Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 27.11.2014

Atria Oyj:n pitkän aikavälin palkitsemisohjelma

Atria Oyj:n pitkän aikavälin palkitsemisohjelma

Atria Oyj:n hallitus on päättänyt konsernin henkilöille suunnatusta pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmästä vuosille 2015 – 2017. Ansaintajaksot alkavat 1.1.2015, 1.1.2016 ja 1.1.2017 ja päättyvät 31.12. mainittuina vuosina. Ansaintajaksolta ansaitun palkkion määrä todetaan asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella ansaintajakson päättymisen jälkeen toukokuun loppuun mennessä.

Järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden ansaita rahapalkkioita ansaintajaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Järjestelmän mahdollinen tuotto jaksolla 2015 - 2017 perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ilman kertaluonteisia eriä.  Järjestelmässä maksettavat rahapalkkiot ovat enintään 4,5 miljoonaa euroa koko jakson 2015 - 2017 aikana. Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmään kuuluu korkeintaan 45 Atria-konsernin henkilöä.

Lisätietoja antaa hallituksen puheenjohtaja Seppo Paavola p. 0500 161100

ATRIA OYJ
Seppo Paavola
hallituksen puheenjohtaja


JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com

 

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen