappioiden peruuttamisesta myytävänä olleesta kiinteistöstä Forssassa. Koko vuoden liikevaihto kasvoi kaikissa myyntikanavissa, erityisen voimakasta kasvu oli vähittäiskaupassa. Liikevoittoa painoivat vuoden loppua kohden kiristynyt markkinatilanne, edellisvuotta korkeampi liharaaka-aineen hinta ja alhaisena pysyneet lihan vientihinnat.

Atria Skandinavian tammi-joulukuun liikevaihto oli 395,0 miljoonaa euroa (387,8 milj. euroa), jossa oli kasvua 7,2 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 12,2 miljoonaa euroa (8,2 milj. euroa).  Liikevoittoon sisältyy 1,0 miljoonan euron kertaluonteinen kulu, joka johtuu myydyn kiinteistön arvon alentumisesta.
Alkuvuoden markkinointipanostukset ja loppuvuoden parempi myynnin rakenne sekä vakaampina pysyneet liharaaka-aineiden hinnat paransivat liikevoittoa.

Atria Venäjän tammi-joulukuun liikevaihto oli 121,5 miljoonaa euroa (126,3 milj. euroa). Paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi 2,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos oli -21,0 miljoonaa euroa (-8,6 milj. euroa). Atria päätti luopua alkutuotannosta Venäjällä ja keskittää tuotannollisen toiminnan Moskovasta Pietariin. Järjestelyistä johtuen kertaluonteisia kuluja kirjattiin yhteensä 25,0 miljoonaa euroa, josta liiketulokseen kohdistui 17,4 miljoonaa euroa ja laskennallisiin verosaataviin 7,6 miljoonaa euroa. Liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja oli -3,6 miljoonaa euroa (-8,6 milj. euroa). Teollisen toiminnan tulos parani, mutta alkutuotannon heikko kannattavuus painoi tuloksen ilman kertaluonteisia eriä tappiolliseksi. Alkutuotannosta ja Moskovan tuotannollisista toiminnoista luopumisen seurauksena arvioidaan syntyvän jatkossa noin 6 miljoonan euron vuosittainen kustannussäästö vuoteen 2013 verrattuna. Säästöt toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2015 alusta alkaen.

Atria Baltian tammi-joulukuun liikevaihto oli 32,9 miljoonaa euroa (34,2 milj. euroa), jossa oli laskua 1,3 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto 0,1 miljoonaa euroa (-1,5 milj. euroa) oli 1,6 miljoonaa euroa vertailujaksoa parempi. Myönteinen tuloskehitys johtui tehostamistoimien tuomista kustannussäästöistä ja myynnin paremmasta rakenteesta.

 

Tunnusluvut    
milj. EUR 31.12.13 31.12.12
     
Oma pääoma/osake, EUR 14,45 15,15
Korolliset velat 334,7 370,5
Omavaraisuusaste, % 42,2 41,5
Velkaantumisaste, % 81,3 85,9
Nettovelkaantumisaste, % 74,3 84,3
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 41,1 56,2
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 2,9 4,2
Henkilöstö keskimäärin 4 669 4 898Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Atria Oyj ja Saarioinen Oy tekivät heinäkuussa esisopimuksen, jonka mukaan Atria ostaa Saarioisten naudan, sian ja broilerin hankinta-, teurastus- ja leikkuuliiketoiminnot. Kaupan yhteydessä Atria ja Saarioinen tekivät yhteistyösopimuksen koskien lihan toimituksia Atrialta Saarioisille. Kaupan kohteena olevien liiketoimintojen palveluksessa työskentelee keskimäärin 400 henkilöä. Kaupan johdosta Atrian liikevaihdon ennakoidaan kasvavan noin 70 miljoonaa euroa vuodessa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi 21.1.2014 antamallaan päätöksellä yrityskaupan. Yrityskaupan kohteena olevat liiketoiminnot liitettiin Atriaan 1.2.2014 lähtien. Kauppahinta oli noin 30 miljoonaa euroa ja se rahoitettiin kassavaroilla ja vieraalla pääomalla. Yrityskaupalla ei ole olennaista vaikutusta konsernin tunnuslukuihin.

Tulevaisuuden näkymät

Konsernin liikevoitto vuonna 2013 ilman kertaluonteisia kuluja oli 37,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 liikevoiton ennustetaan olevan tätä suurempi. Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan kasvavan.

Voitonjakoehdotus

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2013 osinkoa 0,22 euroa osakkeelle.

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen 1.1. – 31.12.2013 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atriagroup.com.

Lisätietoja:
Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p.
0400 684224.

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 13.2.2014 klo 9.30 Atria Oyj:n Helsingin toimistolla osoitteessa Läkkisepäntie 23, Helsinki. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla tilinpäätöksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atriagroup.com/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.

ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

JAKELU:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com

Atria Oyj_Q4_2013_esitys.pdf Atria Oyj_Tilinpäätöstiedote 2013.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen