Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 24.7.2014

Atria-konsernin toisen vuosineljänneksen liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat

 Atria Oyj, Osavuosikatsaus, 24.7.2014 klo 8.00

ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2014

Atria-konsernin toisen vuosineljänneksen liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat

1.4. – 30.6.2014

- Konsernin liikevaihto oli 371,4 miljoonaa euroa (363,6 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 8,4 miljoonaa euroa (7,7 milj. euroa).
- Atria Suomen liikevaihto oli 246,5 miljoonaa euroa (230,9 milj. euroa).
- Atria Suomen liikevoitto oli 5,9 miljoonaa euroa (7,4 milj. euroa).
- Atria Skandinavian liikevoitto oli 3,4 miljoonaa euroa (1,8 milj. euroa).
- Atria Venäjän liiketulos oli -1,1 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa).
- Atria Baltian liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa), liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 0,3 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa).
- Atria alensi liikevoittoennustettaan huhtikuussa: vuoden 2014 liikevoiton arvioidaan jäävän selvästi alle edellisen vuoden operatiivisen 37,0 miljoonan euron liikevoiton.

1.1. – 30.6.2014
- Konsernin liikevaihto oli 698,4 miljoonaa euroa (692,0 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 5,8 miljoonaa euroa (10,9 milj. euroa).
- Atria Suomen liikevaihto oli 463,4 miljoonaa euroa (436,0 milj. euroa).
- Atria Suomen liikevoitto oli 6,2 miljoonaa euroa (14,1 milj. euroa), liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,0 miljoonaa euroa (13,0 milj. euroa).
- Atria Skandinavian liikevaihto oli 183,8 miljoonaa euroa (192,3 milj. euroa).
- Atria Skandinavian liikevoitto oli 4,4 miljoonaa euroa (1,8 milj. euroa).
- Atria Venäjän liiketulos oli -3,2 miljoonaa euroa (-2,8 milj. euroa).
- Atria Baltian liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,4 milj. euroa), liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 0,1 miljoonaa euroa (-0,4 milj. euroa).
- Konsernin omavaraisuusaste oli 40,9 prosenttia (31.12.2013: 42,2 %).

 

  Q2 Q2 H1 H1  
Milj. EUR 2014 2013 2014 2013 2013
Liikevaihto 371,4 363,6 698,4 692,0 1 411,0
Liikevoitto 8,4 7,7 5,8 10,9 19,7
Liikevoitto % 2,3 2,1 0,8 1,6 1,4
Voitto ennen veroja 9,9 4,1 4,1 4,8 6,9
Osakekohtainen tulos, EUR 0,28 0,10 0,09 0,06 -0,15
Kertaluonteiset erät* -0,4 0,0 -1,2 1,1 -17,3

*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihin


Katsaus 1.4. – 30.6.2014

Atria-konsernin
huhti-kesäkuun liikevaihto oli 371,4 miljoonaa euroa (363,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 7,8 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 8,4 miljoonaa euroa (7,7 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy 0,4 miljoonan euron myyntitappio, joka on kirjattu Liettuan tehdaskiinteistön myynnistä.

Atria alensi liikevoittoennustettaan huhtikuussa. Yhtiö arvioi vuoden 2014 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan edellisvuoden 37,0 miljoonan euron liikevoittoa selvästi pienempi. Aiemmin julkistetun liikevoittoennusteen mukaan konsernin liikevoiton vuonna 2014 arvioitiin olevan suurempi kuin 37,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan kasvavan.

Liikevoittoennusteen alentamisen syynä on vaikea lihamarkkinatilanne sekä Suomessa että Venäjällä. Sianlihan ylitarjonta ja kiristynyt kilpailu ovat laskeneet myyntihintoja sekä Suomessa että koko EU:n alueella. Tämän johdosta Atria Suomen tuloskehitys ei ole ollut ennakoidun mukaista alkuvuoden aikana. Venäjän EU-maille asettama sianlihan tuontikielto ja ruplan kurssin heikkeneminen ovat nostaneet liharaaka-aineen hintaa Venäjällä vuoden alusta yli 30 prosenttia. Atria Venäjä ei ole kireässä markkinatilanteessa onnistunut viemään nopeasti kohonneita raaka-ainekustannuksia täysimääräisesti myyntihintoihin.


Atrian osuus yhteis- ja osakkuusyritysten huhti-kesäkuun tuloksista oli 4,7 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa). Atrian yhteisyritys Lihateollisuuden Tutkimuskeskus LTK Osuuskunta myi tytäryhtiönsä Maustepalvelu Oy:n. LTK kirjasi kaupasta myyntivoittoa, joka kasvatti Atrian osuutta LTK:n nettovarallisuudesta.

Atria Suomen huhti-kesäkuun liikevaihto oli 246,5 miljoonaa euroa (230,9 milj. euroa), jossa oli kasvua 15,6 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon kasvu johtui Saarioisilta ostettujen liiketoimintojen liittämisestä Atriaan ja lisääntyneestä siipikarjanrehumyynnistä. Toisaalta alkukesän kylmä sää on hidastanut sesonkituotteiden myyntiä. Liikevoitto 5,9 miljoonaa euroa (7,4 milj. euroa) oli 1,5 miljoonaa euroa vertailujaksoa heikompi. Huhti-kesäkuussa hintakilpailu jatkui kireänä. Siipikarjatuoteryhmää lukuun ottamatta Atrian edustamien tuoteryhmien kokonaiskulutus laski edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Atria tehostaa naudan- ja sianlihan hankintaa ja käsittelyä Jyväskylän tuotantolaitoksella kannattavuuden parantamiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi. Toimintojen uudelleenjärjestelyillä ja tuottavuuden parantamisella saavutetaan noin 5 miljoonan euron vuotuiset säästöt nykyiseen kustannustasoon verrattuna. Säästöt toteutuvat vuoden 2015 alusta lähtien.

Atria Skandinavian huhti-kesäkuun liikevaihto oli 95,4 miljoonaa euroa (98,1 milj. euroa). Liikevaihto vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvoi 1,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon kehitystä hidasti kaupan omien tuotemerkkien markkinaosuuden kasvu Ruotsin vähittäiskaupassa Atrian edustamissa tuoteryhmissä. Liikevoitto oli 3,4 miljoonaa euroa (1,8 milj. euroa).
Viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna parempi liikevoitto johtuu vakaina pysyneistä liharaaka-ainehinnoista ja paremmasta kustannustehokkuudesta.

Atria Venäjän huhti-kesäkuun liikevaihto oli 25,9 miljoonaa euroa (31,5 milj. euroa). Liikevaihto vertailukelpoisella valuuttakurssilla laski 7,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavan jaksoon verrattuna. Vertailukelpoisen liikevaihdon laskun syynä oli edelleen jatkunut kuluttajien ostovoiman heikentyminen ja alkutuotannosta luopuminen viime vuoden lopulla. Atrian edustamien tuoteryhmien kokonaismarkkina pieneni katsauskauden aikana. Liiketulos oli -1,1 miljoona euroa (0,4 milj. euroa). Liharaaka-aineiden hinnat nousivat edelleen huhti-kesäkuun aikana.

Atria Baltian huhti-kesäkuun liikevaihto oli 9,6 miljoonaa euroa (9,3 milj. euroa). Myyntivolyymit kasvoivat hieman. Liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa). Liiketulos sisältää 0,4 miljoonan euron kertaluonteisen myyntitappion teollisuuskiinteistön myynnistä Liettuassa.


Katsaus 1.1. – 30.6.2014

Atria-konsernin
tammi-kesäkuun liikevaihto oli 698,4 miljoonaa euroa (692,0 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 6,4 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 5,8 miljoonaa euroa (10,9 milj. euroa). Liikevoitto sisältää yhteensä 1,2 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja. Saarioisilta ostettujen liiketoimintojen haltuunotosta kirjattiin 0,8 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja ja Liettuan tehdaskiinteistön myynnistä aiheutui 0,4 miljoonan euron myyntitappio.

Atria osti Saarioinen Oy:n
naudan, sian ja broilerin hankinta-, teurastus- ja leikkuuliiketoiminnot. Yrityskaupan kohteena olevat liiketoiminnot liitettiin Atriaan 1.2.2014 lähtien. Kauppahinta oli yhteensä 29,2 miljoonaa euroa.

Katsauskauden kokonaisinvestoinnit olivat 48,9 miljoonaa euroa (20,7 milj. euroa), joka sisältää Saarioisilta ostettujen liiketoimintojen ostohinnan 29,2 miljoonaa euroa.
Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta – investointien rahavirta) oli -12,8 miljoonaa euroa (-1,0 milj. euroa) ja nettovelka oli 319,5 miljoonaa euroa (31.12.2013: 305,9 milj. euroa).

Atria Suomen tammi-kesäkuun liikevaihto oli 463,4 miljoonaa euroa (436,0 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui Saarioisilta ostettujen liiketoimintojen liittämisestä Atriaan helmikuun alusta lähtien ja vuoden alusta käynnistyneestä siipikarjanrehumyynnistä. Myynti vähittäiskaupalle ja Food Service –asiakkaille on pysynyt vakaana. Tammi-kesäkuun liikevoitto 6,2 miljoonaa euroa (14,1 milj. euroa) oli 7,9 miljoonaa euroa vertailujaksoa heikompi. Liikevoitto sisältää 0,8 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja, jotka liittyvät Saarioisilta ostettujen liiketoimintojen haltuunottoon. Vertailujakson liikevoittoon sisältyy 1,1 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto. Alkuvuoden liikevoittoa on heikentänyt kireä hintakilpailu. Toisaalta liharaaka-aineen hinta on laskenut vertailujaksoon verrattuna. Atria on tehnyt alkuvuoden aikana merkittäviä panostuksia Atria-tuotemerkin vahvistamiseen.

Atria Skandinavian
tammi-kesäkuun liikevaihto oli 183,8 miljoonaa euroa (192,3 milj. euroa). Liikevaihto vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laski 0,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Koko alkuvuoden jatkunut kaupan omien tuotemerkkien myynnin kasvu Ruotsin vähittäiskauppamarkkinoilla painoi Atrian omien tuotemerkkien myyntiä. Tammi-kesäkuun liikevoitto oli 4,4 miljoonaa euroa (1,8 milj. euroa). Parempi kustannustehokkuus ja vakaammat raaka-ainehinnat vahvistivat liikevoittoa.

Atria Venäjän tammi-kesäkuun liikevaihto oli 47,3 miljoonaa euroa (58,9 milj. euroa). Liikevaihto vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laski 5,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Vertailukelpoisen liikevaihdon laskun syynä oli alkutuotannosta luopuminen viime vuoden lopulla ja kuluttajien ostovoiman heikentyminen. Tammi-kesäkuun liiketulos oli -3,2 miljoona euroa (-2,8 milj. euroa). Liiketuloksen heikkeneminen johtuu alkuvuoden aikana yli 30 prosenttia nousseista liharaaka-aineiden hinnoista.

Atria Baltian tammi-kesäkuun liikevaihto oli 17,0 miljoonaa euroa (16,6 milj. euroa). Tammi-kesäkuun liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa). Liiketulos sisältää kertaluonteisen 0,4 miljoonan euron myyntitappion tehdaskiinteistön myynnistä Liettuassa. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani, mikä johtui myynnin paremmasta rakenteesta ja tuotannon parantuneesta kustannustehokkuudesta.


Tunnusluvut

   

milj. EUR 30.6.14 30.6.13   31.12.13
         
Oma pääoma/osake, EUR 14,19 14,78   14,45
Korolliset velat 324,0 382,6   334,7
Omavaraisuusaste, % 40,9 40,6   42,2
Velkaantumisaste, % 80,1 90,8   81,3
Nettovelkaantumisaste, % 79,0        86,5   74,3
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 48,9 20,7   41,1
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 7,0 3,0   2,9
Henkilöstö keskimäärin 4 845 4 749   4 669Liiketoiminnan lähiajan riskit
Venäjän liiketoimintaympäristöön liittyvät lähiajan riskit ovat kasvaneet aiempaa suuremmiksi. Muuten Atria-konsernin liiketoiminnan lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2013 tilinpäätöksessä esitettyihin riskeihin verrattuna.

Tulevaisuuden näkymät
Yhtiö arvioi koko vuoden 2014 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan edellisvuoden 37,0 miljoonan euron liikevoittoa selvästi pienempi. Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan kasvavan.

Osingonjako
Yhtiö jakoi 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 9.5.2014 ja maksupäivä 16.5.2014.

Julkistamismenettely
Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen 1.1. – 30.6.2014 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atriagroup.com.

Lisätietoja:
Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.

Kutsu tiedotustilaisuuteen
Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 24.7.2014 klo 10.00 Atria Oyj:n Helsingin toimistolla osoitteessa Läkkisepäntie 23, Helsinki. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atriagroup.com/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.


ATRIA OYJ
Hallitus


JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com

 

 

 

Atria Oyj_osavuosikatsaus Q2_2014.pdf Atria Oyj_Q2_2014_esitys.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen